You are here

Νέες προτάσεις για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα

23/09/2022 07:18

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 180 τ.µ. δομήσιμου εμβαδού στην περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας, της οποίας το συνολικό εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 220 τ.µ., νοουμένου ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €300 χιλ. για την ανέγερση κατοικίας και τις €450 χιλ. για την αγορά κατοικίας, κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης.

Σημειώνεται ότι, με την εν λόγω πρόταση νόμου επιτυγχάνεται πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα µε την οποία επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι 5%, για την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Επιπλέον, αναφέρει ότι επιτυγχάνεται η στήριξη και ενθάρρυνση των πολιτών της Δημοκρατίας, προκειμένου να ανεγείρουν ή να αγοράζουν την κατοικία τους µε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, το νομοσχέδιο για ρύθμιση της επιβολής μειωμένου ΦΠΑ στα ακίνητα, βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, με τους εμπλεκομένους φορείς της οικοδομικής βιομηχανικής, την κυβέρνηση και τη Βουλή να μην μπορούν να καταλήξουν σε κοινή πρόταση.

Την ίδια ώρα μάλιστα, που στον ορίζοντα εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει που έχει κινήσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από το καλοκαίρι του 2021, λόγω μη στοχευμένης εφαρμογής του μέτρου τα προηγούμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, οι πλείστοι επηρεαζόμενοι φορείς του κατασκευαστικού τομέα, πρότειναν την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής, όσον αφορά τα ακίνητα που θα υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

Δηλαδή, να μην υπάρχει διαχωρισμός κατοικίας και διαμερίσματος, με επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πρώτα 170 τ.µ., µε συνολικό εμβαδόν τα 220 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €350 χιλ.

Πρόταση όμως που απέρριψε το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι υπάρχει διαδικασία επί παραβάσει σε εξέλιξη κατά της Δημοκρατίας για το ζήτημα, καθώς και ότι ήδη έχει ζητηθεί η γνώμη για το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, θα πρέπει οι όποιες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοσχέδιο, να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Κομισιόν, για να αποφευχθούν οι κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα ακίνητα που κατατέθηκε στις αρχές του έτους ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, στο πλαίσιο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κινδύνου επιβολής κυρώσεων, για στοχευμένη εφαρμογή του μέτρου κοινωνικής πολιτικής, προέβλεπε μειωμένο ΦΠΑ μόνο για τα πρώτα 140 τ.μ. για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος μέχρι τα 200 τ.μ.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών και φορέων της οικοδομικής βιομηχανίας, με τη βοήθεια του ΕΤΕΚ, το νομοσχέδιο αναθεωρήθηκε και προβλέπει επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πρώτα 170 τ.µ. κατοικιών, µε συνολικό εμβαδόν τα 220 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €350 χιλ.

Για τα διαμερίσματα, προβλέπεται μειωμένος ΦΠΑ για τα πρώτα 90 τ.µ., όταν το συνολικό εμβαδόν δεν ξεπερνάει τα 110 τ.µ. και των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις €200 χιλ.

Παροχή ειδικής χορηγία για αγορά κατοικίας

Στο μεταξύ, ενώπιον της Βουλής κατατέθηκαν χθες δύο νομοσχέδια που αφορούν την παροχή ειδικής χορηγίας σε Κύπριους και ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι αποκτούσαν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους στη Δημοκρατία, ως αντιστάθμισμα της επιβολής ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα, αφορούν τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2006 και προνοούσε την παροχή ειδικής χορηγίας σε κύπριους και ευρωπαίους που αποκτούσαν καινούρια κατοικία στην Κύπρο, η οποία θα αποτελούσε τον κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής τους για τα επόμενα δέκα έτη, ως αντιστάθμισμα της καταβολής ΦΠΑ.

Η σχετική νομοθεσία καταργήθηκε με την ψήφιση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2011, ο οποίος με πρόνοια του διατηρεί ενεργή μέχρι σήμερα, τη ρύθμιση της επιστροφής μέρους της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής πριν τη συμπλήρωση των δέκα ετών και προνοεί τη συνέχιση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για την ειδική χορηγία για κατόχους αγοραπωλητηρίων εγγράφων ή άλλων συμφωνιών για απόκτηση κατοικίας που συνήφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου, δηλαδή πριν την 1/10/2011.

Το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, προνοεί τον τερματισμό υποβολής αιτήσεων για παροχή της Ειδικής Χορηγίας για Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας, δεδομένου του σημαντικού διαστήματος που έχει δοθεί για την αξιοποίηση της χορηγίας από τους πολίτες.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, ρυθμίζει τη μη συμπερίληψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στους δικαιούχους της χορηγίας, λόγω της εξόδου της χώρας από την ΕΕ.

Της Ελένης Χαραλάμπους