You are here

Στη βουλή νέος συμπληρωματικός €254,2 εκ. για το 2020

27/11/2020 20:57

Νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός ο οποίος προβλέπει πρόσθετες πιστώσεις ύψους €254,2 εκ. για το 2020, στάλθηκε στη βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 0,2% του ΑΕΠ, ενώ δεν αναμένεται να επηρεάσει το δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί το 2020 για δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 4,5% του ΑΕΠ.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καλύψει με πρόσθετες πιστώσεις ή μεταφορά πιστώσεων, αιτήματα που υποβλήθηκαν από τμήματα, υπηρεσίες, υπουργεία και υφυπουργεία, για την αντιμετώπιση πρόσθετων αναγκών για σκοπούς ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης, κοινωνικών παροχών, παροχών υγείας, καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες. 

Αυτός είναι ο πέμπτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός που υποβάλλει η εκτελεστική εξουσία, καθώς από τον περασμένο Μάρτιο είχαν προηγηθεί άλλοι τέσσερις.

Συγκεκριμένα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν ήδη ψηφιστεί δύο συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για κάλυψη των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των φοιτητών, της υγείας των πολιτών και γενικότερα της οικονομίας.  

Ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2020 προέβλεπε την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €369 εκ. και ο δεύτερος €220 εκ.

Στις 3 Ιουλίου 2020 ψηφίστηκε ο τρίτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός ο οποίος προέβλεπε την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €231,1 εκ. για κάλυψη διαφόρων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο τέταρτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός που προέβλεπε την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €667 χιλ. για την πρόσληψη 200 Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) καταψηφίστηκε από τη βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ποιές δαπάνες θα καλύψουν τα 254,2 εκ.

Συγκεκριμένα, €116 εκ. του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αφορούν αύξηση στη γενική κυβερνητική εισφορά στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, γύρω στα €79 εκ. αποτελούν πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη δαπανών αμυντικής θωράκισης, €12,4 εκ. αφορούν πρόσθετες πιστώσεις για κοινωνική σύνταξη, €6 εκ. αφορούν στην αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας κρατικών υπαλλήλων λόγω αναβαθμίσεων αστυνομικών, πυροσβεστών και ειδικών αστυνομικών.

Τα ποσά που θα δαπανηθούν στο πλαίσιο μέτρων στήριξης λόγω της πανδημίας ανέρχονται στα €6,6 εκ., ενώ άλλα €9,3 εκ. αφορούν την αγορά φαρμάκων και εμβολίων, €6,3 εκ. εντάσσονται στις παροχές υγείας και €2,5 εκ. προορίζονται για συντηρήσεις οδικού δικτύου

Άλλα €6 εκ. αφορούν διαγραφή οφειλών της εταιρείας Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες προς το κράτος, ενώ περιλαμβάνεται ποσό €7,5 εκ. για τον ΚΟΑ, το οποίο θα καλύψει τις δαπάνες που ενέκρινε η βουλή την Πέμπτη μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του οργανισμού.

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης, ποσό €836,5 χιλ. για την Cyprus Airways ως αποζημίωση για δρομολόγια του 2017 και 2018 που επηρεάζονταν από την απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Τουρκία.

Την ίδια στιγμή εξοικονομούνται δαπάνες από την αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επιστροφές φόρων, απαλλοτρίωση γης και από τις απολαβές ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Το υπουργείο οικονομικών σημειώνει πως σε ότι αφορά το υπουργείο εσωτερικών έχουν περιληφθεί πιστώσεις συνολικού ύψους €5.801.982 για τις οποίες έχουν δοθεί ταυτόχρονες εξοικονομήσεις, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 2020.  Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου οι ωρομίσθιοι Αγροπυροσβέστες του υπουργείου εσωτερικών εντάχθηκαν στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του ταμείου Θήρας, με αντίστοιχη μεταφορά των πιστώσεων συνολικού ύψους €3.313.982.  

Επιπλέον, παραχωρείται στις επαρχιακές διοικήσεις ποσό συνολικού ύψους €2.488.000 για κάλυψη των αυξημένων αναγκών αιτητών του σχεδίου επιχορήγησης αγοράς διαμερισμάτων και οικιών, καθώς επίσης και για ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων (βελτιώσεις δρόμων και αντιπλημμυρικά) σε κοινότητες των επαρχιών, με ταυτόχρονες εξοικονομήσεις από το τμήμα κτηματολογίου.

Το υπουργείο γεωργίας έχει εξεύρει εξοικονομήσεις ύψους €3.766.500 από κονδύλια που προορίζονταν για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού», του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, για τα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει στο πλαίσιο του μέτρου έκτακτης προσωρινής στήριξης στους γεωργούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ανακατανομή συγχρηματοδοτούμενων πόρων που έχουν ήδη προϋπολογιστεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-20. Ως εκ τούτου, με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό προτείνεται η μεταφορά των πιστώσεων στον ΚΟΑΠ, ως φορέα υλοποίησης του μέτρου.

Εξάλλου, στην εισηγητική έκθεση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, σημειώνεται ότι ενώ έχουν παραχωρηθεί €743 χιλ. οικονομικής βοήθειας προς το Λίβανο για αντιμετώπιση των συνεπειών της έκρηξης στη Βηρυτό, το υπόλοιπο ποσό των €4,3 εκ. που είχε αποφασιστεί, θα δοθεί σε είδος, ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο και την κυπριακή οικονομία.

Της Μαρίας Χαμπή