You are here

Καθαρός λήπτης ευρωπαϊκών κονδυλίων η Κύπρος

22/02/2021 14:48

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κύπρος λαμβάνει περισσότερα από όσα συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της κοινής συνεδρίας των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Ελέγχου και Εξωτερικών.

Οι Επιτροπές εξέτασαν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τις δαπάνες ευρωπαϊκών κονδυλίων, για το έτος 2019.

Σύμφωνα με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λάζαρο Λαζάρου, το 2019 η Κύπρος συνεισέφερε €209,3 εκατ. και έλαβε €264,4 εκατ. ενώ το 2020 η Κύπρος συνεισέφερε €203,4 εκατ., λαμβάνοντας €263,9 εκατ.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η Κύπρος είχε απορροφήσει 35% των διαθέσιμων από ευρωπαϊκά ταμεία κονδυλίων στο τέλος του 2018. Το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 48% στο τέλος του 2019 και στο 57% στο τέλος του 2020. Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε ότι η Κύπρος έχει απορροφήσει ποσοστό πέραν του μέσου όρου, που φτάνει στο 59% σε ότι αφορά τα κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης.

Εννιά υποθέσεις πιθανής απάτης στην OLAF

Ο κ. Λαζάρου σημείωσε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει αναφορικά με το εάν οι δαπάνες διενεργήθηκαν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν προέκυψε τίποτα σοβαρό για την Κύπρο, παρά μόνο κάποια μικρά θέματα. Στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου πράξεων στην Κύπρο για τον έλεγχο συμμόρφωσης για το 2019, ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά εννέα πράξεις.

Ανέφερε ότι από τις 747 πράξεις ελέγχου που αφορούσαν ολόκληρη την ΕΕ, 9 οδηγήθηκαν ενώπιον της OLAF.

Πρόκειται για 9 περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF). Όπως αναφέρθηκε, περίπου οι μισές δεν κρίθηκε από την OLAF αναγκαίο να προχωρήσουν.

Στην OLAF έχουν σταλεί υποθέσεις εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον γενικό ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Όπως ανέφερε έχουν σταλεί τρεις υποθέσεις, εκ των οποίων η μια παραπέμφθηκε στην γενική διεύθυνση ανταγωνισμού, ενώ στο παρελθόν (2010) είχε σταλεί άλλη μια υπόθεση).

Ο κ. Λαζάρου, αναφέρθηκε επίσης σε έκθεση που ετοιμάστηκε μετά από επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κύπρο και σε άλλες χώρες στην περιοχή όπως η Ιταλία. Σε αυτή την έκθεση όπως είπε, γίνονται εισηγήσεις που αφορούν όλα τα κράτη μέλη, αναφορικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, την ενίσχυση του φορολογικού πλαισίου και την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθεσιών.

Ο κ. Λαζάρου σημείωσε ότι το Ελεγκτικό συνέδριο σκοπεύει να εντάξει το θέμα της πανδημίας Covid-19 στο πρόγραμμα ελέγχου της για τα μελλοντικά χρόνια.

Χώρα μη υψηλού κινδύνου η Κύπρος

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιερόθεος Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι η Κύπρος δεν θεωρείται χώρα υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Λαζάρου εξήγησε ότι οι δαπάνες υψηλότερου κινδύνου είναι αυτές που γίνονται με υποβολή κόστους από τους δικαιούχους και άλλες που πληρώνονται με βάση δικαιώματα. Πρόσθεσε ότι από τους έλεγχους που γίνονται, διαφάνηκε ότι τα λάθη είναι πολύ χαμηλότερα στις δαπάνες που πληρώνονται με βάση δικαιώματα, γι’ αυτό οι έλεγχοι δεν επικεντρώνονται σε αυτές τις δαπάνες.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες υψηλού κινδύνου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, ωστόσο όπως είπε, αυτό παρατηρείται λόγω του ότι η απορρόφηση κονδυλίων έχει ξεπεράσει το 50%. «Ξεπεράσαμε το 50% σε απορρόφηση, αυξήθηκε και ο κίνδυνος», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το 2019 δεν διαφέρει ποιοτικά από τα προηγούμενα χρόνια.

Σε ότι αφορά τις εισηγήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για βελτίωση του συστήματος, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν 206 από τις 270 εισηγήσεις που είχαν γίνει και πρόσθεσε ότι «έχουμε ένα από τα πιο αξιόπιστα και διαφανή συστήματα ανά τον κόσμο».

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι παρατηρείται γενικότερο πρόβλημα συμμόρφωσης σε ότι αφορά τις περιπτώσεις κονδυλίων που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, θέτοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σημείωσε πως οι ενέργειες του κράτους μέλους κρίθηκαν επαρκείς.

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Μιχαηλίδης, ανέφερε πως στο έργο είχαν παρατηρηθεί πολλές παρατυπίες και καθυστερήσεις. Πρόσθεσε πως μετά από έντονες παρεμβάσεις της Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, το έργο επανήλθε εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, ο εργολάβος απέσυρε μεγάλο όγκο απαιτήσεων που είχε και το έργο είχε τελικά επιτυχή κατάληξη.

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξέφρασε ο επικεφαλής της διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Θανάσης Τσιόλας, σημειώνοντας την «πολύ καλή απορρόφηση κονδυλίων», που σε ορισμένους τομείς ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ, όπως είπε. Τόνισε ωστόσο, το γεγονός ότι για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι το θέμα των μεταρρυθμίσεων, ως προϋπόθεση για να μπορέσουν να εκταμιευθούν κονδύλια.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του κ. Λαζάρου και η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Της Μαρίας Χαμπή