You are here

Ενδιαφέρον από επενδυτές για ΧΑΚ

04/10/2022 07:09

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές για συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ενώ η διαδικασία για την επιλογή του καταλληλότερου επενδυτή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τοποθέτηση εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη χθεσινή εξέταση αποδέσμευσης κονδυλίου ύψους €134 χιλ., για την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες για εκπόνηση μελέτης που στοχεύει στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του ΧΑΚ, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο εμπειρογνώμονας για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ έχει έρθει σε επαφή με αρκετούς επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι, μέσω της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ στοχεύεται η επιλογή ενός στρατηγικού επενδυτή, που να είναι εγνωσμένου κύρους Χρηματιστήριο, το οποίο θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ΧΑΚ, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο χρηματιστηριακός θεσμός στην Κύπρο, συνδράμοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Επίσης, μέσω υλοποίησης της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα αποκτήσει διευρυμένη ευελιξία, τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες στις χρηματιστηριακές αγορές, αξιοποιώντας έτσι νέες ευκαιρίες και δεδομένα που παρουσιάζονται.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται για αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, καθώς σκέψεις και προσπάθειες έγιναν και προ 15ετίας, αλλά και το 2013, μετά την οικονομική κρίση που αποτέλεσε δεύτερο μεγάλο πλήγμα στην χρηματιστηριακή δραστηριότητα.

Είχε προηγηθεί το χρηματιστηριακό κραχ του 1999, από το οποίο το ΧΑΚ δεν κατέστη δυνατόν να ορθοποδήσει εντελώς, καθώς ακόμα και σήμερα δεν έχει ανακτήσει την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη του κοινού.

Πλήγμα επίσης στη χρηματιστηριακή δραστηριότητα αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα η πανδημική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία επιτείνουν την αβεβαιότητα, που αποτελεί το χειρότερο εχθρό της επενδυτικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται πως με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΧΑΚ αποκρατικοποιείται όπως είναι, ενώ ο εμπειρογνώμονας που επιλέγηκε θα κληθεί να τρέξει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αλλαγή της νομοθεσίας, τον καθορισμό του business plan, την εξεύρεση του στρατηγικού επενδυτή και τη μετάβαση του προσωπικού από το νυν καθεστώς στο νέο.

Μισό εκατομμύριο για εμπειρογνώμονες

Στο μεταξύ σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ θα καταβάλλει συνολικά το κράτος σε εμπειρογνώμονες και μελέτες για την αποκρατικοποίηση του χρηματιστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει καταβάλει αμοιβή ύψους €180 χιλ. στον εμπειρογνώμονα που υλοποίησε μελέτη και πρότεινε στην κυβέρνηση την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, ενώ για τον υφιστάμενο εμπειρογνώμονα, που ανέλαβε τις διαδικασίες μέχρι την παραχώρηση σε επενδυτή των εργασιών του ΧΑΚ, υπολογίζεται να καταβληθεί κονδύλι €300 χιλ. περίπου, με τα δύο ποσά να ανεβάζουν το υπολογιζόμενο κόστος της ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ γύρω στις €500 χιλ.

Σημειώνεται ότι το έργο της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), με χρονικό ορίζοντας υλοποίησης της μεταρρύθμισης τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την περιγραφή του οροσήμου, πρέπει να γίνει επιλογή στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα αγοράσει ελέγχουσα συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπογράφοντας τις σχετικές συμφωνίες και εξασφαλίζοντας το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. 

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, το ποσό των €134 χιλ. που ζητήθηκε και αποδεσμεύθηκε, για την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες για εκπόνηση μελέτης που στοχεύει στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του ΧΑΚ, αφορά την πρώτη και δεύτερη πληρωμή της σύμβασης που υπογράφηκε με τον εμπειρογνώμονα.

Όπως εξήγησε, η προκαταβολή ανέρχεται σε ποσό €44.625 και αφορά το 15% της αξίας της σύμβασης που καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση του σταδίου της οργάνωσης του έργου {Project Planning Phase} από τους εμπειρογνώμονες του έργου.

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €89.250 ή το 30% της αξίας της σύμβασης, αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών του νομικού μετασχηματισμού (legal Transformation Phase) από τον εμπειρογνώμονα του έργου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σύμβαση με την Κοινοπραξία Harneys Loizou Armila Shearman Consortium, ως οι εμπειρογνώμονες στους οποίους ανατίθεται η ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και η επιλογή του πιο κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή για το ΧΑΚ, υπογράφηκε τον προηγούμενο Απρίλιο.

Το έργο, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας, με μέγιστη μεταβατική περίοδο που ανέρχεται σε 9 μήνες.

Της Ελένης Χαραλάμπους