You are here

Νέο κάλεσμα ΠτΔ για μεταρρυθμίσεις

03/12/2019 13:27

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κάλεσε εκ νέου σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς να ψηφίσουν τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια.

Σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Μεγάλων Αναπτύξεων τον οποίο ανέγνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι πρώτιστο μέλημα,είναι η άμεση υλοποίηση επιπρόσθετων των, μέχρι στιγμής, ευρείας κλίμακας, μεταρρυθμιστικών δράσεων, προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας,  να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της χώρας ως περιφερειακού κόμβου επενδύσεων και η ανάδειξή της σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Προς το σκοπό αυτό, τόνισε, υψίστης σημασίας, κρίνεται:

 (i) Η υιοθέτηση των νομοσχεδίων, τα οποία αφορούν στην  ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα δικαιοσύνης και στην εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.        

(ii) Η ενίσχυση της δημόσιας υπηρεσίας. «Προς τούτο, επανακαταθέσαμε σειρά νομοσχεδίων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αλλαγές που προέκυψαν από τις σχετικές διαβουλεύσεις στον διάλογο που προηγήθηκε. Τα εν λόγω νομοσχέδια άπτονται της διαχείρισης του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, της διασύνδεσης του μισθολογίου με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, της αναδιοργάνωσης κλιμάκων και της κινητικότητας των  δημόσιων υπαλλήλων».

(iii Η  αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της ενοποίησης των συναφών αρμοδιοτήτων, υπό την εποπτεία ενός Υφυπουργείου, Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας.

 (iv) Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και κοινοτήτων και τη σχετική συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών.

(v) Η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών που αφορούν στον τομέα, και η διείσδυσή μας σε νέες μεγάλες αγορές μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

(vi) Η εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή.

(vii) Η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών.

(viii) Η εναρμόνιση με τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές. Προς το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

(ix) Η μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(x)   Η προώθηση και η ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων με στόχο την αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών του τόπου.

«Θα ήθελα να καλέσω για ακόμη μία φορά όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μέσα από κλίμα συναίνεσης, να επιδείξουν την απαραίτητη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε το συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτος προς όφελος πρώτα και πάνω από όλα των πολιτών», σημείωσε.

Στον χαιρετισμό του ο ΠτΔ αναφέρθηκε στις μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις, που αφορούν σημαντικά έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται καζίνα- θέρετρα, μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, μεικτές αναπτύξεις, εμπορικά κέντρα και γήπεδα του γκολφ, τα οποία, πέραν του μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας που δημιούργησαν,  επέφεραν πρόσθετα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

«Οφέλη, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη μείωση της ανεργίας, την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού και του τουριστικού τομέα, την εισροή  φορολογικών και άλλων εσόδων, ως επίσης την προσέλκυση νέων παραπλήσιων επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, άκρως υποβοηθητικών στο σύνολό τους για την πολιτική που υιοθετήσαμε ως κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή», σημείωσε

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε «η στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, η πλήρης εκμετάλλευση των κινήτρων που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση για την τόνωση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με σειρά άλλων μέτρων και πολιτικών που προωθήσαμε, είχαν ως επακόλουθο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, ως έχω προαναφέρει, τον αυξημένο αριθμό ντόπιων και ξένων επενδύσεων».

 Τόνισε ότι προς την στρατηγική προσέλκυσης νέων επενδύσεων, καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η επικαιροποίηση και η διεύρυνση των φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων που δόθηκαν, αλλά και η προώθηση νέας απλοποιημένης και ευέλικτης πολεοδομικής αδειοδότησης, η ταχύρρυθμη αδειοδότηση στρατηγικών επενδυτικών έργων και  η διευκόλυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αναθεώρηση των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και η προώθηση μελέτης σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Αστικού Αναδασμού.