You are here

Εγκρίθηκαν τα μέτρα κατά της πανδημίας

27/03/2020 17:24

Με 20 ψήφους υπέρ και μια ψήφο εναντίον πέρασαν πριν από λίγο από τη βουλή δέκα νομοσχέδια με τα οποία ενεργοποιούνται μέτρα παροχής στήριξης στην οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες από την κυβέρνηση.

Στη κλειστή συνεδρίαση της βουλής, συμμετείχαν 21 από το σύνολο των 56 βουλευτών, με τους παρευρισκόμενους να κάθονται σκορπισμένοι στην αίθουσα διατηρώντας αποστάσεις ο ένας από τον άλλο, ενώ ορισμένοι έφεραν προστατευτική μάσκα.

Η συνεδρίαση διήρκησε μόλις μερικά λεπτά, καθώς πραγματοποιήθηκε μόνο μια ψηφοφορία και για τα δέκα νομοσχέδια που τέθηκαν ενώπιον της ολομέλειας. Κατά την έναρξή της τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή για τα θύματα του κορωνοϊού.

Από τους 21 βουλευτές που συμμετείχαν στην συνεδρία, αρνητική ήταν η ψήφος του βουλευτή του ΕΛΑΜ Χρήστου Χρήστου.

Πέρασαν 10 νομοσχέδια με μια ψηφοφορία

Η βουλή, στην παρουσία 21 βουλευτών ενέκρινε πριν από λίγο συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €369 εκ. ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για στήριξη ευάλωτων ομάδων, επιχειρήσεων, αυτοτελώς εργαζομένων, εργοδοτούμενων, φοιτητών δεδομένων των επιπτώσεων που επιφέρει η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό συγκαταλέγεται ποσό €182 εκ. για το ειδικό σχέδιο πλήρους αναστολής εργασιών επιχειρήσεων και το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής εργασιών, μέσω των οποίων θα επιδοτηθεί για ένα μήνα μέρος του εισοδήματος 220 χιλ. μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης, €20 εκ. για τη χορήγηση ειδικής άδειας σε γονείς, €20 εκ. για την επιδότηση για ένα μήνα 40 χιλ. αυτοτελώς εργαζομένων μέσω του σχεδίου αναστολής εργασιών, €15 εκ. για κάθε 20 χιλ. εργαζόμενους που θα λάβουν το επίδομα ειδικής άδειας ασθενείας βάσει καταλόγου του υπουργείου υγείας, €15 εκ. για το επίδομα παραμονής φοιτητών στο εξωτερικό ύψους €750, €11 εκ. για την υλοποίηση δράσεων για ανάκαμψη του τουρισμού, €6 εκ. για σχέδιο επαναπατρισμού Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό για ειδικούς λόγους καθώς και €100 εκ. για μέτρα προστασίας της υγείας.

Το συνολικό πακέτο δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης ανέρχονται γύρω στα €813 εκ. ή 3,8% του ΑΕΠ.

Η βουλή ενέκρινε ακόμα, δύο νομοσχέδια σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Τα νομοσχέδια αφορούν παραχώρηση εξουσίας στον υπουργό οικονομικών να εκδώσει διάταγμα για να επιτευχθεί η αναστολή της υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες,  εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης και αναστολή επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο προσώπων για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 29 Φεβρουαρίου του 2020, 31 Μαρτίου του 2020 και 30 Απριλίου του 2020, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για αυτές τις περιόδους αυτές και καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Σε νόμο εγκρίθηκε και η αναστολή της καταβολής δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, από οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις ενώ, με βάση τον νόμο επεκτείνεται κατά δύο μήνες η περίοδος αποπληρωμής.

Η βουλή ενέκρινε επίσης την παροχή εξουσιών για διάστημα δύο μηνών στην υπουργό εργασίας, ώστε να αποφασίζει για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς και το ανεργιακό επίδομα,   με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, καθώς και τη διατήρηση της καταβολής εισφορών στο ΓεΣΥ με τους προηγούμενους συντελεστές από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο μέρος, από την 1η Απριλίου, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.

Επίσης, εγκρίθηκε νομοσχέδιο που προβλέπει αναστολή οποιασδήποτε έξωσης ενοικιαστή λόγω μη καταβολής του ενοικίου μέχρι την 31η Μαΐου, καθώς και νομοσχέδιο για την επιβολή εξωδίκου ύψους €150 σε όσους παραβιάζουν διατάγματα που εκδίδονται στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Με νόμο που ψήφισε σήμερα η βουλή δίνεται επίσης η δυνατότητα σε μέλη συλλογικών οργάνων, να ειδοποιούνται για συνεδρίες με ηλεκτρονικά μέσα και να συμμετέχουν σε συνεδρία του οργάνου μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία ή λόγω άλλης αδυναμίας προσέλευσης.

Νέα ψηφοφορία την Κυριακή

Με βάση το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής οικονομικών, η ολομέλεια θα συνεδριάσει εκ νέου την Κυριακή για την έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά κυβερνητικές εγγυήσεις €1,75 δισ. προς τις τράπεζες για την παραχώρηση νέου δανεισμού σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και την επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων με ποσό €250 εκ.

Επίσης, την Κυριακή αναμένεται η έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά παραχώρηση εξουσιών στο υπουργικό προς λήψη μέτρων χρηματοοικονομικής φύσεως περιλαμβανομένης της αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Της ολομέλειας της Κυριακής θα προηγηθεί συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών μέσω τηλεδιάσκεψης, αύριο Σάββατο στις 5 μ.μ. για να εξεταστούν ζητήματα που εκκρεμούν.

Της Μαρίας Χαμπή