You are here

Ανέτρεψαν αλλαγές στο νέο πλαίσιο πολιτογραφήσεων

31/07/2020 14:28

Με επαναφορά αρκετών εκ των αρχικών προνοιών των κανονισμών για πολιτογραφήσεις, οι οποίες είχαν διαγραφεί, ή αλλάξει κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή εσωτερικών, εγκρίθηκε το νέο πλαίσιο πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών.

Με την έγκριση τροπολογιών που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ, ανατράπηκε μέρος της εργασίας που έγινε τις προηγούμενες εβδομάδες από την επιτροπή εσωτερικών και που είχε ως αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς. Οι τροπολογίες όπως αναφέρθηκε, επαναφέρουν τους κανονισμούς στην αρχική τους μορφή.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου υποστήριξε ότι όλες οι τροπολογίες του ΔΗΣΥ αποκαθιστούν την συνοχή των κανονισμών. «Αφαιρέθηκαν άρθρα και εμείς τα επαναφέρουμε», είπε.

Ο κ. Νεοφύτου άφησε αιχμές για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην επιτροπή εσωτερικών κατά τη συζήτηση των κανονισμών. Η σχετική αναφορά προκάλεσε την αντίδραση τόσο της προέδρου της επιτροπής εσωτερικών Ελένης Μαύρου, όσο και του γγ του ΑΚΕΛ που ζήτησαν όπως ο κ. Αβέρωφ, είτε απολογηθεί και αποσύρει την αναφορά, είτε να τεκμηριώσει την αναφορά.

Με τοποθετήσεις τους, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου και ο πρόεδρος της βουλής Δημήτρης Συλλούρης, εξήραν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί η κ. Μαύρου τα καθήκοντα της προέδρου της επιτροπής εσωτερικών.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν

Με τις τροπολογίες του ΔΗΣΥ επανήλθαν διατάξεις των κανονισμών, βάσει των οποίων θα επιτρέπεται πολιτογράφηση επενδυτή/επενδύτριας σε περίπτωση που η επένδυση δεν γίνεται από τον ίδιο/ίδια αλλά από την/τον σύζυγο.

Επανήλθε πρόνοια με την οποία η υποχρέωση εισφοράς στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αίρεται σε περίπτωση που επενδυτής προβεί σε επένδυση συνολικού ύψους τουλάχιστον 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης,  δηλαδή €400 χιλ., σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες,  οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών, ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με τροπολογία που αφορά στις πρόνοιες για τα οικονομικά κριτήρια, επενδυτής θα μπορεί να προβαίνει σε εισφορά στην υπηρεσία βιομηχανίας και τεχνολογίας, για την υλοποίηση στοχευμένων σχεδίων χορηγιών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επανήλθε στη νομοθεσία πρόνοια με βάση την οποία εάν επενδυτής αγοράσει μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία αξίας πέραν των €500 χιλ. τότε το επιπλέον ποσό θα υπολογίζεται στο ποσό της συνολικής επένδυσης και πρόνοια σύμφωνα με την οποία, εάν επενδυτής προβεί σε επένδυση σε οικιστική μονάδα αξίας τουλάχιστον €500 χιλ. πλέον ΦΠΑ, τότε δεν θα απαιτείται να προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας.

Επανήλθε επίσης, διάταξη ώστε η πολιτογράφηση να παραχωρείται εάν ο επενδυτής δεν ήταν πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε στιγμή εντός των 12 προηγούμενων μηνών.

Με άλλη τροπολογία επανήλθε η πρόνοια που επιτρέπει την «ανακύκλωση» ακινήτων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για πολιτογράφηση επενδυτή, ώστε να επιτρέπεται η αγορά υφιστάμενης οικιστικής επένδυσης νοουμένου ότι το ύψος της συνολικής επένδυσης θα ανέλθει στα €2,5 εκ.

Παράλληλα, με  τροπολογία του ΔΗΣΥ διαγράφηκε η μεταβατική διάταξη που αφορούσε την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου, μέχρι και την κατάθεση των κανονισμών στις 19 Ιουνίου 2020, με βάση το προηγούμενο πλαίσιο πολιτογραφήσεων.

Αύξηση των εισφορών, αποδέκτης και το ταμείο κουρεμένων

Μετά από έγκριση τροπολογίας των Οικολόγων αυξήθηκαν τα ποσά τα οποία με βάση τους κανονισμούς καταβάλλονται ως εισφορά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, από €75 χιλ. στις €100 χιλ.

Την απαραίτητη πλειοψηφία συγκέντρωσε και δεύτερη τροπολογία των Οικολόγων για τη συμπερίληψη στα προβλεπόμενα κριτήρια και προϋποθέσεις για σκοπούς πολιτογράφησης, της καταβολής ποσού ύψους τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης το οποίο αφορά τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ κατέθεσαν προφορικές τροπολογίες, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν επίμαχες πρόνοιες των κανονισμών, όπως η απαγόρευση σύστασης εταιρείας ανάπτυξης γης από ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό τη διοχέτευσης της επένδυσης. Την τροπολογία για τη διαγραφή της εν λόγω πρόνοιας, κατέθεσε το ΔΗΚΟ και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία  της βουλής.

Η πλειοψηφία απέρριψε επίσης, τροπολογία του ΑΚΕΛ ώστε να μην δικαιούνται να πολιτογραφηθούν οι εξ αγχιστείας συγγενείς των ενδιαφερόμενων επενδυτών, (γονείς συζύγου ή συμβίου/συμβίας), καθώς και τροπολογίες των Οικολόγων για γνωστοποίηση των ονομάτων των αλλοδαπών επενδυτών πολιτογραφούνται και αποστέρηση της πολιτογράφησης επενδυτή που μετέχει σε επιχειρηματική δραστηριότητα στις μη ελεγχόμενες από την κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Της Μαρίας Χαμπή