You are here

Ακολουθούν κι άλλα για στήριξη απασχόλησης

26/11/2020 06:52

Πρόσθετα σχέδια και μέτρα για στήριξη της απασχόλησης, προαναγγέλλει η υπουργός εργασίας, σημειώνοντας ότι η διαδικασία της συνεχούς αναθεώρησης των μέτρων στήριξης που λαμβάνει το υπουργείο εργασίας, θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Η διαδικασία της διαρκούς αναθεώρησης των μέτρων στήριξης που λαμβάνει το υπουργείο εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τα επιδημιολογικά και άλλα δεδομένα που θα ισχύουν και τα οποία λαμβάνονται υπόψη, υποδεικνύει η υπουργός εργασίας Ζετα Αιμιλιανίδου σε σημείωμά της προς την κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών.

Σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, έχει αξιοποιηθεί ποσό που υπερβαίνει τα €450 εκ. για την στήριξη των εργαζομένων αλλά και των ανέργων μέσα από τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασία, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έχουν στηριχθεί πέραν των 190 χιλ. εργαζομένων καθώς και όλοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τους έξι μήνες του ανεργιακού τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την επέκταση της παροχής ανεργιακού.

Στο σημείωμα που κατατίθεται στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμου, σημειώνεται ότι έχει αξιοποιηθεί ένα επιπρόσθετο κονδύλι ύψους €100 εκ. για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων, μέσω της επιδότησης λειτουργικών εξόδων.

Η υπουργός επισημαίνει ότι τα σχέδια που έχουν προκηρυχθεί και υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος SURE, για το συνολικό ποσό των €479 εκ. των οποίων ήδη η πρώτη δόση έχει ληφθεί και αναμένεται η δεύτερη και τελευταία δόση περί τις αρχές του 2021.

Παράλληλα, προστίθεται ότι πρόσφατα έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν ανακοινωθεί πρόσθετα μέτρα στήριξης μέχρι και τον Μάρτιο 2021, με επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €130 ως €150 εκ., ενώ υπό το φως της νέας  πρόσφατης έξαρσης της πανδημίας και των νέων μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία της υγείας, τα μέτρα αυτά έχουν προσαρμοστεί και αναβαθμιστεί κατάλληλα με ανάλογη αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης, όπως σημειώνεται.

Ωστόσο, στον προϋπολογισμό για το 2021 δεν έχει περιληφθεί πρόνοια για ποσά που θα χρειαστούν για την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων που εφαρμόζονται από το υπουργείο εργασίας στο πλαίσιο των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρεται, έχει προωθηθεί σχετικό αίτημα και αναμένεται ότι για το σκοπό αυτό θα περιληφθεί πρόνοια στο ποσό της Συγκεντρωτικής Πρόνοιας Έργων και Σχεδίων Συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς Πόρους της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του έτους 2021.

Έπονται πρόσθετα σχέδια και μέτρα

Η πολιτική για στήριξη της εργασίας και της κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων σχεδίων για επιδότηση των προσλήψεων ανέργων και της κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων συνεχίζεται και ήδη έχει προκηρυχθεί και υλοποιείται από το υπουργείο σειρά σχετικών Σχεδίων, όπως αναφέρει η κ. Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα σχέδια και μέτρα για την στήριξη της απασχόλησης.

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή της πολιτικής για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης, εισάγοντας νέα προγράμματα και επαναπροκηρύσσοντας ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε προσφέρει», όπως επισημαίνει.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, το Υπουργείο συνεχίζει και αναβαθμίζει την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων που έχει ήδη δοκιμάσει και τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα πετυχημένα, τα οποία θα προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες για κατάρτιση, εκπαίδευση και απασχόληση όλων των επιμέρους κατηγοριών των ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους μας, τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών,τους μακροχρόνια άνεργους και τις ευάλωτες ομάδες.

Η υπουργός χαρακτηρίζει ταυτόχρονα ως σημαντική προτεραιότητα την ενίσχυση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων υπό το φως και των νέων δεδομένων ως αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία.

Αυξημένος ο προϋπολογισμός του υπουργείου

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου εργασίας για το 2021 ανέρχεται σε €1.121,6 εκ. σε σύγκριση με €1.004,7 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση €116,9εκ.

Στα ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους €21,1 εκ., οι οποίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου ποσού, ο συνολικός προϋπολογισμός του υπουργείου εργασίας ανέρχεται στα €1.142,7 εκ.

Ο τακτικός προϋπολογισμός για το 2021, ανέρχεται σε €1.102,2 εκ., σε σύγκριση με €989,6 εκ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση €112,6εκ., η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της δαπάνης της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς.

Ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός για το 2021, ανέρχεται σε €19,2εκ., σε σύγκριση με €15 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση €4,3εκ. , η οποία οφείλεται στην αύξηση των χορηγιών σε εθελοντικούς οργανισμούς κατά €5,3 εκ.

Από το σύνολο των €1.142,7εκ. των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το 2021 το σημαντικότερο μέρος (93% περίπου) αφορά κοινωνικές παροχές, 5% αφορά μισθούς ενώ οι καθαρά λειτουργικές δαπάνες περιορίζονται στο 2%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Κοινωνική Πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται σε περίπου €1067,4εκ.

Της Μαρίας Χαμπή