You are here

Φοβούνται μαζική αμφισβήτηση φορολογιών

29/10/2020 07:20

Στη βουλή μεταφέρεται η συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μαζικής αμφισβήτησης φορολογιών που επιβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες από το τμήμα φορολογίας, καθώς τους βουλευτές φαίνεται να απασχολεί ο κίνδυνος απώλειας φορολογικών εσόδων.

Το θέμα ενέγραψαν στην επιτροπή ελέγχου της βουλής ΑΚΕΛ, Οικολόγοι και η βουλευτής του Κινήματος Ανεξάρτητων Άννα Θεολόγου, μετά και την απόφαση διοικητικού δικαστηρίου να ακυρώσει φορολογία που επιβλήθηκε, λόγω ακύρωσης του διορισμού του εφόρου.

Με βάση την εγγραφή του θέματος, η επιτροπή ελέγχου θα εξετάσει τον κίνδυνο «απώλειας εσόδων της κυβέρνησης λόγω της πρόσφατης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακύρωσε φορολογία που επέβαλε ο αντισυνταγματικά διορισθείς έφορος φορολογίας, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζική αμφισβήτηση κάθε φορολογίας η οποία έχει τεθεί τους τελευταίους μήνες».

Ο εκ των εισηγητών του θέματος βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, μιλώντας στη StockWatch, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, σημειώνοντας ωστόσο, πως δεν είναι σαφές εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση την φορολογία είχε επιβάλει ο νυν ή ο τέως έφορος φορολογίας, καθώς οι διορισμοί και των δύο έχουν ακυρωθεί από το δικαστήριο.

«Δεν κατηγορούμε κανένα, το θέμα πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξετάσουμε ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν, εάν υπάρχουν προσφυγές και πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος», είπε ο κ. Περδίκης.

Σημείωσε ότι δεν αρκεί «να μας λένε ‘μην ανησυχείτε, υπάρχει δεδικασμένο και δεν κινδυνεύουν οι φορολογίες’», όπως ανέφερε και ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης κατά την παρουσία του στην επιτροπή οικονομικών τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει τις εν λόγω αποφάσεις και όλα τα σχετικά στοιχεία ενώπιον της βουλής.

Το ιστορικό ακύρωσης διορισμού Τσαγγάρη και η παράταση υπηρεσίας

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει τον Γιάννη Τσαγγάρη στη θέση του Εφόρου Φορολογίας, κρίνοντας ως αντισυνταγματική τη νομοθεσία στη βάση της οποίας εκδόθηκε η απόφαση.

Η απόφαση για τους διορισμούς λήφθηκε στις 30/3/2016, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την 8/4/2016 και είχε αναδρομική ισχύ από την 21/2/2016.
 
Το Διοικητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας αριθμό προσφυγών που καταχωρήθηκαν εναντίον της απόφασης, έκρινε ότι η επίδικη απόφαση εκδόθηκε βάσει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου(Ν.70(Ι)/2014), το οποίο εναποθέτει την εξουσία για διορισμό στη θέση Εφόρου Φορολογίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά παράβαση των άρθρων 122-125 του Συντάγματος.
  
Καταλήγοντας, το δικαστήριο έκρινε ότι «η θέση, ανεξάρτητα από τα αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνα κατά το Νόμο για την πλήρωσή της, ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως και κάθε άλλη θέση του Τμήματος Φορολογίας. Ως θέση δε ανήκουσα στη Δημόσια Υπηρεσία, το Σύνταγμα (άρθρο 125(1)) προβλέπει και επιβάλλει τον διορισμό προσώπου σ’ αυτή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας».

Μετά την απόφαση, η κυβέρνηση κατέθεσε στη βουλή νομοσχέδιο για επέκταση της χρονικής διάρκειας της δυνατότητας του υπουργού οικονομικών να διορίζει έφορο φορολογίας και βοηθούς εφόρους φορολογίας σε περίπτωση που παραμείνει κενή η θέση τους.

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφερόταν ότι η ρύθμιση είναι αναγκαία ώστε το τμήμα φορολογίας να μην παραλύσει και επιπρόσθετα για να δοθεί χρόνος να εξεταστούν τα ζητήματα που προκύπτουν και να ληφθούν αποφάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σε συνεργασία με το γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο επέκτεινε την περίοδο κατά την οποία ισχύει η δυνατότητα του υπουργού να αναθέτει τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα των εν λόγω θέσεων από το μέγιστο των τριών μηνών, στους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα έξι μήνες.

Το νομοσχέδιο είχε προκαλέσει αντιδράσεις εκ μέρους των δικηγόρων που χειρίστηκαν τις προσφυγές με τις οποίες οι διορισμοί κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.  Οι δικηγόροι Α. Σ. Αγγελίδης και Θ. Κουσπή έκαναν λόγο για εκτροπή από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και για ανεπίτρεπτη στάση σε ότι αφορά τη ψήφιση νόμου για παράταση μιας ήδη ακυρωθείσας υπηρεσίας, όπως είχαν αναφέρει.
 
Η νομοθεσία ψηφίστηκε με 27 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον και 13 αποχές στις αρχές Ιουλίου.

Πάντως, ανάλογο ζήτημα είχε απασχολήσει τους βουλευτές και μετά την ακύρωση του διορισμού του τέως εφόρου φορολογίας Γιαννάκη Λαζάρου.

Απαντώντας σε σχετική επιστολή του κ. Περδίκη, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε το Φεβρουάριο του 2019, ότι «υπάρχουν κάποιες υποθέσεις στις οποίες ο διορισμός του κ. Γ. Λαζάρου ως έφορου φορολογίας κρίθηκε αντισυνταγματικός, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η αντίθετη απόφαση από το διοικητικό δικαστήριο».

Πρόσθεσε ωστόσο, πως «μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα από τις διάφορες αποφάσεις επιβολής φορολογίας από τον τέως έφορο φορολογίας».

Της Μαρίας Χαμπή