You are here

Αναπομπή του νόμου για αναστολή εκποιήσεων

25/11/2022 14:09

Σε αναπομπή του νόμου που ψήφισε η Βουλή για τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων, προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Συγκεκριμένα, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του Συντάγματος, ανέπεμψε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επανεξέταση τον «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων τροποποιητικό Νόμο του 2022».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπό αναπομπή νόμος, προβλέπει την αναστολή εκποιήσεων μέχρι και τις 31 Ιανουάριου 2023, για κύρια κατοικία, η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350 χιλ., επαγγελματική στέγη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750 χιλ. και αγροτεμάχιο, η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100 χιλ.

Στους λόγους αναπομπής αναφέρεται ότι η ρύθμιση, όπως ψηφίστηκε, αποτελεί ουσιαστικά, καθολική αναστολή των εκποιήσεων, χωρίς στόχευση εφόσον, αναστέλλονται οι εκποιήσεις, που αφορούν επαγγελματική στέγη, ανεξαρτήτως αξίας και ύψους δανείου.

«Η αναφορά στον υπό αναπομπή νόμο, σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €750 χιλ. καλύπτει πέραν των 85% των κυπριακών επιχειρήσεων, άρα τεκμαίρεται ότι δεν πρόκειται για στοχευμένο μέτρο προστασίας», αναφέρεται.

Προστίθεται επίσης ότι ο υπό αναπομπή νόμος, εξαιρεί επίσης την πλειοψηφία των αγροτεμαχίων, αφού τίθεται ως ανώτατη αξία ύψους €100 χιλ., ανεξαρτήτως εισοδήματος και ύψος δανείου.

Ως εκ τούτου, ακόμα και αν μπορούσε να θεωρηθεί ως κοινωνικό μέτρο η προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί το ίδιο, για τα αγροτεμάχια, τονίζεται στο αιτιολογικό της αναπομπής.

Η αναφορά του νόμου, αναμένεται να συζητηθεί τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Αιτιολογία αναπομπής

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι έχει ήδη ενημερωθεί, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για την διαφωνία τους με τη συνέχιση της αναστολής των εκποιήσεων για πέμπτη συνεχή φορά και ιδιαίτερα υπό το φως των πιο κάτω δεδομένων:

Των πρωτοφανών προσπαθειών από εμπλεκομένους, οι οποίες κατέχουν πέραν του 80% των συνολικών Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στην οικονομία, ότι δεν θα προχωρήσουν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και €350 χιλ., για εκείνες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σε μια περίοδο που οι καταθέσεις στην οικονομία παρουσιάζονται αυξημένες, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, κάτι που σκιαγραφίζει την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών, αναστέλλονται εκποιήσεις χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, επιβραβεύοντας κυρίως τους κακοπληρωτές και επιβαρύνοντας με τη μη συμμόρφωση τους συνεπείς πολίτες.

Την ύπαρξη κυβερνητικών σχεδίων όπως το Εστία, το Οικία, την προστασία από τη διαδικασία των εκποιήσεων για τους μη βιώσιμους των εν λόγω σχεδίων, μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου «ενοίκιο αντί δόσης».

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι με την εκ νέου αναστολή των εκποιήσεων, πλήττεται η αξιοπιστία της Κύπρου και δημιουργεί έντονη δυσφορία και στο εσωτερικό, στους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονομία, αφού τίθεται υπό αμφισβήτηση η θετική πορεία για περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής οικονομίας σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική συγκυρiα, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να αυξάνονται.

Επιπλέον αναφέρει ότι οι συνεχιζόμενες αναστολές των εκποιήσεων, δεν λαμβάνουν υπόψη τους καταθέτες και συνετούς δανειολήπτες, οι οποίοι στην ουσία περιθωριοποιούνται και, έμμεσα αδικούνται, προς όφελος των στρατηγικών κακοπληρωτών, δημιουργώντας ανισότητα μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών προσώπων.

Επισυνάπτεται η αναπομπή

Της Ελένης Χαραλάμπους