You are here

Αρχίζει η αναζήτηση κρυφών «άσων» στη λίστα Γιωρκάτζη

16/02/2021 07:01

Με κανένα ουσιαστικό τρόπο δεν έτυχε αξιοποίησης μέχρι στιγμής η λίστα Γιωρκάτζη, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση της πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, η αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει για περαιτέρω εξέταση θεμάτων που προκύπτουν από το περιεχόμενο της λίστας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σώματος Αδάμο Αδάμου, η αρμόδια Ad Hoc Επιτροπή αναμένεται να επανέλθει εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα. Όπως ανέφερε στη StockWatch, η Επιτροπή έχει κι άλλα θέματα να συζητήσει σε ότι αφορά τη λίστα και το έργο της δεν έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσιοποίηση της.

Ο κ. Αδάμου έχει γίνει δέκτης επιστολών με τις οποίες καλείται να συνεχίσει και να ενισχύσει τη λειτουργία της Ad Hoc κοινοβουλευτικής Επιτροπής για δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Το μέλος της Επιτροπής και βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης έχει αποστείλει δύο σχετικές επιστολές στον κ. Αδάμου μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας.

Στην πιο πρόσφατη επιστολή, η οποία απεστάλη χθες στον κ. Αδάμου, σημειώνονται τρεις λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας της Ad Hoc Επιτροπής, έχει γίνει πιο επιτακτική μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας.

Πρώτον, αναφέρεται ότι μέσω της λίστας έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τα δάνεια βουλευτών κι άλλων και ότι πρέπει να ελεγχθεί εάν αυτά τα δάνεια αναφέρονταν στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων (δήλωση Πόθεν Έσχες) των βουλευτών και άλλων αξιωματούχων. Ο κ. Περδίκης σημειώνει την ανάγκη ενημέρωσης κατά πόσον έχει συνέλθει η αρμόδια τριμελής επιτροπή υπό τον κ. Δώρο Ιωαννίδη και αν έχει εξετάσει το θέμα αυτό και εάν η επιτροπή του Πόθεν Έσχες της Βουλής έχει εξετάσει και αντιστοιχίσει την πληροφόρηση.

Δεύτερον, σημειώνει πως έχει δημοσιευτεί ότι προχωρά η έρευνα του Γενικού Ελεγκτή για αριθμό προσώπων ΠΕΠ που είχαν ΜΕΔ στο Συνεργατισμό, θέτοντας το ερώτημα εάν θα πρέπει να κληθεί στη Βουλή για να ενημερώσει την Ad Hoc Επιτροπή για την πρόοδο της έρευνας του.

Τρίτον, ο κ. Περδίκης σημειώνει την ανάγκη να διερευνηθεί επαρκώς υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά εταιρεία που φέρεται να σχετίζεται με εν ενέργεια βουλευτή. Αναφέρει ότι σύμφωνα με καταγγελία, υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενου δανείου της εν λόγω εταιρείας, έτυχε ευνοϊκής διευθέτησης. Τονίζει ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να διερευνηθούν για να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες και να διαβάλλεται το κύρος των πολιτικών και της πολιτικής.

Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα

Πριν τη δημοσιοποίηση, όλα τα κόμματα είχαν εκφράσει την επιθυμία για διερεύνηση τόσο των στοιχείων που περιλαμβάνει η λίστα, όσο και πρόσθετων δεδομένων που θα μπορέσουν να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ευνοϊκή μεταχείριση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, εκ μέρους τραπεζών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Βουλευτές είχαν επισημάνει ότι η λίστα δε δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το ποια ΠΕΠ έλαβαν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ή ποιών ΠΕΠ τα δάνεια διαγράφηκαν ή αναδιαρθρώθηκαν με ευνοϊκότερα δεδομένα λόγω της θέσης τους. Είχαν υποστηρίξει, πως αυτά τα ερωτήματα, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για τη συνέχιση των εργασιών της ad hoc κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Αυτή ήταν και η δέσμευση του προέδρου του Σώματος Αδάμου Αδάμου.

Πεδίο για περαιτέρω διερεύνηση εντόπισαν επίσης, ακαδημαϊκοί και οικονομολόγοι, με τον καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρο Ζένιο να αναφέρει στη StockWatch ότι από τον κατάλογο των στοιχείων προκύπτουν πολύ σημαντικά θέματα. Όπως επεσήμανε μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας, θα πρέπει να ελεγχθούν ζητήματα όπως τα δάνεια χωρίς επαρκή κάλυψη, δάνεια που είναι μη εξυπηρετούμενα για χρόνια και στοιχεία που δεν δήλωναν οι αξιωματούχοι στη δήλωση πόθεν έσχες τους.

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται πρώην και νυν βουλευτές και μέλη των οικογενειών τους, υπουργοί, δήμαρχοι και κρατικοί αξιωματούχοι, καθώς και εταιρείες που συνδέονται με αυτά τα άτομα.

Της Μαρίας Χαμπή