You are here

Συνταξιοδοτικό: Γνωμάτευση καταπέλτης για υπαξιωματικούς

21/10/2022 10:50

«Άοπλους», αφήνει τους 1150 συμβασιούχους υπαξιωματικούς του στρατού (ΣΥΠ) γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, αναφορικά με τη νομιμότητα ενδεχόμενης παραχώρησης πρόσθετου ποσού αποζημίωσης, αλλά και για το ενδεχόμενο απαλλαγής ή και μη συμπερίληψης τους στο υπό συζήτηση συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στη γνώμη της η Νομική Υπηρεσία, που υπογράφει η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Λαµπρινή Λάµπρου Ουστά, τονίζεται ότι είναι καθολικής εφαρμογής το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων, και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν δικαιούται κάποιος να ζητά να εξαιρεθεί.

Παράλληλα στη γνωμάτευση της η κ. Ουστά, την οποία ζήτησε ο γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας στις αρχές του μήνα, μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, που οδήγησε το υπουργείο Οικονομικών να τους εξαιρέσει από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, κόβει τα φτερά στους ΣΥΠ και όσον αφορά την παραχώρηση πρόσθετου ποσού (αποζημίωσης).

Όπως εξηγεί, δυνάμει του Κανονισμού 46 των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών του 2017, παρέχεται δικαίωμα στους ΣΥΠ, μετά τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας, ήτοι μετά την ηλικία των 57 ετών, για υποβολή αίτησης για σύναψη νέας σύμβασης απασχόλησης διάρκειας 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 3 έτη.

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται µεν, αλλά η άσκησή του είναι υπό την αίρεση υποβολής γραπτής αίτησης των ΣΥΠ και στη συνέχεια της υποβολής προς τον Υπουργό, αιτιολογημένης έκθεσης από τον Αρχηγό αναφορικά µε την ύπαρξη ή µη λόγων που πιθανόν να εμποδίζουν την ανανέωση της σύμβασης απασχόλησης, ο οποίος Υπουργός έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα.

Σημειώνεται ότι με βάση τους κανονισμούς, η τριετής σύμβαση τερματίζεται σε περιπτώσεις που ο ΣΥΠ συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του, ενώ επισημαίνει ότι η θέσπιση του Καν. 46 έγινε λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίστατο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για την κατηγορία των ΣΥΠ.

Προσθέτει ότι στο υπό συζήτηση στη Βουλή, συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, περιλήφθηκαν μεταξύ άλλων και οι ΣΥΠ, με την κατάργηση του κανονισμού 46, με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα παρέχεται το δικαίωμα σύναψης νέας σύμβασης απασχόλησης, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού της απασχόλησης, που είναι η ηλικία των 57 ετών.

Διευκρινίζει ότι η κατάργηση του Καν. 46, συμπεριλήφθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στο άρθρο 60 αυτού, το οποίο όμως στην πορεία, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την αφαίρεσή του, ένεκα των διαφόρων ζητημάτων που ήγειραν οι ΣΥΠ, ενώπιον της Βουλής, µε σκοπό να μπορεί να επιταχυνθεί η συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Υποχρεωτικά οι ΣΥΠ στο νέο συνταξιοδοτικό

Η κ. Ουστά δηλώνει όσον αφορά το ερώτημα αν μπορούν οι ΣΥΠ να απαλλαγούν ή να µην περιληφθούν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, πως έχοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν και όσα διαμείφθηκαν στη βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση είναι ότι η εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού είναι καθολική και κανένας δεν μπορεί να ζητά εξαιρέσεις.

Όσον αφορά το ερώτημά περί παραχώρησης πρόσθετου ποσού υπό τη μορφή αποζημίωσης στους ΣΥΠ, ένεκα «της απώλειας του δυνητικού δικαιώματος με αποδοχή της συνταξιοδότησης τους στο 57ο έτος της ηλικίας τους», η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, δηλώνει ότι κατ’ αρχήν, από τα γεγονότα διαπιστώνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα αποδοχής ή όχι οπό μέρους των ΣΥΠ, για τη συνταξιοδότηση τους στα 57 έτη.

«Έχοντας υπόψη το πιο πάνω γεγονότα, ειδικότερα την αιτιολογία θέσπισης του Καν. 46, θεωρώ ότι µε την ένταξη των ΣΥΠ στο συνταξιοδοτικό σχέδιο, εκλείπει πλέον ο σκοπός ύπαρξης του Καν. 46», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία στις αρχές του τρέχοντος έτους, την κατάργησή του κανονισμού 46, ήτοι τη μη ύπαρξη δυνατότητας ανανέωσης των συμβάσεων απασχόλησης των ΣΥΠ.

Στο τραπέζι ειδικό ταμείο αποζημίωσης ΣΥΠ

Η κ. Ούστα τονίζει ότι η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι δεν παρέχεται οποιαδήποτε νομιμοποιητική βάση για παραχώρηση οποιουδήποτε ποσού, ως αντιστάθμισμά, για τα έτη που ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανανεωθεί η σύμβαση απασχόλησής των ΣΥΠ και ούτε η παραχώρηση οποιουδήποτε ποσού «κατά χάριν».

Στην γνωμάτευση η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει όμως, ότι, σε περίπτωση που υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού ταμείου αποζημίωσης των ΣΥΠ, έναντι τερματισμού του δικαιώματός τους για υποβολή αίτησης παράτασης της σύμβασής τους μέχρι την ηλικία των 63 ετών, το οποίο σχέδιο μπορεί να αιτιολογηθεί ότι θα προσφέρει τόσο οικονομικό όφελος προς τη Δημοκρατία, όσο και αναβάθμιση της επιχειρηματικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, τότε δεν διαβλέπει κάποιο νομικό κώλυμά.

Σημειώνει ωστόσο ότι το  συγκεκριμένο ζήτημα θα εξεταστεί σε περίπτωση κατά χάριν δωρεάς.

Το νέο συνταξιοδοτικό αδικεί τους ΣΥΠ

Από την πλευρά τους οι ΣΥΠ, με επιστολή στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Εργασίας, ενημερώνουν ότι το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο τους αδικεί, αφού τους αφαιρεί αρκετά από τα κεκτημένα ωφελήματα τους και πρόνοιες που εισάχθηκαν σε αυτό δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα σε μια ομάδα 1150 οικογενειών.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου ΣΥΠ, Ανθεστής Β’, Σπύρος Νεοκλέους, επισημαίνει ότι το άρθρο 60 του υπό εξέταση νομοσχεδίου καταργεί το δικαίωμα για δύο τριετή συμβόλαια των ΣΥΠ (τα οποία δικαιούνται βάση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2017), χωρίς να υπάρχει κάποια αντισταθμιστική πρόνοια παροχής ωφελημάτων ή και αποζημίωσης.

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι, πρόκειται για μονομερή οριζόντια κατάργηση κεκτημένου νια την οποία ο σύνδεσμος µας δεν συμφωνεί, εκτός και αν δοθεί η αντίστοιχη ανάλογη οικονομική αποζημίωση τους», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι οι ΣΥΠ δεν ανήκουν στην κατηγορία των αορίστου στο δημόσιο τομέα, αλλά σε ειδική κατηγορία, σύμφωνα µε την οποία έχουν διαφορετικές πρόνοιες.

Εξηγεί ότι με βάση τα υφιστάμενα ωφελήματα των ΣΥΠ και σε σύγκριση µε τα νέα δεδομένα του σχεδίου, επηρεάζεται αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση και απεμπολούν πολλά από τα δικαιώματα και οικονομικά τους οφέλη, µε σημαντικές μειώσεις, τόσο στο εφάπαξ, όσο και στις κοινωνικές συντάξεις τους, γεγονός που θα τους προκαλέσει μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (αφού εκτός του ότι χάνουν μέρος του εφάπαξ και της σύνταξης τους, χάνουν και τους μισθούς των 6 ετών των συμβολαίων τους).

Τεράστιες συνέπειες από κατάργηση συμβολαίων

Ενημερώνουν επίσης τους προέδρους και τα μέλη των δύο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ότι η πλειοψηφία των ΣΥΠ έχουν λάβει µόνο ένα βαθμό στα 20 και πλέον χρόνια υπηρεσίας τους, σε αντίθεση µε άλλους συναδέλφους τους, ενώ μεγάλος αριθμός εξ αυτών δεν συμπληρώνουν τους 400 μήνες στο 57ο έτος της ηλικίας τους (που είναι η υποχρεωτική αφυπηρέτηση των υπαξιωματικών) για πλήρη σύνταξη, µε αποτέλεσμα η χαμηλή μισθολογική κλίμακα σε συνδυασμό µε τη µη συμπλήρωση των συντάξιμων χρόνων, να επιφέρει επηρεασμό των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.

Ο κ. Νεοκλέους επισημαίνει ότι η κατάργηση των συμβολαίων θα επιφέρει στους ΣΥΠ και στις οικογένειες τους τεράστιες αρνητικές οικονομικές συνέπειες, καθώς η πλειοψηφία είναι οικογενειάρχες µε υποχρεώσεις και προγραμμάτισαν τη ζωή τους (δάνεια, σπουδές των παιδιών κλπ) µε βάση τους μισθούς των 2 συμβολαίων που προβλέπουν οι κανονισμοί τους μέχρι το 63° έτος της ηλικίας τους.

Ζητούν αποκατάσταση της αδικίας

Αναφέρει περαιτέρω ότι ο θεσμός των ΣΥΠ είναι ένας φθίνον θεσμός αφού αφυπηρετώντας (ένας μικρός αριθμός κάθε χρόνο) δεν ανανεώνεται η θέση τους και ότι μέχρι το έτος 2036 θα έχουν αφυπηρετήσει όλοι.

Προσθέτει ότι ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών συμφωνεί και χαιρετά την πρόθεση ένταξης στο συνταξιοδοτικό σχέδιο, της ομάδας των Μονίμων Υπαξιωματικών όσο και της ομάδας των ΣΥΠ για να παίρνουν επαγγελματική σύνταξη, την οποία δεν είχαν μέχρι σήμερα, όμως τονίζουν ότι όσον αφορά τους ΣΥΠ, αυτονόητη προϋπόθεση είναι ότι, θα έχουν ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση µε αυτά που έχουν και όχι πως θα απεμπολούν τα δικαιώματα τους και θα έρθουν σε δυσμενέστερη θέση.

Ζητούν τέλος, από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναγνωρίσουν και να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις για αποκατάσταση της αδικίας αυτής.

Της Ελένης Χαραλάμπους