You are here

Αλλαγές στις τιμές ακινήτων που βγαίνουν στο σφυρί

23/03/2023 06:59

Αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών καθορισμού επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που βγαίνει σε δημοπρασία στο πλαίσιο πώλησης αδιανέμητων ακινήτων, καθώς και στις περιπτώσεις εκποιήσεων, προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου του 2002, επιδιώκεται η απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών καθορισμού της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά με τις αιτήσεις αδιανέμητων ακινήτων και τις αιτήσεις αναγκαστικής πώλησης.

Ταυτόχρονα, υιοθετείται η αξία γενικής εκτίμησης ως βάση για τον καθορισμό της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, χωρίς να απαιτείται η επιτόπια έρευνα της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης, δεν θα είναι μικρότερη του 70% της τελευταίας αξίας γενικής εκτίμησης.

Στο ενδεχόμενο που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διαφωνεί με την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης, θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει στον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έκθεση εκτίμησης από ιδιώτη εκτιμητή.

Σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής θα προχωρήσει στον καθορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου και θα ενημερώσει σχετικά τον αιτητή, ο οποίος έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση του και να καταχωρήσει έφεση.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη νομοθεσία, μετά από ανεπιτυχή πώληση, ο Διευθυντής θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης μέχρι και 20%.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια για επανακαθορισμό της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, η οποία θα μπορεί να διενεργείται μετά την πάροδο πέντε ετών από την αρχική ημερομηνία καθορισμού της, νοουμένου ότι καθορίστηκε νέα αξία γενικής εκτίμησης.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο το ενέκρινε κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22/02/2023 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε Νόμο.  

E.X.