You are here

Η αναπτυξιακή πορεία Κύπρου τα επόμενα 15 χρόνια

26/09/2022 12:11

Τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου, με τίτλο «Όραμα 2035», παρουσίασε σήμερα το πρωί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Εισαγωγή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική έκανε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), Τάκης Κληρίδης, ενώ από πλευράς του ο πρόεδρος της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου και Αντιπρόεδρος του ΣΟΑΚ, Αντρέας Ασσιώτης, παρουσίασε τη Στρατηγική.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι το «Όραμα 2035» χαράζει την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο.

Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής, είπε, είναι από τη μία η αναδιάρθρωση και η αναδιοργάνωση της κυπριακής οικονομίας, με διόρθωση των στρεβλώσεων και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν και, από την άλλη, η ανάπτυξη, με αναγνώριση των κύριων τομέων που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, με ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Πρόσθεσε ότι η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου.

Υπογράμμισε, ότι η Στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, γι’ αυτό και τη συνδέει με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και η Στρατηγική από σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων που προχωρούν.

Στρατηγική συνδεδεμένη με χρήματα και ιδιοκτησία

Από την πλευρά του ο κ. Ασσιώτης, ο οποίος παρουσίασε τη νέα στρατηγική, ενημέρωσε ότι περιλαμβάνει πέραν των 240 πρακτικών εισηγήσεων σχετικά με παρεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη διασφάλιση της ευημερίας όλων των πολιτών, ενώ σημείωσε ότι ήδη οι 92 από αυτές τις δράσεις υλοποιούνται.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει, όπως ανέφερε, να προωθηθούν και να υλοποιηθούν από τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας τη σημασία της υλοποίησης της Στρατηγικής από τους φορείς.

Ο κ. Ασσιώτης είπε ότι η Στρατηγική έχει διαμορφωθεί μέσα από εντατικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ υπογράμμισε ότι για να μετουσιωθεί σε πράξη, απαιτείται πολιτική συναίνεση και δέσμευση από όλους τους φορείς περιλαμβανομένων των κομμάτων, της δημόσιας υπηρεσίας, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων.

Δήλωσε επίσης, ότι διαφέρει από άλλες στρατηγικές, επειδή είναι συμμετοχική, συνδεδεμένη με χρήματα και έχει «ιδιοκτησία».

Ανέφερε επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο διαφέρει από κάθε προηγούμενο, καθώς αφορά σε ένα ολιστικό σχέδιο, με δράσεις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, οι οποίες βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Όπως είπε, προτεινόμενο κεντρικό μοντέλο ανάπτυξης είναι να γίνει η Κύπρος «αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης». Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει ήδη διεθνή φήμη και συγκριτικό πλεονέκτημα ως επιχειρηματικό κέντρο και η μετατροπή της σε επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, θα ήταν επομένως σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί σε σύγκριση με άλλα μοντέλα ανάπτυξης.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις πυλώνες της Στρατηγικής, τη συμμετοχικότητα, τη διασύνδεση με τον προϋπολογισμό και τη θεσμοθέτηση αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση δράσεων, ενώ σημείωσε ότι για το σχεδιασμό και επιλογή του «brand» για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Κύπρου, λήφθηκαν υπόψη οι ικανότητες υλοποίησης της χώρας όπως και οι διεθνείς οικονομικές τάσεις.

Τόνισε ότι στόχος της στρατηγικής δεν είναι να δώσει έμφαση στους παραδοσιακούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και ο κατασκευαστικός τομέας, αλλά σε αναδυόμενους τομείς, στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και πιθανώς να μην έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τέτοιοι είναι η τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο πρωτογενής τομέας με την αγροτεχνολογία, ο βιώσιμος τουρισμός, η υγεία και ο αγροτουρισμός, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ελαφρά βιομηχανία.

Τι λένε τα κόμματα για Στρατηγική

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστίνα Ερωτοκρίτου, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, είπε ότι οι πυλώνες του οποίους προτείνει το Συμβούλιο, με σωστή πολιτική κατεύθυνση και σωστό στρατηγικό σχεδιασμό ως προς την υλοποίησή τους, δίνουν μία πολύ καλή πρόβλεψη για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, αφού εξήρε το έργο του Συμβουλίου, δήλωσε για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ότι «περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες δράσεις και δεν είναι μία θεωρία», προσθέτοντας πως μέσα από την  υλοποίηση τους δημιουργείται η αισιοδοξία ότι θα έχουμε ισχυρά εφόδια και θεμέλια για το μέλλον για να φτιάξουμε μια ακόμα πιο ανταγωνιστική οικονομία, που θα είναι ανθεκτική και στους διεθνείς κλυδωνισμούς.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του. Χρειαζόμαστε μια οικονομία, η οποία να στηριχτεί σε γερούς πυλώνες, να στηριχτεί στην παραγωγή, να στηριχτεί στο πώς οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας στην Κύπρο θα ενισχυθούν και θα εκσυγχρονιστούν, από τη γεωργοκτηνοτροφία, μέχρι τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, μέχρι τον τομέα της παροχής υπηρεσιών και τον τουρισμό».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, αφού συνεχάρηκε το Συμβούλιο, είπε, οι στόχοι έχουν εντοπιστεί, είναι ορθοί και στο τέλος του δρόμου με την υλοποίηση του έργου «θα έχουμε πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό κρατικό μηχανισμό, με περισσότερη έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την πράσινη οικονομία, ένα κράτος δικαίου που να καταπολεμά τη διαφθορά και μια οικονομία πολύ βιώσιμη και ανθεκτική».

Της Ελένης Χαραλάμπους