You are here

Πάτησε φρένο η βουλή στις 600 προσλήψεις στο δημόσιο

30/09/2020 07:02

Στον πάγο παραμένουν εκατοντάδες θέσεις πρώτου διορισμού και δεκάδες θέσεις προαγωγής και πρώτου διορισμού στο δημόσιο, οι οποίες προορίζονται για τη στελέχωση κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών.

Η επιτροπή οικονομικών που εξέτασε τα αιτήματα στην προηγούμενη της συνεδρίαση την περασμένη Δευτέρα, δεν έδωσε το πράσινο φως για την αποπαγοποίηση των θέσεων.

Τα μέλη της επιτροπής οικονομικών ζήτησαν διευκρινήσεις και αναμένουν να κατατεθούν ενώπιον τους λεπτομέρειες αναφορικά με το νέο κύμα θέσεων που καλούνται να απελευθερώσουν.

Τα αιτήματα τα οποία αναμένεται να επανεξεταστούν, αφορούν πέραν των 600 θέσεων που εντοπίζονται σε διάφορα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.  Με αυτές η κυβέρνηση επιδιώκει να «κλείσει τρύπες» σε υπηρεσίες που άρχισαν να δυσλειτουργούν λόγω υποστελέχωσης, σύμφωνα με αναφορές του υπουργού οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη στη StockWatch.

Η κατάθεση των αιτημάτων φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές οδηγίες του υπουργείου οικονομικών για συγκράτηση δαπανών και αιτημάτων για αποπαγοποίηση θέσεων, οι οποίες προέκυψαν μετά τις αυξημένες κρατικές δαπάνες που επέφερε η κρίση της πανδημίας και η ανάγκη στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εκ μέρους του κράτους. 

Οι συγκεκριμένες παράμετροι για συγκράτηση δαπανών και θέσεων, αναμένεται να ισχύσουν και στο πλαίσιο της κατάρτισης του επόμενου κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, για την έγκριση του οποίου ο κ. Πετρίδης φαίνεται να αναζητά στήριξη μέσα από επαφές που πραγματοποιεί με κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Περιμένουν το πράσινο φως

Το μεγαλύτερο αίτημα που εκκρεμεί ενώπιον της επιτροπής οικονομικών και κατατέθηκε εκ μέρους του υπουργείου οικονομικών, αφορά συνολικά 578 θέσεις οι πλείστες εκ των οποίων είναι θέσεις πρώτου διορισμού. 

Με το εν λόγω αίτημα ζητείται η αποπαγοποίηση 448 θέσεων πρώτου διορισμού εκ των οποίων οι 350 θέσεις είναι στη δημόσια υπηρεσία, οι 81 σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου και 17 σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ότι αφορά τις θέσεις πρώτου διορισμού, οι περισσότερες αφορούν μεταξύ άλλων, δασικούς λειτουργούς (30), λειτουργούς φορολογίας (25), επιμελητές στη διοίκηση του υπουργείου παιδείας (54), καθαριστές γραφείων (38), λειτουργούς περιβάλλοντος (11), δεσμοφύλακες (13), λειτουργούς του γενικού λογιστηρίου (11), τεχνικούς δημοσίων έργων (16) και λειτουργούς στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς (25).

Στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνονται 46 θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και 34 θέσεις εργατικού προσωπικού σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Οι ημικρατικοί οργανισμοί που αναμένεται να καλύψουν κενά μέσα από την αποδέσμευση των συγκεκριμένων θέσεων είναι η αρχή δημόσιας εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος (5 θέσεις), η Αρχή Ηλεκτρισμού (2), η Αρχή Λιμένων (1), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (30), το ΕΤΕΚ (2), ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (1), το ΚΥΠΕ (2), ο Οργανισμός Νεολαίας (2), η ΡΑΕΚ (1), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (12), το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (1), καθώς και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λάρνακας (5), Λεμεσού (2), Λευκωσίας (1) και Παραλιμνίου (1).

Πέραν των θέσεων πρώτου διορισμού, το αίτημα περιλαμβάνει επίσης, 50 θέσεις προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής στο υπουργείο οικονομικών, στη γενική διεύθυνση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συντονισμού και ανάπτυξης και στο γενικό λογιστήριο.

Εγκρίθηκαν θέσεις σε υπουργεία, ΟΧΣ και Αρχή Λιμένων

Η επιτροπή οικονομικών ωστόσο, ενέκρινε ξεχωριστά αιτήματα που αφορούν κυρίως θέσεις προαγωγής, για την αποπαγοποίηση μιας θέσης γενικού διευθυντή στο υπουργικό συμβούλιο, εννέα θέσεων στο υπουργείο εξωτερικών, 49 θέσεων στo υπουργείο υγείας, μιας θέσης στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και τεσσάρων θέσεων στην Αρχή Λιμένων.

Σε ότι αφορά τις 49 θέσεις του υπουργείου υγείας, οι πλείστες είναι θέσεις προαγωγής και προορίζονται για την κάλυψη αναγκών στη διεύθυνση νοσηλευτικών υπηρεσιών, στο γενικό νοσηλευτικό κλάδο, στον κλάδο ψυχικής υγείας, κλάδο επισκεπτριών υγείας, ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας, στις οδοντιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες, στο γενικό χημείο του κράτους.

Από τα μικρότερα αιτήματα αποπαγοποιήσεων που είχε ενώπιον της επιτροπή, στον πάγο εξακολουθεί να παραμένει και μια θέση τεχνικού επιθεωρητή στην Επιτροπή Σιτηρών, αίτημα που δεν εγκρίθηκε δεδομένου ότι εκκρεμούν νομοσχέδια για την κατάργηση της Επιτροπής Σιτηρών τα οποία εξετάζονται στην κοινοβουλευτική επιτροπή γεωργίας.

Της Μαρίας Χαμπή