You are here

Πρώτο τετ-α-τετ Ενρία με τους τραπεζίτες

11/07/2019 10:33

Η ενίσχυση των μέτρων για μείωση των κόκκινων δανείων και οι προθέσεις της βουλής να προχωρήσει σε αλλαγές  του πλαισίου για τις εκποιήσεις,  αναμένεται να είναι στην προμετωπίδα των επαφών που  θα έχει σήμερα  στη Λευκωσία, ο ΑντρέαΕνρία, επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Η αυλαία των επαφών του ιταλού επόπτη, θα ανοίξει με συνάντηση που θα έχει με ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη της ΚΤ.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τις ανώτατες ηγεσίες  των τριών συστημικών τραπεζών (Τρ. Κύπρου, Ελληνικής και RCB).

Ακολούθως  θα έχει μακρά συνάντηση με τον διοικητή της ΚΤ Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Στο πρόγραμμα του κ. Ενρία περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον υπουργό οικονομικών  Χάρη Γεωργιάδη.

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  θα έχει η συνάντηση του ιταλού επόπτη με τα  μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών  καθώς, αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς  και να ανταλλαγούν  επιχειρήματα ένθεν και ένθεν σε σχέση με την  πρόθεση των κομμάτων να προβούν σε αλλαγές  επί του επίμαχου νόμου για τις εκποιήσεις.

Η  Φρανκφούρτη είναι κάθετη σε οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως έγραψε  την περασμένη βδομάδα η StockWatch ,  ο εγχώριος επόπτης και  οι τράπεζες φοβούνται το ενδεχόμενο να επαναληφθεί  σενάριο τύπου πρώην Συνεργατικής Τράπεζας όταν οι εποπτικές αρχές είχαν μηδενίσει από τους ισολογισμούς της ΣΚΤ εξασφαλίσεις πρώτης κατοικίας, με αποτέλεσμα ο συνεργατισμός να χρειαστεί νέα κεφάλαια.

Οι νομοθεσίες που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποχρεώνουν πλέον τις  τράπεζες να κάνουν προβλέψεις για το 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) αν  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τις εξασφαλίσεις.  Οι νομοθεσίες αφορούν μόνο νέα δάνεια αλλά υπάρχει η εκτίμηση ότι σταδιακά θα επηρεάσουν και τις εκτιμήσεις παλαιότερων δανείων.

Τα κόμματα στην πλειονότητα τους προτείνουν  υπό μορφή προτάσεων νόμου, να ενισχύσουν την πρόσβαση των χρεωστών στα δικαστήρια πριν από την εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου

Οι επόπτες  έχουν επισημάνει κατά κόρο  ότι παρά τα βήματα προόδου που έχει πετύχει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ,δεν παύει το ποσοστό των ΜΕΔ (31%), όπως τόνιζαν, να  είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη του οποίου ο μέσος όρος είναι σήμερα στο 3,8%.

Ο επικεφαλής του ΕΕΜ εκτιμάται ότι σε όλες τις επαφές του στη Λευκωσία θα θέσει επιτακτικά στο τραπέζι την ανάγκη όχι μόνο να ενισχυθούν τα μέτρα για μείωση των ΜΕΔ, αλλά και να αποφευχθούν ενέργειες που θα προκαλέσουν πισωγυρίσματα, ειδικότερα τώρα που το μακροοικονομικό περιβάλλον  είναι ευνοϊκό.

Ο κ. Ενρία  αναμένεται να υποδείξει στους τραπεζίτες ότι θα πρέπει να υποβάλουν στόχους μείωσης των ΜΕΔ καλώντας τον εγχώριο επόπτη να παρακολουθεί και αξιολογεί τις κινήσεις των  τραπεζών  ενώ προς το υπουργείο οικονομικών  θα υποδείξει την ανάγκη όπως η ΚΕΔΙΠΕΣ ως κρατική εταιρεία διαχείρισης των δανείων της πρώην ΣΚΤ θα πρέπει να έχει καλή διακυβέρνηση.

Στο τραπέζι των συναντήσεων με την ΚΤ και τις ηγεσίες των τραπεζών  ο κ. Ενρία θα έχει την ευκαιρία να ακούσει διά ζώσης το στρατηγικό πλάνο των εγχώριων τραπεζών και ειδικότερα των συστημικών  για το πώς  διαχειρίζονται τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους σε σχέση με την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το επίμαχο θέμα του πλεονάζοντος δυναμικού στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι  των επαφών του ευρωπαίου επόπτη, δεδομένου ότι οι εποπτικές αρχές  επισημαίνουν κατά καιρούς ότι η επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών συνεπάγεται μείωση του εργατικού και λειτουργικού κόστους. 

Επιπρόσθετα, στις επαφές του ο  επικεφαλής του ΕΕΜ   αναμένεται ότι θα θέσει και θέματα αναθεώρησης των οργανικών δομών των τραπεζών και θα υποδείξει την ανάγκη να επισπεύσουν την ανάγκη  υιοθέτησης νέων τεχνολογιών  με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι εποπτικές αρχές θεωρούν ότι η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών  είναι απαραίτητη καθώς θα συμβάλει στη βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων όπως και η λήψη μέτρων που λαμβάνονται, τόσο από την εγχώριο επόπτη, όσο και από τις τράπεζες  για καταπολέμηση του παράνομου χρήματος είναι θέματα τα οποία   θα τεθούν στο τραπέζι των επαφών του επικεφαλής του ΕΕΜ.

Του Λεύκου Χρίστου