You are here

Πληρώνουμε τα «σπασμένα» συμφωνίας κυβέρνησης – Hermes

17/09/2022 06:00

Ο κούκος αηδόνι κοστίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατ’ επέκταση στον κύπριο πολίτη, η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της κυβέρνησης και της διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων Hermes, όσον αφορά το 25ετές συμβόλαιο παραχώρησης, το οποίο υπογράφηκε το Μάιο του 2006, για την κατασκευή και λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.  

Tην ερχόμενη Δευτέρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, καλείται να εξετάσει την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €191 χιλ. για την πληρωμή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εταιρεία ΕΥ Κύπρου, η οποία προέβη για λογαριασμό της κυβέρνησης σε αποτίμηση της αξίας της υπό συζήτηση επέκτασης της περιόδου παραχώρησης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου στην εταιρεία Hermes, όπως επίσης και σε αποτίμηση της αξίας συγκεκριμένων απαιτήσεών της, και εφόσον εφαρμόζεται, την υποστήριξη για την υποβολή των εγγράφων κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι, η σύμβαση με την ΕΥ θα διαρκέσει μέχρι την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Hermes, με σχεδόν βέβαιο ότι η Δημοκρατία θα χρειαστεί να καταβάλει και άλλα χρήματα, έως ότου τελεσφορήσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι εργασίες της ΕΥ ολοκληρώθηκαν εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021, αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης που προέκυψε κατά τις διαπραγματεύσεις, η ΕΥ παρείχε υπηρεσίες μέχρι τον Απρίλιο 2022, χωρίς επιπλέον κόστος.

Σημειώνεται εξάλλου ότι, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προβεί ήδη, στην αποδέσμευση ποσού ύψους €95 χιλ. τον περασμένο Ιούλιο για τις υπηρεσίες της ΕΥ, οι οποίες αφορούσαν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από οικονομικό σύμβουλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του κράτους με την εταιρεία Hermes Ltd.

Το ιστορικό της διαμάχης

Σύμφωνα με επεξηγητικό σημείωμα που προωθήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μάιο του 2006, ανέθεσε την κατασκευή – λειτουργία - μεταβίβαση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου στην εταιρεία Hermes Ltd, κάτω από 25ετή σύμβαση παραχώρησης.

Στη σύμβαση παραχώρησης, υπήρχε πρόνοια για την κατασκευή από την Hermes νέων έργων (Φάση 2), προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα των αεροδρομίων. Όμως, η Hermes δεν έχει μέχρι σήμερα εκκινήσει τη Φάση 2, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά ορόσημα κίνησης επιβατών έχουν εκπληρωθεί, όπως προστίθεται.

Σημειώνεται ότι αντίθετα, η Hermes προσέφυγε σε διαδικασία ταχείας επίλυσης διαφορών με την απόφαση, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021, να είναι απορριπτική για την εταιρεία, ενώ παράλληλα και οι ενέργειες της για εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα έργα της Φάσης 2, δεν τελεσφόρησαν.

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, τα δύο μέρη αποφάσισαν όπως ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την εύρεση συμβιβαστικής λύσης με σκοπό την ολοκλήρωση της Φάσης 2 και ως εκ τούτου, η διαδικασία διαιτησίας που εν τω μεταξύ (Φεβρουάριο 2021) είχε εκκινήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ανασταλεί προσωρινά.

Στο μεταξύ, τον Απρίλιο του 2022, τα δύο μέρη συμφώνησαν όπως εξετάσουν τη συνομολόγηση συμφωνίας συμβιβασμού, σύμφωνα με την οποία η Hermes θα κατασκευάσει τα έργα της Φάσης 2 και η Κυπριακή Δημοκρατία θα συναινέσει σε επέκταση της διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης, ώστε να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της από δανειστές.

Στο επεξηγητικό σημείωμα που προωθήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνεται ότι η Hermes στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε, δέχθηκε να αποποιηθεί μια σειρά δικαιωμάτων και απαιτήσεων αποζημιώσεων από το κράτος.

Τι συμφώνησαν τα δύο μέρη

Όμως, με βάση τα πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει, πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας συμβιβασμού, να αξιολογήσει κατά πόσο η αποποίηση των δικαιωμάτων και απαιτήσεων από την πλευρά της Hermes, αποτελεί επαρκή αντιπαροχή για την επέκταση της διάρκειας της σύμβασης, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες αξίες τόσο για την επέκταση της σύμβασης, όσο και για τα δικαιώματα και απαιτήσεις της Hermes.

Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται από το χρηματοοικονομικό σύμβουλο, εξειδικευμένες υπηρεσίες για αποτίμηση των προαναφερθεισών αξιών αλλά και παροχής υποστήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διαδικασία προ-κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση της συμφωνίας συμβιβασμού και επέκτασης της σύμβασης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη εξέταση της πολυσέλιδης έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το υπουργείο Μεταφορών από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου την Πέμπτη, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Καρούσος, προχώρησε σε αποκάλυψη ότι η Hermes διεκδικεί από τη Δημοκρατία πέραν των €250 εκατ., λόγω απωλειών στα έσοδα της, ένεκα της πανδημίας, αλλά και ρήτρας στο συμβόλαιο της για το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου.

Της Ελένης Χαραλάμπους