You are here

Θα εισπράττουν χορηγία αρχή του χρόνου τα κόμματα

25/11/2021 17:45

Με 36 ψήφους υπέρ και 8 εναντίον και καμία αποχή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής σε νόμο, η πρόταση των κοινοβουλευτικών κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Κινήματος Οικολόγων, η οποία ρυθμίζει την καταβολή της κρατική χορηγία των κομμάτων.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία καταψήφισε σχετική πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ με 36 ψήφους εναντίον.

Η νομοθεσία που εγκρίθηκε, προνοεί όπως η κρατική χορηγία προς τα κόμματα, καταβάλλεται κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους, κατ’ αναλογία των εκλογικών ποσοστών τα οποία το κάθε κόμμα έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, σε πέντε ετήσιες δόσεις.      

Προβλέπει επίσης, τη δυνατότητα µη κοινοβουλευτικού κόμματος το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές κατέστη κοινοβουλευτικό κόμμα, κατ' επιλογήν του ιδίου, να λάβει κατά τον μήνα Ιούνιο που έπεται των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, μέρος της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης το οποίο ισούται προς τα επτά δωδέκατα.

Το σχετικό ποσό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης, στην οποία αυτό έχει δικαίωμα, ως προς ένα έκαστο των ετών που ακολουθούν, έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Όσον αφορά την πρόταση εκ μέρους της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ, που απορρίφθηκε, προέβλεπε όπως η κρατική χρηματοδότηση καταβάλλεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους, µε εξαίρεση το έτος διενέργειας βουλευτικών εκλογών, κατά το οποίο θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Το συγκεκριμένο έτος η απορριφθείσα πρόταση προέβλεπε καταβολή πρώτης δόσης κατά τα 5/12 στην έναρξη του έτους, και  καταβολή δεύτερης δόσης για τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα (7/12) αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, τον Ιούνιο του εν λόγω έτους.

Μιλώντας στην Ολομέλεια ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι θεωρεί ότι η πρόταση που υπέβαλε το κόμμα του είναι απλή, εφαρμόζεται άμεσα και δεν δημιουργεί προβλήματα αναπροσαρμογών στο μέλλον, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο τα νέα κόμματα που μπαίνουν για πρώτη φορά στη Βουλή έχουν στήριξη από την αρχή, ενώ τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα παύουν να χρηματοδοτούνται από τη Βουλή αν δεν εκλεγούν και στηρίζονται με άλλο τρόπο από το κράτος.
 
Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας υπεραμύνθηκε της πρότασης που κατατέθηκε από το κόμμα του αναφέροντας ότι με αυτό τον τρόπο σταματά το φαινόμενο κόμματα να είναι στη Βουλή και να μην έχουν πάρει χρηματοδότηση, και να αναμένουν να την πάρουν τον Ιανουάριο και κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή έχουν πάρει χρηματοδότηση για 5,5 χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα  η χορηγία πρέπει να ρυθμίζεται με τον τρόπο του διαχωρισμού. Πρόσθεσε ότι με την πρότασή τους για 5/12 και 7/12 ζητούν να είναι καθαρό την ώρα που δίνονται τα λεφτά της χορηγία και να μην αφήνονται σκιές στον κόσμο.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι με την πρόταση νόμου ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ θα χρειάζεται κάθε χρόνο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, είτε θα πρέπει να χάνουν όλα τα υφιστάμενα κόμματα στη Βουλή έξι μήνες χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι με την πρόταση που υποστηρίζει το ΔΗΚΟ ρυθμίζει το θέμα πιο ορθολογιστικά, καταργώντας την έκτακτη χορηγία για τις βουλευτικές που δεν δίνεται πλέον, δίνει μια τακτική χορηγία με βάση τα ποσοστά, ρυθμίζει το θέμα των νεοεισερχόμενων και ξεκαθαρίζει ότι η Βουλή θα χρηματοδοτεί μόνο κοινοβουλευτικά κόμματα. Είπε επίσης ότι κανένα κόμμα δεν παίρνει περισσότερα ή λιγότερα χρήματα απ’ όσα του αναλογούν στα πέντε χρόνια της θητείας του.

 Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, συμφώνησε με τον κ. Παπαδόπουλο και είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και δεν θα πρέπει να στέλνονται τα λανθασμένα μηνύματα στον κόσμο. Είπε ότι η πρόταση που υποστηρίζει το ΑΚΕΛ είναι μια καλή ρύθμιση που δεν αυξάνει τον προϋπολογισμό ούτε κάποιος παίρνει περισσότερα ή λιγότερα.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι τα εντός κοινοβουλίου κόμματα δεν θα κερδίσουν ή θα χάσουν. Αυτό που επιθυμούν, είπε, με την πρότασή τους είναι να ρυθμίσουν ότι τα νέα κόμματα θα πάρουν το μερίδιο της κρατικής χορηγίας από την πρώτη μέρα και δεν θα υπάρξει απώλεια χρημάτων από τα κόμματα που δεν θα βρίσκονται στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι υπάρχει γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν πάει κοντά του ο νόμος που θα ψηφιστεί να τον αναπέμψει για να φανεί στο δικαστήριο ποιος έχει δίκαιο.

Της Ελένης Χαραλάμπους