You are here

Στην πύλη «gov.cy» 350 δημόσιες υπηρεσίες

29/10/2022 16:44

Πέραν των 350 δημόσιων υπηρεσιών ενσωματώνει η νέα διαδικτυακή πύλη, που τέθηκε σε λειτουργία κατά το 2022, σύμφωνα με σημείωμα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του υφυπουργείου την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Ο κ. Κόκκινος αναφέρει ότι η νέα διαδικτυακή πύλη του κράτους, είναι ένα από τα σημαντικότερα μεταρρυθμιστικά έργα της κυβέρνησης, με υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη, η οποία θα αποτελέσει, στην ολοκληρωμένη της μορφή, το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα, τόσο όσον αφορά ηλεκτρονικές συναλλαγές, όσο και ενημέρωση και πληροφόρηση.

Σε απολογισμός έργου του Υφυπουργείου για το 2022, δηλώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ενδιάμεση λύση της πύλης «gov.cy», κομβικό σημείο στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας υπηρεσίας, η οποία θα λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης για όλες τις συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, αλλά και ως κέντρο πληροφόρησης και ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της κυβέρνησης, φιλοξενώντας, υπό μία ομπρέλα και με μία ενιαία ταυτότητα, όλες τις κρατικές ιστοσελίδες.

Προσθέτει ότι για το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται μία ολιστική ανάπτυξη και διαχείριση των κυβερνητικών ιστοσελίδων με σύγχρονη επικοινωνιακή προσέγγιση, η υλοποίησή της οποίας θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τις πρώτες 65 ιστοσελίδες να αναπτύσσονται εντός του 2023.

«Στόχος μας, όπως ολόκληρο το κράτος να χωρέσει σε μία οθόνη, ενιαία, εύχρηστη και λειτουργική, και ήδη προχωρούμε με την υλοποίηση του έργου όπου είναι απαραίτητος και ο ορισμός-ρόλου «web master/content manager» σε κάθε δημόσιο οργανισμό, για επικαιροποίηση και απλοποίηση του περιεχομένου», τονίζει ο Υφυπουργός.

Προσθέτει ότι αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται καθημερινά νέες ποιοτικές και πολιτοκεντρικές ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στα πρότυπα του Digital Services Factory, όπως η ηλεκτρονική εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, το βοήθημα τοκετού και η ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής τους, μέσω του διαδικτυακού συστήματος SISnet.

Παράλληλα, αναφέρει ότι υλοποιούνται έργα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης σε καίριες κρατικές υπηρεσίες όπως στο Υπουργείο Εργασίας (έργο Εργάνη για την αδήλωτη εργασία, ηλεκτρονικές πληρωμές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων), στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με το έργο Ιππόδαμος, όπου έχει ψηφιοποιηθεί η αίτηση καθώς και η διαδικασία για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη αλλά και στις επιχειρήσεις, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με αυξημένο αριθμό παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επισημαίνει ότι, κατά το τέλος του 2021 έχει υπογραφεί η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό και απλούστευση διαδικασιών στο Τμήμα Τελωνείων (€7 εκατ.), ενώ κατά το 2022 έχει συμβασιοποιηθεί μεγάλος αριθμός έργων ψηφιοποίησης, και συγκεκριμένα έχουν υπογραφεί από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής περίπου 50 συμβάσεις (στοιχεία μέχρι Οκτώβριο 2022) συνολικής αξίας €35εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).

Τα κυριότερα έργα

Τα κυριότερα έργα αφορούν την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης μητρώων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΥΕΕΒ (€ 10,3 εκατ.), τον εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του ανασχεδιασμού των κρατικών ιστοσελίδων (€1,09 εκατ.), το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική Υπηρεσία, γνωστό ως e-Law (€1 εκατ.), το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (€6,3 εκατ.), το ολοκληρωμένο σύστημα ΥΚΑ και άλλα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας (€7,7 εκατ.).

Πρόσθετα, σημειώνει ότι κατά το 2022, έχει υπογραφεί σύμβαση για το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) για όλα τα νοσηλευτήρια και διευθύνσεις του ΟΚΥπΥ (€46 εκατ.) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, και στοχεύει στην αναβάθμιση, απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, με τη συνδρομή της τεχνολογίας.

Το έργο περιλαμβάνει το λειτουργικό, επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του συνόλου των διευθύνσεων και νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ καθώς και της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επίσης έχει προχωρήσει και η συμβασιοποίηση του έργου της ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών και υπηρεσιών υποστήριξης (School Management System) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (€ 16,9 εκατ.).

Ο κ. Κόκκινος αναφέρει επίσης ότι αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη του πολίτη να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με το κράτος, υλοποιούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να επικοινωνεί με τη δημόσια υπηρεσία για να λαμβάνει γενική και ειδική πληροφόρηση για τα αιτήματα του.

Προσθέτει ότι το έργο ύψους €2,6 εκατ. αναμένεται να λειτουργήσει το Δεκέμβριο του 2022 ως πιλοτικό.
 
Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο κ. Κόκκινος σημειώνει περαιτέρω ότι με πυξίδα τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της «Ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης», η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολιστικό πλάνο δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, προσθέτει πως ποσό ύψους €282 εκατ., που αντιστοιχεί σε 23% των συνολικών επενδύσεων στο πρόγραμμα «Κύπρος το αύριο», αφιερώνεται σε δράσεις που αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση, που καταδεικνύει τη δέσμευση της πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο κυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας.

Προσθέτει πως οι τομείς παρέμβασης που αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας (€170 εκατ.), την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών (€45 εκατ.), την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας (€24 εκατ.), τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια (€35 εκατ.), καθώς και μέτρα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ (€88 εκατ.).

Έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, όπου με συνολικό προϋπολογισμό €64 εκατ., περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις για την ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας, την εισαγωγή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και τη βέλτιστη χρήση/αξιοποίηση δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών υποδομών από όλο το οικοσύστημα, σύμφωνα με τον υφυπουργό.

Της Ελένης Χαραλάμπους