You are here

Σχέδιο αφυπηρέτησης €300 χιλ. για τρεις

15/09/2017 07:00
Επανέρχονται στο μενού της επιτροπής οικονομικών τα αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων και αποδέσμευση πιστώσεων ενώ, στην ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνεται και συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή σχεδίου αφυπηρέτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για 3 άτομα με κόστος €300 χιλ.

Η επιτροπή οικονομικών θα εξετάσει αιτήματα αποπαγοποίησης 60 θέσεων την ερχόμενη Δευτέρα, τα οποία αφορούν κυρίως θέσεις προαγωγής.

Ο ρυθμός με τον οποίο κατατίθενται τα αιτήματα, αλλά και που αποπαγοποιούνται οι θέσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τους τελευταίους μήνες, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Εντούτοις, όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένως σε συνεδρίες της βουλής, πολλές φορές χρειάζεται να περάσει αρκετός χρόνος μετά από την αποπαγοποίηση, πριν καλυφθούν οι θέσεις που ζητούν τα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες.

Τα νέα αιτήματα που θα εξετάσουν τα μέλη της επιτροπής οικονομικών προέρχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το υπουργείο μεταφορών, την αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

ΚΟΑ: Θέσεις και σχέδιο εθελούσιας για τρεις

Ενώπιον της επιτροπής βρίσκεται αίτημα για αποπαγοποίηση τεσσάρων θέσεων προαγωγής στον ΚΟΑ, τη στιγμή που η εκτελεστική εξουσία έχει καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €300 χιλ. που προορίζονται για την εφαρμογή σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης υπαλλήλων του οργανισμού.

Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που επικαλείται το υπουργείο παιδείας στην εισηγητική έκθεση για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό, με το σχέδιο αναμένεται να αφυπηρετήσουν τρεις λειτουργοί οι οποίοι θα λάβουν το μέγιστο €100 χιλ. έκαστος, ως αποζημίωση.

Οι θέσεις προαγωγής που ζητά ο οργανισμός, αφορούν γραμματειακούς λειτουργούς, ένα τεχνικό και ένα επιθεωρητή.

27 θέσεις για τον ΚΟΤ

Ανάγκες στελέχωσης και διάρθρωσης επιθυμεί να καλύψει ο ΚΟΤ προσβλέποντας στην έγκριση του αιτήματος αποπαγοποίησης 27 θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που κατέθεσε στην επιτροπή οικονομικών.

Οι θέσεις αφορούν την υπηρεσία αρχείου του οργανισμού (2 θέσεις), την υπηρεσία λογιστηρίου (4 θέσεις), το τμήμα στρατηγικής και προϊόντος (4 θέσεις), το τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας (7 θέσεις) και το τμήμα διασφάλισης ποιότητας (10 θέσεις).

Σύμφωνα με τον ΚΟΤ, τα θετικά αποτελέσματα των αφίξεων και των τουριστικών εσόδων του 2016 και του 2017, επιβάλλουν θωράκιση του ΚΟΤ ώστε να συνεχίσει το έργο του και να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις διατήρησης και μεγιστοποίησης του θετικού μομέντουμ που απέκτησε η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός.

Εξάλλου, η επιτροπή οικονομικών θα κληθεί να εξετάσει αίτημα για αποπαγοποίηση 12 θέσεων προαγωγής (2 θέσεις γραμματειακού λειτουργού και 10 θέσεις ανώτερου λειτουργού) ενώ, ενώπιον της επιτροπής θα τεθούν και τροποποιητικοί κανονισμοί σε σχέση με τα σχέδια υπηρεσίας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Το αίτημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά αποπαγοποίηση 16 θέσεων προαγωγής για τις οποίες η συνολική πρόσθετη ετήσια δαπάνη έχει υπολογιστεί στις €63,3 χιλ.

Στο σημείωμα της ΑνΑΔ γίνεται αναφορά σε υποστελέχωση και σε ελλείψεις στην οργανωτική δομή του οργανισμού που ήταν ιδιαίτερα αισθητές τον τελευταίο καιρό, που όπως αναφέρεται, η αρχή είχε εστιάσει τις δράσεις της στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και στην οικονομία.

Τέλος το υπουργείο μεταφορών έχει καταθέσει αίτημα για την αποπαγοποίηση μόλις μιας θέσης προαγωγής για ανώτερο λειτουργό ελέγχου στη διεύθυνση ελέγχου του υπουργείου.

Προς αποδέσμευση €40 χιλ.

Σημειώνεται ότι πέραν των αποπαγοποιήσεων θέσεων, η επιτροπή θα κληθεί να δώσει το πράσινο φως και σε αποδεσμεύσεις που φτάνουν περίπου στις €40 χιλ. συνολικά.

Αναλυτικά, η επιτροπή θα εξετάσει αίτημα για πιστώσεις €14,9 χιλ. για τη μονάδα αποκρατικοποιήσεων που προορίζονται για την αμοιβή ενός εμπειρογνώμονα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ποσό €12,4 χιλ. για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών για το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους και της παραίτησης δύο εκπαιδευτών που διορίστηκαν στην εκπαιδευτική υπηρεσία, καθώς και ποσό €12,5 χιλ. σχετικά με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σε θέματα αναλύσεων και μελετών ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το τελευταίο αίτημα, αφορά συγκεκριμένα, την επικαιροποίηση μελέτης στον τομέα ακινήτων, εκτιμήσεις αξίας των ακινήτων, καθώς και αναλύσεις ακινήτων.

Της Μαρίας Χαμπή