You are here

Στο μικροσκόπιο της βουλής το συνταξιοδοτικό

04/07/2022 06:33

Ενώπιον της επιτροπής οικονομικών τίθεται σήμερα η εισαγωγή επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αποκλειστικά για τους υπαλλήλους των κρατικών υπηρεσιών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κυβέρνηση και συνδικαλιστικές οργανώσεις του κρατικού τομέα υπέγραψαν το Μάιο του 2021 τη Συμφωνία Πλαίσιο, ενώ το Δεκέμβριο του 2021 υπογράφτηκε η Συμφωνία Πλαίσιο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ευρύτερου τομέα.

Το σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων φέρνει μαζί του το νέο ειδικό ταμείο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, με απώτερο σκοπό να μην φορτώνονται το βάρος του κόστους οι επόμενες γενιές.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΡΓ προς τη βουλή, ο εργοδότης και κάθε μέλος του σχεδίου θα καταβάλλουν ποσό αντίστοιχο σε ποσοστό ίσο με 5% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους.

Το ειδικό ταμείο αν και θα «πιστώνεται» από εργαζομένους και εργοδότη, δεν θα χρησιμοποιείται για δανεισμό από το κράτος ή τα μέλη του, αλλά για επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

Το ταμείο και τις ενέργειες του θα ελέγχει επιτροπή παρακολούθησης, συγκροτημένη από ένα εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ και από ένα εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, ενώ ο Γενικός Λογιστής θα ετοιμάζει ετήσια έκθεση των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες θα ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή.

Στο σχέδιο θα συμμετέχουν υπάλληλοι που διορίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και έπειτα, ενώ οι εργασίες του Ειδικού Ταμείου θα διεκπεραιώνονται από το Γενικό Λογιστήριο με αποτέλεσμα, να επιβάλλονται χρεώσεις στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ποιοι επωφελούνται

Συνολικά, 12,751 υπάλληλοι θα επωφελούνται του σχεδίου, από έξι κατηγορίες:

  • Νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι κρατικής υπηρεσίας: 5566
  • Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου δημόσιας υπηρεσίας: 4683
  • Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας: 493
  • Ειδικοί αστυνομικοί: 838
  • Συμβασιούχοι υπαξιωματικοί Εθνικής Φρουράς: 1147 και
  • Απόφοιτοι Δασικού Κολλεγίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου: 24

Επιπρόσθετα, στο σχέδιο θα συμμετέχουν και οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Όσον αφορά στο ΤΚΑ, με το σχέδιο ότι οι υπάλληλοι θα καταβάλλουν τις εισφορές στο ΤΚΑ που προβλέπονται για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικά σχέδια συντάξεων χωρίς εισφορές.

Τα μέλη του σχεδίου θα εξακολουθούν να συμμετέχουν στο σχέδιο μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας, χωρίς όμως να αλλάζει το ύψος της εισφοράς που θα καταβάλλουν στο ΤΚΑ.

Οποιαδήποτε προϋπηρεσία μέλους σε μόνιμη θέση, με σύμβαση, δοκιμασίας, έκτακτη ή ωρομίσθια θα θεωρείται συντάξιμη και θα πρέπει να υποχρεωτικά να καταβληθεί το 5%.

Αναφορικά με τυχόν επιστροφές, θα συνυπολογιστούν οι εισφορές του ΤΚΑ που δικαιούται το μέλος, καθώς και η αποκοπή ποσού 3% για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος.

Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης

Ο τρόπος και χρόνος αναδρομικής καταβολής του ποσοστού χρηματοδότησης θα δίνεται με επιλογή στους επηρεαζόμενους, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Θα μπορεί να γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή εντός 14 μηνών ή σε 24 μηνιαίες δόσεις με αποκοπή από το μισθό του μέλους.

Ωφελήματα

Όσον αφορά στα πρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπως, των εξαρτώμενων μελών και την αύξηση σύνταξης λόγω υγείας θα εφαρμόζεται για τα μέλη του σχεδίου.

Ακόμη, περιλαμβάνονται η σύνταξη χηρείας και τέκνων.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα χορηγούνται με το ίδιο ποσοστό και όρους, ενώ το εφάπαξ ποσό θα είναι αφορολόγητο.

Υπέρ, εξαιρέσεις και αδικίες

Το σχέδιο έφερε αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΠ), την Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, την Επιτροπή Διεκδίκησης Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Αφυπηρετήσαντων Δημοσίου (ΕΔΑΣΩΔ) και ομάδες επηρεαζόμενων δημόσιων υπαλλήλων.

Οι παραπάνω, απέστειλαν επιστολές προς την Επιτροπή Οικονομικών κάνοντας λόγο για αδικία, άνιση μεταχείριση και δυσμενή διάκριση στους υπαλλήλους που δεν συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο και δεν πήραν κανένα ωφέλημα μέχρι σήμερα.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ, με επιστολή τους ζητούν εξαίρεση από το σχέδιο εξηγώντας ότι δεν είδαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ωφελιμότητα του σχεδίου για τον εργαζόμενο και εργοδότη.

Η ΠΑΣΥΔΥ με επιστολή, ζητά την ένταξη στο σχέδιο για όλους τους ανασφάλιστους και αφυπηρετούντες μετά την 20η Μάϊου του 2021, ξεκαθαρίζοντας ότι η καθυστέρηση του σχεδίου έφερε στρέβλωση και άνιση μεταχείριση σε όσους αφυπηρέτησαν στο μεσοδιάστημα.

Της Μαρίας Κυριακίδου