You are here

Παιχνίδι με τα δάνεια πολιτικών κάνει η βουλή

22/09/2020 07:12

Δεκάδες ερωτήματα και έγγραφα εκατοντάδων σελίδων ζητά για να διαλευκάνει το θέμα των προνομιακών δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων η βουλή, δύο περίπου μήνες μετά την άρνηση του προέδρου της να δημοσιοποιήσει τη λίστα Γιωρκάτζη που περιλαμβάνει στοιχεία για αυτό το θέμα.

Η ad hoc επιτροπή ζητά σωρεία στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τους επόπτες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, στο πλαίσιο της έρευνας που επιθυμεί να διενεργήσει σε σχέση με τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

Η ad hoc επιτροπή, με τέσσερις επιστολές της προς τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον εκτελεστικό διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου και τους εκτελεστικούς συμβούλους και διευθυντές τραπεζών, ζητά την κατάθεση στοιχείων και εγγράφων που χρονολογούνται από το 2012 μέχρι και σήμερα και εξετάζει το βαθμό στον οποίο μπορεί να βοηθηθεί από τον κάθε φορέα, στην έρευνά της για προνομιακή μεταχείριση ΠΕΠ από πιστωτικά ιδρύματα.

Στην επιστολή προς τον διοικητή της ΚΤ Κωνσταντίνο Ηροδότου η επιτροπή θέτει δέκα σημεία προς απάντηση, που περιλαμβάνουν ερωτήματα σχετικά με τους ορισμούς που διαχρονικά χρησιμοποιεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και κατ’ επέκταση τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) για ΜΕΔ/ΜΕΧ, ΠΕΠ, πιστωτικές διευκολύνσεις, προνομιακή μεταχείριση, διαγραφές δανείων, στρατηγικούς κακοπληρωτές και όλες τις σχετικές εγκυκλίους για τις διαδικασίες/μηχανισμούς που αφορούν τη σύναψη, την αναδιάρθρωση και τη διαγραφή δανείων, καθώς και για τον «ειδικό χειρισμό» από τα ΑΠΙ των ΠΕΠ και οποιασδήποτε άλλης ευνοϊκής μεταχείρισης ή διαφοροποιημένης προσέγγισης από μέρους των ΑΠΙ προς τα ΠΕΠ, ζητώντας ενημέρωση αναφορικά με την ασκούμενη εποπτεία.

Στο μικροσκόπιο οι ενέργειες της Χρ. Γιωρκάτζη

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Συλλούρης διαμήνυσε σε αρκετές περιπτώσεις ότι το θέμα της λίστας Γιωρκάτζη έχει λήξει για τον ίδιο και πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά, οι επιστολές που φέρουν την υπογραφή του περιλαμβάνουν σειρά ερωτημάτων που σχετίζονται με τις ενέργειες της τέως διοικήτριας της ΚΤ σε σχέση με την συγκέντρωση των στοιχείων που περιλήφθηκαν στην «λίστα Γιωρκάτζη».

Υπενθυμίζεται ότι η ολομέλεια ψήφισε για τη δημοσιοποίηση της λίστας, απόφαση την οποία αρνείται να εφαρμόσει ο πρόεδρος της βουλής κάνοντας λόγο για «παρανομία», με αποτέλεσμα η απόφαση να μην έχει προχωρήσει ακόμα προς υλοποίηση.

Σε ότι αφορά την κ. Γιωρκάτζη, ο διοικητής της ΚΤ καλείται να απαντήσει κατά πόσο η ενέργεια της να ζητήσει στοιχεία αναφορικά με ΜΕΔ των ΠΕΠ από τα ΑΠΙ έγινε κατόπιν αιτήματος κοινοβουλευτικής επιτροπής και εάν είχε εκ των προτέρων τύχει της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ζητείται επίσης ενημέρωση για το κατά πόσο υπήρξε εκ των υστέρων ενημέρωση του ΔΣ της ΚΤ για τις ενέργειες της τέως διοικήτριας να αποστείλει τη «λίστα Γιωρκάτζη» στη βουλή, για τους λόγους για τους οποίους η «λίστα Γιωρκάτζη» είχε ζητηθεί από τη βουλή και κατά πόσο είχαν ενημερωθεί τα ΑΠΙ για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν τα στοιχεία για ΜΕΔ των ΠΕΠ.

Ο διοικητής καλείται επίσης να απαντήσει στο κατά πόσο ο τρόπος με τον οποίο ζητήθηκαν και αποστάλθηκαν τα εν λόγω στοιχεία ήταν νόμιμος και σύμφωνος με το τότε εν ισχύ νομοθετικό.

Η πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου παράλληλα με την κατάθεση σχετικών στοιχείων και εγγράφων από το 2012 μέχρι σήμερα, καλείται δώσει απαντήσεις σε τρία ερωτήματα, μεταξύ των οποίων κατά πόσο διενεργήθηκε οποιαδήποτε έρευνα σε σχέση με τη διαμόρφωση της αξίας της μετοχής των επηρεαζόμενων ΑΠΙ, ύστερα από την τροποποίηση του Νόμου περί Φορολογίας του Εισοδήματος [Ν.28(Ι)/2019] σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπέρ του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος.

Η νομοθεσία ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2019 και προέβλεπε όπως για πιστωτικά ιδρύματα που είχαν τεθεί υπό εξυγίανση ή συγχωνευθεί ή για ιδρύματα που θα περάσουν από τέτοια διαδικασία στο μέλλον, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις να μπορούν να καταβάλλονται σε βάθος χρόνου μέχρι 15 ετών, ώστε οι επηρεαζόμενες τράπεζες να μπορούν να παρουσιάζουν υψηλότερα κεφάλαια.

Δέκα συν δύο ερωτήματα για τις τράπεζες

Απαντήσεις σε δώδεκα διαφορετικά σημεία καλούνται να δώσουν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι και διευθυντές τραπεζών, μεταξύ των οποίων εάν το κάθε ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εσωτερική έρευνα αναφορικά με συγκεκριμένη λίστα ΠΕΠ όπως αυτή θα οριστεί από την επιτροπή, με στόχο τα αποτελέσματα να σταλούν στην επιτροπή.

Η επιτροπή ζητά έγγραφα που αφορούν στις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών αναφορικά με τη διαχείριση δανείων των ΠΕΠ.

Παράλληλα, κατ’ αναλογία με τις ερωτήσεις που τίθενται προς τον διοικητή της ΚΤ η επιτροπή ζητά απαντήσεις αναφορικά με τις επαφές των τραπεζών με την ΚΤ στο πλαίσιο του αιτήματος της τέως διοικήτριας για αποστολή στοιχείων.

Επίσης τίθενται ερωτήματα για το αν θα μπορούσαν οι τράπεζες να δώσουν στην δημοσιότητα τα ονόματα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβάλει στην ΚΤ για τη σύνταξη της λεγόμενης «λίστας Γιωρκάτζη», και για το αν έγιναν εσωτερικές έρευνες αναφορικά με διαπλοκή ή ευνοϊκή μεταχείριση ΠΕΠ από τα πιστωτικά ιδρύματα για κοινοποίηση τυχόν ευρημάτων τους στην επιτροπή. Σημειώνεται ότι λίστα ΠΕΠ, διευρυμένη σε σχέση με τη λίστα που χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή για την έρευνα στον Συνεργατισμό, με περίπου 200 ΠΕΠ, θα αποσταλεί από την Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επιπρόσθετα, τόσο από τις τράπεζες όσο και από την ΚΤ ζητούνται στοιχεία για τον αριθμό δανείων που πωλήθηκαν σε εταιρείες διαχείρισης δανείων από το κάθε ΑΠΙ ξεχωριστά.

Σε ότι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, τονίζεται η ανάγκη όπως παρατεθούν ξεχωριστά στοιχεία που αφορούν στη Λαϊκή Τράπεζα πριν από τη μεταφορά μέρους των εργασιών της στην Τράπεζα Κύπρου.

Της Μαρίας Χαμπή