You are here

Βλέπουν αδιαφάνεια στο νόμο για στρατηγικές επενδύσεις

14/02/2020 07:18

Σοβαρές διαφωνίες σε ότι αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου περί διευκόλυνσης των επενδύσεων εκφράζει η Ένωση Δήμων, εντοπίζοντας αδιαφάνεια και υπονόμευση της τοπικής αυτοδιοίκησης στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με επιστολή της Ένωσης Δήμων στην επιτροπή εσωτερικών της βουλής, που συζητά το νομοσχέδιο, με πρόσχημα τη διευκόλυνση των επενδύσεων, παρακάμπτονται υφιστάμενες θεσμοθετημένες διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού, οι οποίες διασφαλίζουν την διαφάνεια και την συμμετοχικότητα στην λήψη αποφάσεων αναφορικά με την κατηγοριοποίηση και χωροθέτηση αναπτύξεων στρατηγικής σημασίας.

Επίσης, υποστηρίζεται ότι καταστρατηγείται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και πως υποβαθμίζεται ο θεσμικός ρόλος των δήμων, σε ρόλο απλού διαβουλευτή, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και περιορισμούς.

Η εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης Δήμων, σε πρόσφατη συνεδρία της επαναβεβαίωσε τη θέση της ότι το νομοσχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό, ως θέμα αρχής. Η εκτελεστική επιτροπή ζήτησε όπως προσκληθεί στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής εσωτερικών ώστε να εκφράσει τις απόψεις της.

Η Ένωση Δήμων υποστηρίζει ότι η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων θα πετύχει μόνο στο πλαίσιο ενός συμφωνημένου στρατηγικού σχεδιασμού και μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των υφιστάμενων θεσμών και αρμοδιοτήτων και όχι την καταστρατήγησή τους, όπως σημειώνεται.

Σε παλαιότερη επιστολή η Ένωση Δήμων είχε υποδείξει μεταξύ άλλων, ότι το νομοσχέδιο περιορίζει τις αρμοδιότητες των δήμων στην υποβολή όρων και δεν περιλαμβάνει πρόνοια για ενημέρωση και λήψη απόψεων από τις τοπικές κοινωνίες.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που επανακατατέθηκε στη βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, προβλέπει μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την οποία θα λειτουργεί το Γραφείο Διαχείρισης Έργων και το Γραφείο Αδειοδότησης, τη δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού που θα επιτρέπει το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως σημαντικής για τη κυπριακή οικονομία, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και την ένταξη της σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Παράλληλα, προνοεί θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) ο οποίος θα λειτουργεί, ως σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του επενδυτή με τις υπηρεσίες του δημοσίου, την έκδοση  πολεοδομικής  και  άδειας  οικοδομής  σε  ένα κεντρικό  επίπεδο,  από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους, ρύθμιση με την οποία καταργείται η πληθώρα οικοδομικών (36) και πολεοδομικών αρχών (10), και Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης καθορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για στρατηγικές επενδύσεις.

Επιπλέον καθορίζονται εκ των προτέρων δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης, εισάγεται η αρχή της διοικητικής υποκατάστασης, δηλαδή σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης σχετικής άδειας εντός των καθορισμένων προθεσμιών, η εξουσία μεταφέρεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση ή μη της άδειας και καταργούνται οι επαναλαμβανόμενες διαβουλεύσεις που δημιουργούσαν καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

Επίσης, σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει να προβεί ο ίδιος στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, θεσμοθετείται η διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέσω της διευθέτησης συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους, υπό την προεδρία του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, στην παρουσία του Υπεύθυνου Έργου, όπου οι απόψεις που εκφράζονται θα είναι δεσμευτικές και το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα.

Της Μαρίας Χαμπή