You are here

Αναμονή νέου πλαισίου πολιτογραφήσεων για 180 αιτήσεις

29/06/2020 12:38

Συνολικά 180 αιτήσεις πολιτογράφησης που υποβλήθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, θα εξεταστούν μετά την έγκριση του νέου κανονιστικού πλαισίου που βρίσκεται ενώπιον της βουλής.
Σύμφωνα με τον υπουργό εσωτερικών Νίκο Νουρή ο οποίος συμμετείχε στην συνεδρίαση της επιτροπής εσωτερικών, καμία αίτηση για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση που κατατέθηκε μετά την 31η Ιανουαρίου 2020 δεν έχει εξεταστεί.

Οι αιτήσεις που ακολούθησαν της προθεσμίας που είχε θέσει η βουλή μέσω τροποποίησης της νομοθεσίας, για κατάθεση σχετικών κανονισμών, θα εξεταστούν με το νέο νομικό καθεστώς, επεσήμανε ο κ. Νουρής.

Σημείωσε ότι αυτό που κάνει το υπουργείο εσωτερικών, είναι να εξετάζει αιτήσεις που κατατέθηκαν εντός του 2019. «Είμαστε σε καλό δρόμο και προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς», σημείωσε, αναφέροντας ότι η εξέταση των εν λόγω αιτήσεων γίνεται στη βάση των όρων που ίσχυαν κατά την υποβολή των αιτήσεων, μετά την 15η Μαΐου.

Πρόσθεσε ότι «μένουν 180 αιτήσεις της φετινής χρονιάς, κατά μέσο όρο 20-24 τον μήνα, από τις οποίες δεν έχει ακόμα εξεταστεί καμιά».

Η επιτροπή εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση των κανονισμών που στοχεύουν σε εισαγωγή προνοιών, που θα ενισχύσουν τη φερεγγυότητα του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Ο κ. Νουρής, παρουσίασε στην επιτροπή τις κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στη διαδικασία πολιτογράφησης ξένων επενδυτών μέσω των κανονισμών και των δύο σχετικών νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της βουλής.

Οι κανονισμοί θα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων τους, καθώς και τυχόν κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Παράλληλα, εισάγονται πρόνοιες ώστε να καταστεί δυνατή η αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, από πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν μέσω του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, επεκτείνονται οι προϋποθέσεις αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, καθώς εισάγεται η δυνατότητα αποστέρησης για τις περιπτώσεις που πολιτογραφημένο πρόσωπο εντός 10 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα: (α) καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών, (β) καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα, (γ) δεν συμμορφώνεται διαρκώς με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις που προνοούνται στους περί τιμητικής πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών κανονισμούς του 2020, (δ) του έχει επιβληθεί καθεστώς κυρώσεων.

Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών και εποπτεία μέσω μητρώου

Μετά τη συνεδρία, ο κ. Νουρής δήλωσε ότι οι κανονισμοί αυτοί «ενισχύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιοπιστία του επενδυτικού προγράμματος και οι σημαντικότερες από τις πρόνοιες των συγκεκριμένων κανονισμών αφορούν κατά κύριο λόγο τη διασύνδεση του προγράμματος με το νόμο για το ξέπλυμα  βρόμικου χρήματος, όπως και την εισαγωγή σωρείας ασφαλιστικών δικλείδων, τόσο όσον αφορά στους παρόχους υπηρεσιών, αλλά και όσον αφορά στους ίδιους τους επενδυτές».

Πρόσθεσε ότι από τούδε και στο εξής ο έλεγχος για κάποιο που αιτείται πολιτογράφηση στη Δημοκρατία θα ξεκινά από την ώρα που επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών.
«Δημιουργείται μητρώο παρόχων. Οι συγκεκριμένοι, που θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο μητρώο, θα εγγράφονται μόνο για ένα χρόνο και στη συνέχεια θα πρέπει ο πάροχος να ανανεώνει αυτή την άδεια, οπότε μεγιστοποιείται ο έλεγχος και βεβαίως ο πάροχος είναι πλέον υπεύθυνος εάν καθ’  οιονδήποτε τρόπο υπάρχει πρόβλημα στην συγκεκριμένη αίτηση του πελάτη του», σημείωσε.

Εξάλλου, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως ιδρύεται ακόμα μια τριμελής επιτροπή στο ΥΠΕΣ, η οποία δεν θα εξετάζει την προσαρμογή με τη νομοθεσία του επενδυτή, πριν από την αίτηση, αλλά και σε βάθος δεκαετίας μετά την ενδεχόμενη απόκτηση πολιτογράφησης, θέλοντας να σταλεί ξεκάθαρα το μήνυμα ότι και όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα θα πρέπει να πειθαρχούν στους νόμους της Δημοκρατίας.

Διευρύνονται οι τομείς επενδύσεων

Ο κ. Νουρής ανέφερε πως «είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πλέον το πρόγραμμα δεν είναι θεματικό με την έννοια των επενδύσεων», για να σημειώσει ότι «δεν κατευθύνονται μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά δίνονται δυνατότητες, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα μας, είναι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό, στις υπηρεσίες».

«Δίνουμε τη δυνατότητα οι επενδύσεις να κατευθυνθούν και προς αυτές τις επενδύσεις και βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πρόσθετα από τις επενδύσεις των €2 εκ., αλλά και την απόκτηση κατοικίας €500 χιλ., την οποία θα πρέπει να διατηρεί εφ όρου ζωής ο επενδυτής υποχρεούται να καταβάλει ένα πρόσθετο πόσο €150 χιλ., €75 χιλ. από τις οποίες μπορούν να πάνε στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και άλλες €75 χιλ. στο Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας, ακριβώς για να τονώσουμε τους συγκεκριμένους τομείς», είπε ο κ. Νουρής.

Στο μεταξύ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της έμμεσης χρηματοδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, λέγοντας ότι έχουν γίνει σχεδιασμοί «ώστε εάν κατ’ ελάχιστον έχουμε ένα ρυθμό 200 πολιτογραφήσεων κατ’ έτος και μόνο τότε σε αυτή την περίπτωση ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης θα λαμβάνει 18 εκατομμύρια κατ’ έτος».

Είπε ότι έχει ήδη συζητηθεί με τον Οργανισμό να επενδυθούν στο πρόγραμμα προσιτής κατοικίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης στέγης σε δικαιούχους, αλλά και για να βοηθηθούν με αυτό τον τρόπο στη μείωση των ενοικίων.

Βλέπουν ασάφειες και «παραθυράκια» 

Η πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, σημείωσε ότι «θέλουμε να δούμε το σχέδιο να συνεχίζεται αντιμετωπίζοντας από τη μια, τα προβλήματα που είδαμε στο παρελθόν, που έχουν εκθέσει την κυπριακή Δημοκρατία και από την άλλη, να συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας με τον πιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό τρόπο».

«Τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί», συνέχισε, «διακρίνονται εν πολλοίς από ασάφειες, από περιπλοκότητα και από παραθυράκια, που δυστυχώς αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον. Αυτά τα σημεία είναι που θέλουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα και να καλύψουμε τις επόμενες εβδομάδες».

Ανέφερε ακόμα ότι την επιτροπή απασχολεί το ότι δεν έχει αξιοποιηθεί η ευκαιρία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην οικονομία να ανοίξει σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας ότι οι κανονισμοί ευνοούν «μια μικρή ομάδα μεγάλων developers, αντί την οικονομία στο σύνολό της».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας,  χαιρέτισε την κατάθεση και την έναρξη της συζήτησης για τους νέους κανονισμούς των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, λέγοντας πως αποτελούν ένα μέσον με το οποίο θωρακίζεται η ακεραιότητα και διαφάνεια του συστήματος, ενισχύοντας την αξιοπιστία τόσο του επενδυτικού προγράμματος, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε πως με την ψήφιση των εν λόγω κανονισμών, στόχος είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, κατάχρησης εξουσίας και/ή εκμετάλλευσης του προγράμματος από πλευράς κυβέρνησης, που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν .

«Είναι για αυτό το λόγο που πρέπει να εντάξουμε ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην υπάρξει καταστρατήγηση των όρων και προϋποθέσεων του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και των στόχων που  εξυπηρετεί», είπε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, είπε ότι το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι «γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και χωρίς έλεγχο», για να προσθέσει ότι οι Οικολόγοι έχουν απόψεις και προτάσεις, για το που θα επενδυθούν αυτά τα έσοδα και θα τις καταθέσουν, με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία.

«Θέλουμε αυτές οι επενδύσεις να μην κατευθύνονται μόνο στην πολυτελή κατοικία, αφού όπως είναι γραμμένοι οι κανονισμοί φωτογραφίζουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται στο οικογενειακό και φιλικό κύκλο του προέδρου της Δημοκρατίας», σημείωσε.

M.X.