You are here

Οι λόγοι προεδρικού για αναπομπή νόμων εκποιήσεων

19/07/2019 12:16

Επιπτώσεις για τις τράπεζες, την οικονομική ανάπτυξη και το κράτος θα επιφέρουν οι τροποποιήσεις του πλαισίου εκποιήσεων, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο κείμενο αναπομπής της σχετικής νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τους νόμους που ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η βουλή για τις εκποιήσεις, δίνοντας τέλος στην αναμονή σε σχέση με την αντίδραση της εκτελεστικής εξουσίας σε ότι αφορά τις αλλαγές που επήλθαν στο πλαίσιο εκποιήσεων.

Οι αναπεμφθείσες νομοθεσίες αφορούν συγκεκριμένα τις αλλαγές που επήλθαν στο πλαίσιο εκποιήσεων με τη ψήφιση της πρότασης νόμου ΔΗΚΟ, Οικολόγων, Συμμαχίας Αλληλεγγύης καθώς και την αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων στη βάση της πρότασης νόμου της ΕΔΕΚ.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στη βουλή και ειδικότερα, στην επιτροπή οικονομικών η οποία θα συνεδριάσει εκτάκτως, για να εξετάσει την αιτιολόγηση και τα επιχειρήματα που προβάλλονται. Η συνεδρίαση είχε αρχικά οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου, ωστόσο μεταφέρθηκε στις 29 Ιουλίου.

Την ίδια μέρα μετά τη συνεδρίαση τησ επιτροπής οικονομικών, τα κόμματα θα κληθούν να τοποθετηθούν ενώπιον της ολομέλειας της βουλής για το εάν αποδέχονται ή όχι την αναπομπή των νόμων. Σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτές οι αναπομπές, δεν θα ισχύσουν οι αλλαγές που ψήφισε η βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Σε περίπτωση που απορριφθούν ωστόσο, η μπάλα θα είναι ξανά στα χέρια του προεδρικού το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε αναφορά των νόμων στο ανώτατο δικαστήριο.

Οι αλλαγές του πλαισίου, για τις οποίες υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους υπουργείου οικονομικών, Κεντρικής Τράπεζας και συνδέσμου τραπεζών έχουν να κάνουν κυρίως, με παράταση προθεσμιών στη διαδικασία εκποιήσεων, με αλλαγές σε σχέση με την προσφυγή δανειοληπτών στη δικαιοσύνη για την εξασφάλιση απαγορευτικού διατάγματος δικαστηρίου έναντι εκποίησης και με την υποχρέωση δικαστηρίων να εξετάζουν εάν οι τράπεζες τηρούν τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις πριν προχωρήσουν σε εκποιήσεις.

Η αναπεμφθείσα νομοθεσία στη βάση της οποίας αναστέλλονταν οι εκποιήσεις, προβλέπει συγκεκριμένα, αναστολή μέχρι τον Οκτώβριο οποιασδήποτε εν εξελίξει ή νέας διαδικασίας εκποίησης κύριας κατοικίας, για τις περιπτώσεις δανειοληπτών που είναι δυνητικά επιλέξιμοι για συμμετοχή στο σχέδιο «Εστία».

Επιπτώσεις σε τράπεζες, οικονομία και κράτος βλέπει το προεδρικό

Σε ότι αφορά την πρώτη νομοθεσία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι καθιστά το πλαίσιο εκποιήσεων αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, με αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, επιβαρύνοντας τους ισολογισμούς των τραπεζών και οδηγώντας σε εποπτικές απαιτήσεις για αύξηση των προβλέψεων και για νέες κεφαλαιακές ανάγκες.

Υποστηρίζει παράλληλα, ότι ο νόμος αυξάνει τα δανειστικά επιτόκια και περιορίζει τη δυνατότητα παραχώρησης νέου δανεισμού, με αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

Αναφέρεται επίσης, ότι δημιουργεί αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων είτε των τραπεζών, είτε του κράτους.

Αναφορά γίνεται και σε επιβάρυνση του δημοσίου καθώς όπως σημειώνεται, οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της πρώην ΣΚΤ από την ΚΕΔΙΠΕΣ και τη δυνατότητα του ΟΧΣ να ανακτήσει δανεισμό που έχει παραχωρήσει.

Στην αιτιολόγηση της αναπομπής του νόμου που αναστέλλει τις εκποιήσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι ο νόμος επεμβαίνει στους όρους της σύμβασης, ότι θέτει εκ των υστέρων προϋποθέσεις και πως ουσιαστικά, παρεμποδίζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που δημιουργούνται δυνάμει της υφιστάμενης σύμβασης.

Επισυνάπτονται οι επιστολές προέδρου για αναπομπές

Της Μαρίας Χαμπή