You are here

Τρία «όχι» για εκποιήσεις και ένα για ΓεΣΥ

13/01/2021 06:43

Τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές εισηγήσεις σε σχέση με το πλαίσιο εκποιήσεων και το ΓεΣΥ, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού, εξηγεί στην επιστολή του προς τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σύμφωνα με την επιστολή, στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό περιλήφθηκαν μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200 εκατ. στο πλαίσιο της ανάγκης στήριξης των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων, λόγω της εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας. Ενσωματώθηκαν επίσης, 23 τροπολογίες που εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο καθώς και αποκοπές δαπανών ύψους €21,4 εκατ. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός είναι αυξημένος συνολικά κατά €339,9 εκατ.

Στην επιστολή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε τρεις προτάσεις που άπτονται θεμάτων σχετικών με τις εκποιήσεις, οι οποίες δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές.

Μια από αυτές είναι η εισήγηση για παραχώρηση δυνατότητας στους δανειολήπτες να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα όταν διαφωνούν με τις υποχρεώσεις των τραπεζών και να αναστέλλεται η εκποίηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε αυτή την περίπτωση ο Υπουργός αναφέρει ότι για τα παλιά δάνεια, δηλαδή αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία εκποίησης, έχει ήδη εκλείψει η περίοδος άσκησης του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφύγουν σε ένδικα μέσα για να αμφισβητήσουν το ύψος του δανείου και είτε δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους, είτε υπάρχει ήδη δεδικασμένο για την υπόθεση, δηλαδή είναι εξ αποφάσεως οφειλέτες.

Σε ότι αφορά τις νέες υποθέσεις, όπου δεν υπάρχει δικαστική απόφαση και δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία εκποίησης, σημειώνει ότι μπορούν μεταξύ άλλων, να προσφύγουν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για αμφισβήτηση του ποσού και εάν δικαιωθούν να αναστείλουν την εκποίηση μέχρι να εφαρμόσει η τράπεζα την απόφαση του Επιτρόπου.

«Το νέο πλαίσιο εκποιήσεων, παρόλο που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη, εκτιμάται ότι διασφαλίζει επαρκώς τα δικαιώματα των δανειοληπτών», αναφέρεται σε παράρτημα της επιστολής.

Η δεύτερη εισήγηση αφορά διαμοιρασμό του οφειλόμενου ποσού εξίσου σε όλους τους εγγυητές, σε περίπτωση που η τράπεζα καταφεύγει σε αυτούς, και όχι να απευθύνεται επιλεκτικά σε όποιον ή όποιους θέλει. Σε περίπτωση αποθανόντα ή πτωχεύσαντα εγγυητή προτείνεται απορρόφηση του μεριδίου από την τράπεζα.

Το Υπουργείο σημειώνει σχετικά ότι νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει την υφιστάμενη ευθύνη εγγυητή, αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι του πιστωτή και θα κριθεί ως αντισυνταγματική. Αναφέρεται ωστόσο, ότι το Υπουργείο συμφωνεί σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε ο καταμερισμός του ποσού ανά εγγυητή να ισχύσει σε νέες συμβάσεις δανείων.

Η τρίτη εισήγηση που άπτεται θεμάτων εκποιήσεων, προβλέπει κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά δανείου του, πριν από την πώληση σε εταιρείες εξαγοράς δανείων, σε ψηλότερη τιμή, σε ποσοστό που θα καθοριστεί.

Το Υπουργείο απαντά ότι υπάρχει το δικαίωμα (45 ημερών) για αγορά του δανείου από τον πρωτοφειλέτη, στην περίπτωση πώλησής του με βάση τον υφιστάμενο νόμο περί αγοραπωλησίας.

Ωστόσο, σημειώνει ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων, λαμβάνεται υπόψη η σωρευτική εξυγιαντική επίδραση απομάκρυνσης ολόκληρου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων από τον ισολογισμό της τράπεζας για να καταλήξουν στις τιμές για κάθε κατηγορία δανείου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.

«Κατά τις διαπραγματεύσεις με έκαστο δανειολήπτη δεν μπορεί να εξαναγκαστεί η τράπεζα να προσφέρει εκείνη την τιμή, η οποία αποτελεί μέρος μιας συνολικής διευθέτησης. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ουσιαστικά τον τερματισμό της δευτερογενούς αγοράς δανείων στην Κύπρο» που κατά παραδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπή αποτέλεσε μέχρι σήμερα τον κύριο λόγο μείωσης των ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα, προστίθεται.

Κόκκινη γραμμή και το ΓΕΣΥ

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, αποδεκτές δεν μπορούν να γίνουν ούτε εισηγήσεις που αφορούν στο ΓεΣΥ αφού όπως αναφέρει «επηρεάζεται η όλη φιλοσοφία του μονο-ασφαλιστικού σχεδίου υγείας».

Σημειώνεται εντούτοις, ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν σε αναβάθμιση των υποδομών, όπως η επέκταση της αιματολογικής κλινικής και προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η επέκταση Μονάδων Ατυχημάτων και Έκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο, η ενίσχυση του Μακάριου Νοσοκομείου, η κατασκευή ειδικής μονάδας Covid στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και η δημιουργία μονάδας μεταδοτικών ασθενειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των έργων, ανέρχεται στα €74,5 εκατ. όπως σημειώνεται.

Επισυνάπτεται η επιστολή του υπουργού οικονομικών προς τη βουλή.

Της Μαρίας Χαμπή