You are here

Δώρο το γήπεδο Λεμεσού στα σωματεία

16/03/2018 07:06

Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν €31,4 εκ. για να κτιστεί το νέο γήπεδο Λεμεσού το οποίο θα ανήκει στα τρία σωματεία της Λεμεσού, σύμφωνα με έγγραφο που έστειλε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στη βουλή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την προγραμματιζόμενη ανέγερση του γηπέδου στη Λεμεσού σημειώνεται ότι το κόστος, σύμφωνα με τις προσφορές που υποβλήθηκαν, αναμένεται να ανέλθει στα €31,4 εκ. περίπου. 

Το κόστος θα το επωμισθεί εξολοκλήρου το κράτος μέσω του ΚΟΑ, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του έργου, όπως αναφέρεται, θα είναι τα τρία σωματεία της Λεμεσού μέσω κοινής εταιρείας, τα οποία θα αναλάβουν το κόστος του αρχιτέκτονα και των μελετητών που υπολογίζεται γύρω στο €1,3 εκ. 

«Αν ο σχεδιασμός αυτός δεν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού τότε ο ιδιοκτήτης του γηπέδου θα είναι ο ΚΟΑ», σημειώνει ο οργανισμός.

Το γήπεδο αναμένεται να λειτουργήσει το 2020.

Διεκδικεί νομοθετικές αλλαγές

Ο ΚΟΑ διεκδικεί νομοθετικές αλλαγές που θα του προσδώσουν παρεμβατικό ρόλο και ως εκ τούτου, περισσότερο έλεγχο στα των αθλητικών ομοσπονδιών.

Σύμφωνα με τον ΚΟΑ η ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου που θα επιτρέπει παρεμβατικό ρόλο στον οργανισμό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενώ τονίζεται πως αυτό είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει.

Η αναφορά περιλαμβάνεται σε σημείωμα του ΚΟΑ προς την επιτροπή οικονομικών, το οποίο εμπεριέχει απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2018.

Όπως σημειώνεται, ο έλεγχος των ομοσπονδιών γίνεται σε 4 επίπεδα, με την υποβολή προϋπολογισμού και έγκριση του από τον ΚΟΑ, με την υποβολή κατάστασης εξόδων προηγούμενης περιόδου και της αποδέσμευσης της επόμενης δόσης χορηγίας κατόπιν μελέτης της κατάστασης, με την υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 30/9 έκαστου έτους και κατακράτηση της χορηγίας αν αυτές δεν υποβληθούν και με το διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτικό οίκο με τον οποίο ο Οργανισμός έχει συμβληθεί. 

Ο διαχειριστικός έλεγχος, όπως διευκρινίζεται, προγραμματίζεται με τρόπο ώστε σε μια περίοδο 2-3 ετών να ελέγχονται σχεδόν όλες οι ομοσπονδίες.

Ο ΚΟΑ σημειώνει παράλληλα, ότι η επικείμενη δημιουργία κώδικα χρηστής διακυβέρνησης αναμένεται να του δώσει περαιτέρω δυνατότητες ελέγχου.          

Ο κώδικας χρηστής διακυβέρνησης για τους αθλητικούς φορείς της Κύπρου βρίσκεται στα τελικά στάδια ετοιμασίας του και αναμένεται να είναι έτοιμος τις επόμενες εβδομάδες.  Με την ολοκλήρωσή του θα εγκριθεί από το ΔΣ και θα τύχει εφαρμογής, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις προς τους βουλευτές, οι νομικοί του ΚΟΑ έχουν ετοιμάσει τροποποιήσεις βάσει της πολιτικής του διοικητικού συμβουλίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2018, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η σχετική εισήγηση και μετά από νομοτεχνική επεξεργασία στα αρμόδια υπουργεία και νομοτεχνικό έλεγχο από τη νομική υπηρεσία να κατατεθεί στη βουλή.

Διατήρηση σωματείων παρά τα χρέη

Σε ότι αφορά την προσπάθεια είσπραξης οφειλών από αθλητικούς φορείς, ο ΚΟΑ σημειώνει ότι το 2017 έλαβε απόφαση για κατακράτηση μεριδίου μέχρι και 1/3 των χορηγιών που καταβάλλει σε αθλητικούς φορείς, για την εξόφληση των οφειλών τους.

Πέραν αυτού, σημειώνεται ότι ο οργανισμός «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά στο δίλημμα μεταξύ του να παραμείνουν οι οφειλές ή να διαλυθούν τα σωματεία, η επιλογή είναι να διατηρηθούν τα σωματεία παρά τις οφειλές τους προς τον ΚΟΑ».

Εκτός από την κρατική χορηγία, οι κύριες πηγές εσόδων του ΚΟΑ είναι η διαχείριση των αθλητικών χώρων και το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους (ΑΓΟ).

Όσον αφορά τη διαχείριση των αθλητικών χώρων το 2015 ο ΚΟΑ θέσπισε νέα τιμολογιακή πολιτική με στόχο την αύξηση των εσόδων του, όπως αναφέρεται.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τεράστια πλειοψηφία τους οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αθλητικοί φορείς, τυχόν περαιτέρω αύξηση των χρεώσεων του Οργανισμού, θα δημιουργήσει πρόβλημα βιωσιμότητας στους πλείστους αθλητικούς φορείς».

Ο ΚΟΑ επισημαίνει ότι ενθαρρύνει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες να αναζητούν δικές τους πηγές εσόδων μέσα από χορηγούς, υποστηρίζοντας εντούτοις, ότι τα πλείστα αθλήματα δυσκολεύονται να προσελκύσουν χορηγούς λόγω του ότι δεν είναι δημοφιλή.

Ως οι πλέον δαπανηρές αθλητικές εγκαταστάσεις με τεράστιες ζημιές στη συντήρηση και στη διαχείριση, χαρακτηρίζονται τα κολυμβητήρια με τον οργανισμό να σημειώνει ότι «παρόλα αυτά επενδύει σημαντικά κονδύλια κάθε έτος για τη συντήρηση και λειτουργία τους και δεν τίθεται θέμα ασφάλειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζονται αναβαθμίσεις».

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €41.677.780 και έσοδα του ίδιου ύψους, θα τεθεί προς ψήφιση κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας της βουλής.

Της Μαρίας Χαμπή