You are here

Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα ναυτιλίας

08/09/2022 12:54

Απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων, προνοεί νομοσχέδιο που τίθεται σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για συζήτηση, ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022, προβλέπει τη δημιουργία ναυτιλιακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων, η οποία θα είναι ένα νομικό εργαλείο στενά συνυφασμένο με τη λειτουργία του κυπριακού νηολογίου και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Απώτερος σκοπός του προτεινόμενου νομοσχέδιου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων.

Προστίθεται περαιτέρω, ότι Ν.Ε.Π.Ε. θα εγγράφεται σε ειδικό μητρώο, την εποπτεία του οποίου θα έχει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ), ο οποίος είναι και δια νόμου ο νηολόγος κυπριακών πλοίων και θα ενεργεί ως Έφορος των Ν.Ε.Π.Ε.

Στην πράξη αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στο ΥΦΥΝ ενός πλαισίου ενιαίας εξυπηρέτησης (μονοαπευθυντική θυρίδα – one stop shop), με θετικότατες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως επεξηγείται.  

Σημειώνεται ότι, το Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. θα είναι συνδεδεμένο ηλεκτρονικά με το σύστημα BRIS (ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης των μητρώων).

Όλα τα απαραίτητα προς δημοσιοποίηση στοιχεία, θα καταχωρούνται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή και θα παρουσιάζονται συνοπτικά κατά χρονολογική σειρά προς διευκόλυνση έρευνας του κοινού.

Αναφέρεται ακόμα ότι, το νομοσχέδιο στη δομή του, εμπνέεται από τις βασικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και για να καταστεί πιο ευέλικτη και ελκυστική η Ν.Ε.Π.Ε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν σε απλοποίηση διάφορων διαδικασιών και πτυχών (π.χ. τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου / αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου/ σύνταξη συνοπτικών λογαριασμών / εισαγωγή διοικητικού προστίμου / συναφή τέλη). 

Β. Δημητριάδης: Μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών

Σε επιστολή στην Επιτροπή Μεταφορών, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, επισημαίνει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο επιδιώκει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας ενισχύοντας παράλληλα και το οπλοστάσιο κινήτρων της Κύπρου, με τη δυνατότητα οι ναυτιλιακές εταιρείες να εγγράφονται σε μητρώο που θα διαχειρίζεται το Υφυπουργείο.

Επίσης όπως δηλώνει, θα αποτελέσει και ένα σημαντικό εργαλείο στη προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ο κ. Δημητριάδης, τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθούν προτάσεις και να διαμορφωθούν νομοθετικά πλαίσια, που θα καταστήσουν τη ναυτιλία μας πιο ανθεκτική διατηρώντας σε ψηλά επίπεδα την ανταγωνιστικότητά της και ιδιαίτερα στην κρίση που διερχόμαστε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επακόλουθες ευρωπαϊκές κυρώσεις που επηρεάζουν και την ναυτιλία.

Θ. Καζάκος: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κυπριακής σημαίας

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος σε δική του επιστολή στην Επιτροπή αναφέρει ότι, με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, υλοποιείται δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία, «Sea Change 2030», του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί και χρόνιο αίτημα της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Ο κ. Καζάκος σημειώνει ότι, η δημιουργία της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.), υπό μια εξειδικευμένη νέα μορφή νομικού προσώπου, πιο ευέλικτη, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με τη εύρυθμη λειτουργία του κυπριακού νηολογίου, έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων.

«Η Ν.Ε.Π.Ε. θα εγγράφεται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. την εποπτεία του οποίου, θα έχει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) και ως εκ τούτου, η εγγραφή Ν.Ε.Π.Ε. θα μπορεί να υλοποιείται με θετικότατες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΥΦΥΝ, καθώς επίσης, και οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές εταιρείες, όπως πχ., νομικοί σύμβουλοι», προσθέτει.

Αναφέρει ακόμα ότι το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο πιστεύει ότι η δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου και την αύξηση της ελκυστικότητας χρήσης Κυπριακών Πλοιοκτητριών Εταιρειών με θετικά συνεπακόλουθα για την Κυπριακή Οικονομία.

Της Ελένης Χαραλάμπους