You are here

Τέλμα στη δημιουργία νέων «εγκλωβισμένων» ακινήτων

03/11/2022 06:38

Την άρση των προβλημάτων που εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω υποχρεώσεων των developers, προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή Νομικών άρχισε τη συζήτηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του «περί Πώλησης Ακινήτων Νόμου», το οποίο αποσκοπεί να βάλει τέλμα στη δημιουργία νέων «εγκλωβισμένων» ακινήτων, των οποίων οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν λόγω υποχρεώσεων του developer.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο εξετάζεται κατά προτεραιότητα, καθώς περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα πρέπει να τύχει νομοθετικής ρύθμισης πριν το τέλος του χρόνου.

Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο η εξέταση του να μην ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας υιοθέτησης της μεταρρύθμισης, λόγω του στενού χρονικού διαστήματος, αλλά και μεγάλου φόρτου εργασίας που έχει η Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι, το θέμα της μεταβίβασης των τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας συμπεριλήφθηκε στα προαπαιτούμενα του Σχεδίου, με τη Δημοκρατία να έχει δεσμευτεί ότι θα τροποποιήσει το σχετικό νόμο, έτσι ώστε να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των αγοραστών, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τονίζεται ότι η εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη επίτευξη όλων των στόχων και οροσήμων που έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου.

Αποτροπή νέων εγκλωβισμένων αγοραστών

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο στα μέλη της Επιτροπής Νομικών κατά την έναρξη της συζήτησής του, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Μικαέλλα Παπανικολάου, είπε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η αποτροπή νέων εγκλωβισμένων αγοραστών.

Σημείωσε ότι αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μηχανισμού που θα ενημερώνει εκ των προτέρων τον αγοραστή, ότι με την πληρωμή των υποχρεώσεων του, θα μπορεί να προχωρεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου που αγόρασε.

Όπως εξήγησε, η τροποποίηση αφορά τη μη αποδοχή σύμβασης πώλησης, όταν η ακίνητη ιδιοκτησία βαρύνεται με μέμο ή και όταν ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας τελεί υπό απαγόρευση.

Πρόσθεσε ότι μόνο στην περίπτωση που το μέμο αφορά υποθήκη, η κατάθεση σύμβασης πώλησης θα γίνεται αποδεκτή από το κτηματολόγιο, εφόσον αυτή συνοδεύεται από έγγραφη δήλωσή του.

Η κ. Παπανικολάου ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όταν ο αγοραστής θα καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή ολόκληρο το ποσό της σύμβασης πώλησης, ο ενυπόθηκος δανειστής θα υποχρεούται να απαλλάξει την υποθήκη από το εν λόγω ακίνητο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

Σημείωσε ότι, σε αυτή την περίπτωση, το ακίνητο θα μπορεί να μεταβιβαστεί επ' ονόματι του αγοραστή, ελεύθερο παντός εμπράγματου βάρους ή απαγόρευσης.

Ανέφερε ακόμα ότι η εγγραφή οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους ή απαγόρευσης, μεταγενέστερου της κατάθεσης της σύμβασης πώλησης, δεν θα αποτελεί εμπόδιο για τη μεταβίβαση του ακινήτου εν ονόματι του αγοραστή.

Εκ μέρους του Κτηματολογίου, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο δίνει λύσεις σε αδυναμίες του υφιστάμενου νόμου των εγκλωβισμένων αγοραστών.

Υποχρέωση τράπεζας εξάλειψης υποθήκης

Ανέφερε ότι με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η τράπεζα θα υποχρεούται να εξαλείψει την υποθήκη από το ακίνητο, όταν και εφόσον εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο που η τράπεζα αρνηθεί να απαλλάξει το ακίνητο από την υποθήκη, παρότι έχει καταβληθεί το συμφωνημένο ποσό αγοράς του, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι ο διευθυντής του Κτηματολογίου θα έχει την εξουσία να μεταβιβάζει το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Κλεάνθης Ιωαννίδης, δήλωσε ότι συμφωνούν με το σκοπό του νομοσχεδίου, την αποφυγή νέων εγκλωβισμένων αγοραστών, ενώ ανέφερε ότι την Κεντρική Τράπεζα απασχόλησε το ύψος του ποσού που θα κατατίθεται στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας .

Η λειτουργός του Συνδέσμου Τραπεζών, Σοφία Ιωάννου, είπε από την πλευρά της επίσης, ότι το νομοσχέδιο εξυπηρετεί το σκοπό του, που είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αγοραστών.

Πλήγμα στις πωλήσεις ακινήτων

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, τόνισε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα επηρεάσει αρνητικά την πώληση ακινήτων σε ξένους αγοραστές.

Όπως είπε, με βάση τον υφιστάμενο νόμο ο κάθε αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει ίδιο ποσό για να απελευθερωθεί η δική του μονάδα σε συνιδιόκτητο ακίνητο, ενώ με την προτεινόμενη νομοθεσία θα υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του ποσού συνιδιοκτησίας για να εξασφαλίσει τίτλο.

Ανέφερε ότι για την ομαλή λειτουργεία του επιχειρείν, το ποσό που θα πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να είναι το συμφωνηθέν ποσό μεταξύ ενυπόθηκου δανειστή και του πωλητή και το οποίο αντιστοιχεί στην υποθήκη της συγκεκριμένης μονάδας και όχι το συνολικό ποσό της τιμής πώλησης του ακινήτου.

Ζήτησε, όπως παραμείνει η νομοθεσία ως έχει και εξήγησε ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία, συμφωνείται μεταξύ αγοραστή και πωλητή το ποσοστό που αφορά το κάθε ένα από τα ακίνητα σε αναπτύξεις πέραν του ενός αγοραστή.

Δήλωσε ότι αν και εφόσον αποφασισθεί και ψηφιστεί η καταβολή του συνολικού ποσού της αγοραπωλησίας, ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσει σωστά είναι να μπορούν οι ενυπόθηκοι δανειστές να παίρνουν μόνο το συμφωνηθέν ποσό και όποιο άλλο ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό να είναι άμεσα διαθέσιμο.

Βουλευτές εξέφρασαν τη θέση ότι δεν έγινε κατανοητός ο σκοπός του νομοσχεδίου και ο τρόπος εφαρμογής του νόμου και κατέθεσαν σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων, τις οποίες οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς.

Της Ελένης Χαραλάμπους