You are here

Αντιδρούν σε ρυθμίσεις για προσλήψεις αστυνομικών

27/05/2020 17:57

Αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης προκαλεί το νομοσχέδιο που αφορά στην πρόσληψη στην αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση, κατά τον ίδιο τρόπο που προσλαμβάνονται στην Εθνική Φρουρά συμβασιούχοι οπλίτες.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή στα μέσα Μαΐου, παρέχει τη δυνατότητα στο υπουργικό συμβούλιο να καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες των προσλήψεων. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, τα απαιτούμενα προσόντα, οι όροι και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα που θα εκτελούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του υπουργού.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής νομικών η οποία το εξετάζει κατά προτεραιότητα. Κατά τη συζήτηση διαφάνηκαν έντονες αντιδράσεις και προβληματισμοί εκ μέρους της αντιπολίτευσης με το ΑΚΕΛ να καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι αντί της διόρθωσης κριτηρίων και διαδικασιών σχετικά με τις προσλήψεις νέων αστυνομικών που οδηγούν σε δυσκολία πλήρωσης θέσεων, οι κυβερνώντες καταθέτουν νομοσχέδιο για προσλήψεις συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών με αδιαφανείς, εξπρές διαδικασίες.

Ανέφερε ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο πάσχει στη φιλοσοφία του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει με προχειρότητες τις αδυναμίες και ελλείψεις που έχουν προκύψει σε σχέση με τις προσλήψεις αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού «κατά την πρώτη παρουσίαση στην επιτροπή νομικών, όλα τα κόμματα πλην του κυβερνώντος Συναγερμού αντέδρασαν έντονα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας στις προσλήψεις, τοποθετήσεις και μεταθέσεις και υποβαθμίζει αντί να βελτιώνει την ποιότητα των μελών της Αστυνομίας, όπως είπε, προσθέτοντας ότι η βραχύβια υπηρεσία (1 συν 1 χρόνος) δεν δημιουργεί συνθήκες ενσωμάτωσης και πειθαρχίας ενώ τα χαλαρά προσόντα ελλοχεύουν κινδύνους πρόσληψης ακατάλληλων προσώπων και πως στο ήδη κατακερματισμένο αστυνομικό σώμα, προστίθεται ακόμα μια κατηγορία, την ώρα που εκκρεμεί η εξομοίωση των υφιστάμενων κατηγοριών, ιδιαίτερα των ειδικών αστυνομικών ως προς τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο δεν θα επιλύσει προβλήματα αλλά θα τα πολλαπλασιάσει, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να αποσύρει το νομοσχέδιο και να εμπλακεί άμεσα σε διάλογο «για αναθεώρηση του αποτυχημένου συστήματος προσλήψεων με άμεση αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας».  

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ, η βουλευτής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι η απουσία πρόθεσης επένδυσης στην αστυνομία έχει φέρει την κυβέρνηση στη θέση να εισηγείται όπως τα κενά που υπάρχουν να καλυφθούν με πρόχειρες λύσεις, με διαδικασίες πρόσληψης αστυνομικών εξπρές, πράγμα το οποίο προβληματίζει έντονα το ΔΗΚΟ, όπως είπε. Σημείωσε ότι θέση του κόμματος είναι πως το αστυνομικό σώμα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει, όπως σημείωσε. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επενδύσει στο αστυνομικό σώμα έτσι ώστε να μπορεί ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ή αναγκών της αστυνομίας σε προσωπικό ή όταν καθίσταται απαραίτητο για την συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων μονάδων ή υπηρεσιών ή τμημάτων της αστυνομίας για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της, ο αρχηγός θα μπορεί με την έγκριση του υπουργού δικαιοσύνης, να προσλαμβάνει με σύμβαση ως συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, πρόσωπα τα οποία έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Οι προσλήψεις θα γίνονται βάσει σύμβασης για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του αρχηγού και την έγκριση του υπουργού, για ακόμα μια μόνο φορά και για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης τα δύο (2) έτη.

Οι  τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, προβλέπεται ότι θα διενεργούνται από τον αρχηγό, με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της αστυνομίας.

Της Μαρίας Χαμπή