You are here

Τα χώνει στην κυβέρνηση ο ελεγκτής, έρμαιο της διαφθοράς

26/11/2022 10:01

Έρμαιο της διαφθοράς είναι η Κύπρος, σύμφωνα με το γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι εμποδίζει το έργο της, σε αντίθεση με άλλες χώρες παγκοσμίως που στηρίζουν τις ανεξάρτητες αρχές.

Σε σημείωμά του προς τη βουλή, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το 2023 τη Δευτέρα, αναφέρει ότι η σύμφωνα με το δείκτη διαφθοράς της Παγκόσμιας Τράπεζας, η διολίσθηση δείχνει να σταθεροποιείται στο χαμηλότερο σημείο από τότε που τηρούνται στοιχεία για την Κύπρο, κατατάσσοντας μας στην 21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (χειρότερες μας η Μάλτα, Σλοβακία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία και Ρουμανία).

«Παγκόσμια, οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες (τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ ή Supreme Audit Institutions – SAI) θεωρούνται ως η ναυαρχίδα στην προσπάθεια κάθε ευνομούμενου κράτους να προαγάγει και διασφαλίσει τη διαφάνεια και λογοδοσία στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Στους τομείς δηλαδή που προφανώς, όπως φαίνεται από τους διεθνείς δείκτες, χωλαίνουμε», σημειώνει.

Όπως τονίζει, για «πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 2020, στην Ελεγκτική Υπηρεσία ήμασταν με την εντύπωση, ότι από τους οκτώ πυλώνες ανεξαρτησίας που προβλέπει η Διακήρυξη του Μεξικού, μόνη απόκλιση στην Κύπρο αποτελούσε το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Πυλώνας ΙΙ). Για το θέμα αυτό, το οποίο είχε εγερθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προενταξιακά το 2003, και ακολούθως από την Τρόικα το 2013 και περιλήφθηκε με ρητή πρόνοια στο Μνημόνιο , η Κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της έναντι της Τρόικας και το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα»

Πέραν όμως αυτού, προσθέτει, «τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαφανεί ότι οι πυλώνες ανεξαρτησίας που θεωρούσαμε ότι προφανώς πληρούνται λόγω των σαφών νομοθετικών προνοιών που θεωρητικά τους διασφαλίζουν, τελικά δεν πληρούνται». Αυτό αφορά δύο άλλους από τους οκτώ πυλώνες, δηλαδή την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση (Πυλώνας IV), και  την ελευθερία να αποφασίζει το ίδιο το ΑΕΙ το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου (Πυλώνας VII).

Τονίζει ότι για τους δύο αυτούς πυλώνες, το πρόβλημα δεν αφορά την απουσία νομοθετικού πλαισίου αλλά τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τη μη λήψη κυρωτικών μέτρων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επισημαίνει ότι αυτό ξεκίνησε το 2020 με τη μη παραχώρηση στοιχείων για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και συνεχίζεται έκτοτε σε διάφορες άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ως ο εκ του Συντάγματος νομικός σύμβουλος της εκτελεστικής εξουσίας, γνωματεύει περί δικαιώματός της να μην μας επιτρέψει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση (π.χ. γνωμάτευση να μην μας παραχωρηθεί το τοπικό σχέδιο Ακάμα το οποίο είχε ήδη σταλεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο στο Τμήμα Περιβάλλοντος, με την αιτιολογία πως δεν ήταν τελικό) και/ή ως δημόσιος κατήγορος αποφασίζει, ασκώντας τις ανέλεγκτες συνταγματικές του εξουσίες, να μην κινήσει διαδικασία ποινικής διερεύνησης ή ποινικής δίωξης έναντι αυτών που προέβαλαν τέτοια εμπόδια (π.χ. μη ποινική δίωξη Διευθυντή Τμήματος που για μήνες αρνείτο να μας επιτρέψει πρόσβαση σε στοιχεία, με το αιτιολογικό ότι τελικά μας επέτρεψε).

Η υπηρεσία θεωρεί πολύ σημαντική τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, τονίζοντας ότι  αποτελεί φυσικό σύμμαχό της.

Τονίζεται ότι η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα ως προς τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής, θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό σε όλα τα επίπεδα της συντεταγμένης
πολιτείας. Επισημαίνει δε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πειστική θέση περί βούλησης πάταξης της διαφθοράς και διαπλοκής, χωρίς την εκπεφρασμένη με λόγια, και αποδεδειγμένη με πράξεις, στήριξη, αντί της υπόσκαψης, στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Επισυνάπτεται το σημείωμα της ελεγκτικής υπηρεσίας

Της Γεωργίας Χαννή