You are here

Τρία αγκάθια στo πολυνομοσχέδιο για φοροδιαφυγή

24/02/2020 15:48

Τρία αγκάθια παραμένουν στη διαβούλευση μεταξύ υπουργείου οικονομικών και συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών, στο πλαίσιο της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου που εισάγει μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η επιτροπή οικονομικών συνέχισε σήμερα τη συζήτηση του νομοσχεδίου, έχοντας ενώπιον της σημείωμα του ΣΕΛΚ στο οποίο καταγράφονται οι εισηγήσεις και αλλαγές που προτείνει ο σύνδεσμος καθώς και η αντίστοιχη τοποθέτηση του υπουργείου οικονομικών.

Όπως αναφέρθηκε και ενώπιον της επιτροπής, παραμένουν τρεις σημαντικές διαφωνίες επί των θέσεων του ΣΕΛΚ, οι οποίες αφορούν στο θέμα της έρευνας λειτουργών του τμήματος φορολογίας σε υποστατικά, το περιθώριο κατά το οποίο θα επιτρέπεται η αναθεώρηση φορολογικής δήλωσης από φορολογούμενο και την ποινικοποίηση της μη καταβολής φορολογίας.

Σε ότι αφορά την προθεσμία του ενός έτους που παραχωρείται στο νομοσχέδιο για την υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης από φορολογούμενο, ο ΣΕΛΚ εκφράζει τη διαφωνία του υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων δεδομένου ότι το τμήμα φορολογίας έχει το δικαίωμα για έλεγχο και αναθεώρηση για περίοδο έξι ετών με δικαίωμα επέκτασης.

Υποστηρίζεται επίσης, ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα οικειοθελούς διόρθωσης χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Εκ μέρους του υπουργείου οικονομικών αναφέρθηκε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή η επέκταση του χρονικού περιθωρίου μόνο μέχρι τους 18 μήνες.

Αναφορικά με το δικαίωμα έρευνας σε υποστατικά, ο ΣΕΛΚ εκφράζει επιφυλάξεις για τη χρησιμότητα ή και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου που ήδη εφαρμόζεται στην περίπτωση του ΦΠΑ και με την προτεινόμενη νομοθεσία επεκτείνεται στους άμεσους φόρους.

Για μεγάλα ποσά η ποινική διαδικασία

Σε σχέση με τις πρόνοιες που ποινικοποιούν τη μη καταβολή φόρου ο οποίος οφείλεται με βάση τη φορολογική δήλωση, ο ΣΕΛΚ υποστηρίζει ότι αφαιρείται το στοιχείο του δόλου και ότι η δόλια μη καταβολή ιδίου φόρου είναι αποδεκτό να διώκεται ποινικά, αλλά όχι η αδυναμία καταβολής. Παράλληλα, γίνεται λόγος για επιπτώσεις που θα έχει η τροποποίηση στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων.

Σχολιάζοντας τη θέση του ΣΕΛΚ, ο έφορος φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης, ανέφερε ότι η δικαστική οδός είναι η πιο απλή όταν δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μετρητών ή κινητής περιουσίας και υπέδειξε τη δυσκολία σε ότι αφορά την απόδειξη δόλου.

Εκ μέρους του ΣΕΛΚ επισημάνθηκε ότι από έρευνα που έγινε αναφορικά με το τι ισχύει σε άλλες χώρες, διαπιστώθηκε πως καμία δεν έχει ποινικοποιήσει τη μη καταβολή φόρου και αναφέρθηκε ότι είναι

αποδεκτή η ποινικοποίηση στις περιπτώσεις εταιρικού φόρου και φόρου εισοδήματος εάν υπάρχει δόλος, αλλά όχι σε όλες τις φορολογίες.

Ο κ. Τσαγκάρης επεσήμανε ότι και στην περίπτωση του ΦΠΑ δεν ασκείται σε όλους ποινική δίωξη αλλά κυρίως, για μεγάλα ποσά «Δεν θέλουμε να βάλουμε κανένα φυλακή αλλά θέλουμε να έχουμε το μέτρο για άσκηση πίεσης», ανέφερε.

Συμφωνεί το ΥΠΟΙΚ για εξαιρέσεις από υποχρέωση δήλωσης

Αν και το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική φορολογική δήλωση από όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως με δικαίωμα στο υπουργικό συμβούλιο να καθορίζει εξαιρέσεις, το υπουργείο οικονομικών συμφώνησε με την εισήγηση του ΣΕΛΚ για εξαίρεση οκτώ κατηγοριών από την εν λόγω υποχρέωση.

Συγκεκριμένα, από την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά θα εξαιρούνται:

-Συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλο εισόδημα εκτός από τη σύνταξη τους

-Οικιακές βοηθοί με ένα μόνο συμβόλαιο εργοδότησης

-Καλλιτέχνες των οποίων τα κέρδη υπόκεινται σε παρακράτηση στην πηγή

-Ηλικιωμένοι φορολογούμενοι άνω των 70

-Διευθυντές εταιρειών οι όποιοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

-Φοιτητές σε πλήρη φοίτηση

-Λήπτες ΕΕΕ

- Μέτοχοι που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος εκτός από τα χρεωστικά υπόλοιπα θυγατρικών εταιριών.

Σημειώνεται ότι για να εξαιρούνται οι πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει το ετήσιο εισόδημα τους να μην ξεπερνά τις €19.500.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που έχει εισόδημα υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης φορολογική δήλωση μόνο σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, δεν επιτρέπεται η επιστροφή φόρου εάν ο φορολογούμενος δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εισόδου στα υποστατικά του φορολογούμενου χωρίς οποιασδήποτε προειδοποίηση εντός εύλογου χρόνου, καθίσταται υποχρεωτική η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ενώ η μη καταβολή του φόρου καθίσταται ποινικό αδίκημα.

Της Μαρίας Χαμπή