You are here

Θα πληρώσουμε €17 εκ. για δύο ταινίες του Olivewood

27/06/2019 07:01

Έξτρα ποσό €17 εκ. ζητά η κυβέρνηση να εγκριθεί από τη βουλή για στήριξη δύο ξένων ταινιών που, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών της κυβέρνησης, θα γυριστούν στην Κύπρο.  Το μη ευκαταφρόνητο ποσό περιλαμβάνεται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό €232 εκ. που η κυβέρνηση έστειλε στη βουλή για έγκριση, με διαβεβαιώσεις ότι οι πρόσθετες δαπάνες, που αντιστοιχούν με το 1,1% του ΑΕΠ, δεν θα επηρεάσουν τον στόχο για το φετινό πλεόνασμα 3%.

Τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν σκοπούς αμυντικής θωράκισης (€68,8 εκ), αγοράς φαρμάκων(€35 εκ.) και δημιουργίας υποδομών για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο (€26,3 εκ.).

Άγνωστη ακόμα η κατανομή ποσού €9 εκ.

Η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει ωστόσο, το πώς θα κατανεμηθεί ποσό σχεδόν €9 εκ., το οποίο όπως αναφέρεται το υπουργείο οικονομικών θα το κατανείμει με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες, στα αρμόδια υπουργεία/ υφυπουργεία/ ανεξάρτητες υπηρεσίες, όταν αυτά θα είναι έτοιμα να οριστικοποιήσουν την κατανομή.

Το εν λόγω ποσό αναμένεται να καλύψει μέρος της συμβατικής υποχρέωσης της αμοιβής συμβούλων του προέδρου, του προέδρου της βουλής, υπουργών και υφυπουργών, την αποζημίωση στα μέλη προσωπικού του υφυπουργείου τουρισμού που ανήκαν στον δυναμικό του ΚΟΤ και επέλεξαν το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, την αύξηση της απασχόλησης έκτακτων εκπαιδευτικών κατά 377 άτομα για τη σχολική χρονιά 2019-2020, δαπάνες για την εθνική στρατηγική για το blockchain και χορηγία (€175 χιλ.) προς τη μαρωνίτικη εκκλησία για αποπληρωμή μέρους δανείου που λήφθηκε για ανακαίνιση της μαρωνίτικης αρχιεπισκοπής.

Εντούτοις οι αρμόδιες υπηρεσίες υπόβαλαν αιτήματα για τα οποία δεν έγινε επακριβής κατανομή των πιστώσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο εξαιρετικών, επειγουσών και απρόβλεπτων δαπανών που δεν προνοούνται σε συγκεκριμένα κεφάλαια δαπανών του προϋπολογισμού.

Έργα 26,3 εκ. για υποδομές φυσικού αερίου

Για υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022 με εκτιμώμενο συνολικό κόστος €253.000.000, περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό πρόσθετο ποσό 26,3 εκ.

Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF), με ποσοστό 40% και μέγιστο ποσό τα €101.255.320.

Τα κυριότερα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν αφορούν πλωτή μονάδα εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα καθώς και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης, αγωγό επί της προβλήτας και βραχίονες φόρτωσης, χερσαίος αγωγός μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου (ΦΑ) για αύξηση της αδράνειας για ασφάλεια εφοδιασμού (buffer), επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός ΦΑ) παρά του σημείου παράδοσης του ΦΑ.

Μεγάλα ποσά στον τομέα της υγείας

Πρόσθετες πιστώσεις €35 εκ. για την αγορά φαρμάκων προκύπτουν όπως αναφέρεται, λόγω αυξημένης δαπάνης που προέκυψε από την απορρόφηση κονδυλίων με ραγδαίους ρυθμούς, απόρροια της αύξησης των εγκρίσεων ονομαστικών αιτημάτων για φάρμακα ενώ, σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασθενείς, μέχρι 31/8/2019.

Παράλληλα, πρόσθετες παροχές υγείας ύψους €13,5 εκ. προορίζονται να καλύψουν τη θεραπεία κυπρίων στο εξωτερικό με έγκριση του ιατροσυμβουλίου, δαπάνες για θεραπεία κυπρίων κυβερνητικών υπαλλήλων που εργάζονται σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, δαπάνες του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, δαπάνες για εξετάσεις και θεραπείες ασθενών που δεν προσφέρονται από τα κυβερνητικά νοσηλευτικά ιδρύματα και δαπάνες για θεραπεία κυπρίων που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Συγκεκριμένα, προκύπτει αυξημένη δαπάνη α) για την αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό για θεραπείες που δεν προσφέρονται στον δημόσιο τομέα, με βάση το «Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας», (€5.000.000), β) για συνέχιση/επέκταση της πολιτικής για παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για χειρουργικές επεμβάσεις/ εξετάσεις με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής, (€8.000.000) και γ) για κάλυψη του κόστους για τις δαπάνες περίθαλψης κυπρίων σε Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (€500.000).

Άλλα €8 εκ. προορίζονται για την αγορά αναλώσιμων μη γραφειακών χώρων και άλλων ιατρικών προμηθειών και €500 χιλ. για την αγορά υπηρεσιών για ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο και συγκεκριμένα, για την παροχή χορηγιών στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Υπογόνιμων Ζευγαριών καθώς και για άλλες έκτακτες ανάγκες ιατρικών υπηρεσιών.

Κοστίζει το Olivewood

Με βάση τις πρόνοιες του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αναμένεται να αυξηθούν κατά €16,8 εκ. οι πιστώσεις ύψους €1.5 εκ. που περιλήφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό για χορηγίες στο πλαίσιο του «Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας».

Το Σχέδιο για την προώθηση οπτικοακουστικής βιομηχανίας εγκρίθηκε με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους. Σκοπός του είναι η προώθηση των επενδύσεων στην Κύπρο στα πλαίσια γυρισμάτων ταινιών και εδράζεται σε αναπτυξιακά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.

Οι πρόσθετες πιστώσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της επιχορήγησης δύο ταινιών των οποίων τα γυρίσματα ξεκίνησαν / θα ξεκινήσουν στην Κύπρο και θα ολοκληρωθούν εντός του 2019.

Δαπάνες για χαμηλοσυνταξιούχους, αιτητές ασύλου

Στο πλαίσιο των παροχών κοινωνικής πρόνοιας εμπίπτουν πρόσθετες πιστώσεις €8 εκ. που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της αύξησης του επιδόματος που παρέχεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και ποσό €9,7 εκ. που προκύπτει λόγω της ραγδαίας αύξησης των αιτητών διεθνούς προστασίας καθώς και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6/5/2019 για αναθεώρηση των υλικών συνθηκών υποδοχής που παρέχονται στους αιτητές διεθνούς προστασίας από 01/06/2019.

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό γίνεται αναφορά σε συνεχή ροή μεταναστών/πολιτικών προσφύγων, γεγονός που όπως αναφέρεται δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και αναλώσιμα για τη συνεχή λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στον Πουρνάρα, σκοπός για τον οποίο προνοούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €2.3 εκ.

Επίσης, λόγω της υλοποίησης Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε κατοίκους ορεινών κοινοτήτων κατά την περίοδο 2019, προκύπτει ανάγκη παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων ύψους €5.2 εκ. σύμφωνα με τον συμπληρωματικό. 

Επιπλέον ποσά για μισθούς και αποζημιώσεις στρατιωτικών

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις που αφορούν σε μισθοδοσία αλλά και αποζημίωση 56 αξιωματικών οι οποίοι αν και κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, επέστρεψαν στην υπηρεσία μετά από δικαστική απόφαση και αργότερα, κρίθηκαν ξανά ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους.

Για την περίοδο της επιστροφής τους περιλήφθηκε στον συμπληρωματικό ποσό €1.4 εκ. για τη μισθοδοσία τους ενώ, για σκοπούς αποζημίωσής τους, προνοείται δαπάνη €2,5 εκ.

Στα €4 εκ. ανέρχονται οι επιπλέον πιστώσεις για κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης μελών της αστυνομίας στο πλαίσιο πρόληψης της τρομοκρατίας, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος/διαφθοράς, διοργάνωση συνεδρίων και επισκέψεων επισήμων προσώπων, διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων και διενέργεια αθλητικών συναντήσεων.

Ο συμπληρωματικός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πρόνοιες για χορηγία έναντι διαγραφής φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων και συγκεκριμένα για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €2.160.000 για διαγραφές ΦΠΑ που οφείλονται στο κράτος ενώ, στο πλαίσιο πληρωμών λόγω εγγυήσεων παρίσταται ανάγκη παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων ύψους €4.459.450 οι οποίες αφορούν αντίστοιχο ποσό που θα διαγραφεί από λογαριασμό προκαταβολών του Γενικού Λογιστηρίου, καθώς αφορά παλιά δάνεια που παραχώρησε η κυβέρνηση προς την Τράπεζα Αναπτύξεως τα έτη 1976 – 1982.

Για την κάλυψη του κόστους στελέχωσης των απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε), στα Επιμορφωτικά Κέντρα, στα Ολοήμερα Σχολεία, στα απογευματινά και βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών και στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία) και για την αγορά υπηρεσιών για ασφάλεια και φρούρηση κτιρίων, περιλήφθηκαν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €2.4 εκ.

Παράλληλα, €2,5 εκ. προορίζονται για απαλλοτριώσεις γης και ειδικότερα για την ανταλλαγή τεμαχίου στην ενορία Σωτήρος στον Δήμο Λάρνακας, που είναι εγγεγραμμένο στο Ορφανοτροφείο και Διανέλλειο Τεχνική Σχολή Λάρνακος εκτιμημένης αγοραίας αξίας ύψους €5.3 εκ. με τεμάχιο κρατικής γης, το οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Ορόκληνης εκτιμημένης αγοραίας αξίας ύψους €2.6 εκ.

Πρόσθετο κόστος €650 χιλ. αναμένεται να προκύψει από την ανάγκη για διενέργεια πολλαπλών ταξιδιών του προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό μέχρι το τέλος του χρόνου (€250 χιλ.) καθώς και λόγω του αναθεωρημένου προγράμματος της βουλής για ταξίδια στο εξωτερικό στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας (€400 χιλ.).

Σε ότι αφορά τις θέσεις, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, προβλέπει μεταξύ άλλων, αύξηση του ανώτατου ορίου απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και περίληψη νέων ρυθμίσεων για απασχόληση εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου με σημαντικότερη πρόνοια την αύξηση κατά 377 άτομα του συνολικού μέγιστου αριθμού μονίμων και εκτάκτων εκπαιδευτικών, που από 12603 θα φτάσουν τους 12980.

Της Μαρίας Χαμπή