You are here

Πράσινο βουλής για συναινετικά και εξπρές διαζύγια

02/12/2022 10:48

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τα τρία από τα τέσσερα νομοσχέδια που εκσυγχρονίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει το οικογενειακό δίκαιο, ώστε αυτό να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις της κοινωνίας, ενώ το νομοσχέδιο που τροποποιεί το Σύνταγμα, για τη σύνθεση των δικαστηρίων που θα εκδικάζουν υποθέσεις διαζυγίου, ψηφίστηκε με 49 ψήφους υπέρ και μία αποχή.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να καθοριστεί η σύνθεση των Οικογενειακών Δικαστηρίων, των απαιτούμενων προσόντων, των εξουσιών και των καθηκόντων των δικαστών αυτών.

Επίσης η τροποποίηση του περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις που αφορούν στην απόπειρα συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του γάμου και να μεταφερθούν, στις διατάξεις του βασικού νόμου, οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία απόπειρας συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης γάμου που ιερολογήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες θρησκευτικής ομάδας, που περιλαμβάνονται στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμο.

Παράλληλα με ψήφους 16 υπέρ, 25 κατά και 3 αποχές, η Ολομέλεια απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ, με την οποία αποσκοπείται η κατάργηση της εξουσιοδότησης που παρέχει το Άρθρο 111 του Συντάγματος για νομοθετική ρύθμιση της απόπειρας συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του γάμου.

Επίσης ενέκρινε δεύτερη τροπολογία του ίδιου κόμματος με 31ψήφους υπέρ, 16 κατά και μία αποχή, με την οποία σκοπείται η παροχή δικαιώματος έγερσης αγωγής για ακύρωση γάμου και σε πρόσωπο με άμεσο έννομο συμφέρον, δηλαδή στους γονείς, στον επίτροπο ή κηδεμόνα ανηλίκου για σκοπούς συναίνεσης, στο διαχειριστή περιουσίας ανίκανου προς συναίνεση προσώπου και κάθε προσώπου που έχει τη φροντίδα και επιμέλεια του προσώπου και της περιουσίας του, στον/στη σύζυγο προγενέστερου νόμιμου και μη λυθέντος γάμου στις περιπτώσεις διγαμίας και στα νόμιμα τέκνα από τέτοιο γάμο και σε κάθε πρόσωπο του οποίου επηρεάζεται το κληρονομικό δικαίωμα από το γάμο.

Παρεμβάσεις βουλευτών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα που απαντά σε σημαντικά αιτήματα των πολιτών και της κοινωνίας και έχουμε πλέον μια παιδοκεντρική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.

Έχουμε, συνέχισε, μια σημαντική μεταρρύθμιση μπροστά μας, κινηθήκαμε σε απόλυτη συναίνεση και ας κρατήσουμε το μεγάλο βήμα.

Η Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι προχωράμε πλέον σε γρήγορη και δίκαιη εκδίκαση υποθέσεων και ότι ήδη αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες από την Εκκλησία.

Ο ‘Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι σημαντικό κομμάτι και βήμα εκσυγχρονισμού, προσθέτοντας ότι κατορθώσαμε να βρούμε συγκλίσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πλέον, είπε, όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής θα έχουν την ίδια μεταχείριση, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των παιδιών και απαλείφονται διακρίσεις κατά γυναικών σε διαζύγιο.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης του ΑΚΕΛ είπε ότι υπάρχουν στοιχεία που κατατέθηκαν από την Εκκλησία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που αποδεικνύουν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για τα διαζύγια και το ρόλο της Εκκλησίας είναι σε αχρησία αλλά κάποιοι επιμένουν να μην το παραδέχονται.

O Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ είπε ότι επιταχύνονται πλέον οι διαδικασίες με κατάργηση πχ του τριμελούς δικαστηρίου για διαφορές στο γάμο και ότι υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων και ταλαιπωρίας.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ είπε ότι το ενδιαφέρον μας πλέον είναι τα παιδιά και ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες που τα διαζύγια έχουν στην ψυχική τους υγεία.

Σημαντικές αλλαγές

Στις σημαντικές αλλαγές που επιφέρουν οι νομοθεσίες που θεσπίζονται είναι η μείωση της χρονικής προθεσμίας που απαιτείται να μεσολαβήσει μεταξύ της γνωστοποίησης της πρόθεσης για καταχώριση αγωγής διαζυγίου στον Επίσκοπο και της καταχώρισης της αγωγής διαζυγίου από τους τρεις μήνες, στις έξι εβδομάδες.

Επίσης η μείωση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται να βρίσκονται οι σύζυγοι σε διάσταση, ώστε να τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός των σχέσεων αυτών, από τα τέσσερα στα δύο έτη, και συνακόλουθα η μείωση του χρονικού διαστήματος των επιτρεπτών μικρών διακοπών του προβλεπόμενου χρόνου διάστασης των συζύγων από τους έξι μήνες στους τέσσερις.

Προστέθηκε επίσης πρόβλεψη ότι η συναίνεση ή η αναγνώριση ακυρώσιμου γάμου πρέπει να συντελείται ενώπιον Δικαστηρίου, αλλά και διαφοροποίηση του χρόνου επέλευσης των αποτελεσμάτων ακύρωσης ή κήρυξης ακυρότητας ακυρώσιμου γάμου, αντίστοιχα, ώστε η ακύρωση να λειτουργεί εξ υπαρχής, όπως ισχύει στο ελληνικό και αγγλοσαξωνικό νομικό σύστημα.

Ακόμα γίνεται αναδιατύπωση των λόγων διαζυγίου που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία και προσθήκη του θεσμού του συναινετικού διαζυγίου.

Της Ελένης Χαραλάμπους