You are here

Κινδυνεύουν να μην πληρωθούν ημικρατικοί το Μάρτιο

23/03/2023 07:40

Στο παρά ένα υπολογίζεται ότι θα εγκριθεί το σύνολο των προϋπολογισμών των ημικρατικών Οργανισμών και οντοτήτων της γενικής κυβέρνησης για το 2023, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν εργαζόμενοι να μην πληρωθούν έγκαιρα τους μισθούς Μαρτίου.

Μπορεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να πάτησε γκάζι με την επανέναρξη των εργασιών της το Μάρτιο, για την έγκριση των προϋπολογισμών 23 ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι ήταν σε εκκρεμότητα, αλλά ακόμα παραμένουν σε αναμονή άλλοι δέκα.

Στο μεταξύ, οι 23 οργανισμοί που δεν είχαν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς λειτουργούσαν «παράνομα» το Μάρτιο, καθώς βάσει του Συντάγματος και του νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης, δεν μπορούσαν να διενεργούν καμία πληρωμή.

Σημειώνεται ότι για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι συγκεκριμένοι οργανισμοί που δεν είχαν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς λειτουργούσαν με δωδεκατημόρια, καταβάλλοντας μόνο τους μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, αλλά και πληρώνοντας τις βασικές λειτουργικές δαπάνες τους.

Με την εξάντληση των δωδεκατημορίων του Φεβρουαρίου, οι οργανισμοί που δεν είχαν φέτος εγκεκριμένους προϋπολογισμούς δεν δικαιούνταν να διενεργήσουν καμία πληρωμή.

 Η Ολομέλεια του σώματος που συνέρχεται σήμερα το απόγευμα, υπολογίζεται ότι θα εγκρίνει με καθυστέρηση τριών μηνών περίπου, πέντε προϋπολογισμούς ημικρατικών Οργανισμών, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις υπολογίζεται ότι θα ψηφιστούν την Πέμπτη 30 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σήμερα η Ολομέλεια θα εξετάσει τους προϋπολογισμούς της Αρχής Λιμένων (ΑΛΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) και της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας.

Υπολογίζεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν προς ψήφιση οι προϋπολογισμοί του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου, του ΤΕΠΑΚ, του Οργανισμού Νεολαίας, του ΧΑΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) και του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει να κατατίθενται στο Κοινοβούλιο τρεις μήνες πριν από τη λήξη του έτους, δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όμως διαχρονικά οι οργανισμοί και τα αρμόδια υπουργεία καθυστερούν να τους προωθήσουν στη Βουλή, με αποτέλεσμα να «τρέχει» το σώμα να προλάβει την ψήφιση τους.

Φέτος το πρόβλημα εντάθηκε καθώς το Κοινοβούλιο παρέμεινε κλειστό για τρεις μήνες περίπου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών.

Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός Αρχής Λιμένων

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2023 είναι οριακά πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €28.285.075 και έσοδα ύψους €28.321.987, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€13.253.000), την εκμίσθωση των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας (€12.650.000), καθώς και από κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία (€1.657.987).

Του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας από την άλλη, είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €12.765.536 και έσοδα ύψους €11.006.010, τα οποία αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγίου και κατοχής κυνηγετικών όπλων (€3.680.000), από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών (€557.500), από διάφορα άλλα έσοδα, όπως δωρεές και εισφορές (€995.510), καθώς και από κρατική χορηγία, η οποία παραχωρείται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών (€5.773.000).

ΚΟΔΑΠ: Στα σκαριά τερματικό στο Βασιλικό

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2023 προβλέπει δαπάνες ύψους €124.885.217 και έσοδα ύψους €141.081.249, τα οποία προέρχονται κυρίως από συνδρομές μελών (€19.113.824), πώληση αποθεμάτων (€50.770.693), έσοδα για την κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού (€11.424.010) και επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας (€1.176.814).

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2023 αφορούν αγορά και διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€40.134.993), δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€21.682.984), ανανέωση αποθεμάτων (€50.770.693) και δαπάνες για την κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού (€11.424.010).

Ελλειμματικός προϋπολογισμός ΣΕΕΕ

Ελλειμματικός θα είναι προϋπολογισμός του ΣΕΕΕ για το έτος 2023, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €941.310 και έσοδα ύψους €925.500, τα οποία αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την έκδοση ετήσιων αδειών σε εγγεγραμμένους εργολήπτες (€550.000), εξέταση αιτήσεων (€118.000), εγγραφές στο Μητρώο Εργοληπτών (€52.000), καθώς και από πειθαρχικές ποινές (€45.000).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €42.122.780 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€36.403.600), από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€1.030.050), από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (€2.500.000) και από άλλες πηγές (€2.189.080).

Τέλος, ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €6.615.888 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€4.532.373), από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€973.150), καθώς και από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα (€1.110.365).

Της Ελένης Χαραλάμπους