You are here

Στο «φακό» της βουλής η τοπική αυτοδιοίκηση

15/09/2022 07:13

Υπό τον κίνδυνο κατάρρευσης του όλου οικοδομήματος της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω προσφυγής του δήμου Αγλαντζιάς στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά του νέου Περί Δήμων Νόμου, συνέρχεται σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για να ενημερωθεί για την πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Εσωτερικών, έξι μήνες περίπου μετά την ψήφιση των τριών νόμων, που προνοούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία 20 νέων δήμων και 28 συμπλεγμάτων κοινοτήτων, θα ενημερωθεί από τον Yπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή και τους προέδρους των Ενώσεων Δήμων Ανδρέα Βύρα και Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, για τους σχεδιασμούς και δράσεις τους για τη μεγάλη μεταρρύθμιση που υπολογίζεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2024, αλλά και για τα κενά και παραλείψεις στους νόμους που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη θέσπιση της μεταρρύθμισης της ΤΑ, ο δήμος Αγλαντζιάς προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, εκφράζοντας τη διαφωνία των δημοτών του, για τη μετατροπή του σε διαμέρισμα του δήμου Λευκωσίας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ο νόμος να κηρυχθεί αντισυνταγματικός.  

Τα επιχειρήματα του δήμου Αγλαντζιάς για την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της ψήφισης του νόμου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφορούν σε σύγκρουση εξουσιών ανάμεσα σε νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, αλλά και σε ευρωπαϊκό άρθρο του νόμου που προνοεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες ή ακόμα και δημοψηφίσματα.

Σύμφωνα με πληροφόρηση, το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί όσον αφορά την προσφυγή του δήμου Αγλαντζιάς στα μέσα του 2023.

Έγιναν τα πρώτα βήματα για τη μεταρρύθμιση

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη έγιναν τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, με συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα λειτουργήσει ως καθοδηγητικό και συμβουλευτικό όργανο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όσα πρέπει να γίνουν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή, που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και τους προέδρους της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, αποφάσισε τη σύσταση πέντε ομάδων εργασίας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο λειτουργίας των σημερινών δήμων και κοινοτήτων και κυρίως για τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών που θα πρέπει να γίνουν πριν τον Ιούνιο του 2024 και τη δημιουργία των νέων οντοτήτων.

Μεταξύ άλλων επίσης, στις αρμοδιότητες των πέντε ομάδων εργασίας περιλαμβάνεται επίσης η στελέχωση αλλά και η δομή των νέων οργανισμών, ο προϋπολογισμός των νέων οντοτήτων και η ενημέρωση δημάρχων και κοινοταρχών σε θέματα και διαδικασίες των συνενώσεων.

Σε παλαιότερη ενημέρωση, ο κ. Νουρής είχε επισημάνει ότι τα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση της μεταρρύθμισης είναι αυστηρά και θα πρέπει να τηρηθούν από όλους, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Θέλει και άλλα η Ένωση Κοινοτήτων

Στο μεταξύ, με σημείωμα στην Επιτροπή Εσωτερικών, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ενημερώνει ότι πραγματοποίησαν επαφή με τον Υπουργό Εσωτερικών στις 31 Αυγούστου και έθεσαν ενώπιον του διάφορα θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στις τροποποιήσεις που έγιναν στον περί Κοινοτήτων Νόμο ή και που θα πρέπει να ρυθμιστούν, ούτως ώστε τα συμπλέγματα των Κοινοτήτων να μπορούν να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους κατοίκους των Κοινοτήτων.

Προσθέτει ότι στην εν λόγω συνάντηση, συμφωνήθηκε όπως αρχίσει άμεσα εντατικός διάλογος μεταξύ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό τον καθορισμό της υπηρεσιακής δομής που θα πρέπει να έχει το κάθε σύμπλεγμα.

Ο καθορισμός της υπηρεσιακής δομής, κρίθηκε απαραίτητος γιατί, με βάση αυτόν, θα πρέπει στη συνέχεια να στελεχωθούν τα συμπλέγματα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Επίσης αναφέρει, ότι στο πλαίσιο του διαλόγου συμφωνήθηκε να εξεταστεί η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες και κατ' επέκταση στα συμπλέγματα τους, καθώς και η ρύθμιση ορισμένων κενών που υπάρχουν στο Νόμο.

Στο τραπέζι και η κρατική χορηγία

Αποφασίστηκε ακόμα να επανακαθοριστεί το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τις Κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι αυτή θα καθοριστεί κατ' ανάλογο τρόπο όπως έγινε στην περίπτωση των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των Κοινοτήτων.

Η δεύτερη αρχή είναι ότι η κρατική χορηγία θα αντανακλά την επιθυμία του Κράτους να επενδύσει στο θεσμό των συμπλεγμάτων των Κοινοτήτων, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, ώστε να είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους πολίτες, να εφαρμόζουν με αναμφισβήτητη επάρκεια τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών τους.

Ο κ. Κιτρομηλίδης ενημέρωσε επίσης την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ότι, η Ένωση Κοινοτήτων έχει προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα ενημερωτικές παρουσιάσεις προς τα μέλη και το προσωπικό των Κοινοτικών Συμβουλίων σχετικά με το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για τις κοινότητες λόγω της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και την ένταξη των κοινοτήτων σε συμπλέγματα υπηρεσιών.  

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και η μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα που ψηφίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου, περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του κυπριακού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εκταμίευση πόρων ύψους €1,2 δισ.

Της Ελένης Χαραλάμπους