You are here

Ανοικτά μέτωπα στη συζήτηση για νέο πλαίσιο πόθεν έσχες

23/09/2020 14:16

Στα σημεία που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και σε προτάσεις που βγαίνουν εκτός ατζέντας κατέληξε σήμερα η επιτροπή θεσμών, κατά τη συζήτηση οκτώ προτάσεων νόμου για αλλαγές στο πλαίσιο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων πόθεν έσχες.

Τα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν την επιτροπή κατά τη συνέχιση της συζήτησης, αφορούν στον διορισμό επιτροπής που θα εξετάζει τις δηλώσεις πόθεν έσχες του προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών και των βουλευτών, στην κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τα δάνεια στα οποία οι ελεγχόμενοι είναι εγγυητές και στην συμπερίληψη ή όχι, των δημοσιογράφων στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις σε ότι αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες από επιτροπή που θα διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο αντί από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή (ad hoc).

Σχετικές πρόνοιες περιλαμβάνει πρόταση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά, ο οποίος εισηγήθηκε αλλαγή της πρότασης του, ώστε τα μέλη της εν λόγω επιτροπής να διορίζονται από τη βουλή, αντί από το υπουργικό συμβούλιο. Την εισήγηση φαίνεται να αντιμετωπίζουν θετικά μέλη της επιτροπής θεσμών, τα οποία εξέφρασαν αντιδράσεις στον έλεγχο της βουλής από επιτροπή που θα διορίζει η εκτελεστική εξουσία.

Με βάση την πρόταση του κ. Μυλωνά, η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από ένα νομικό εγνωσμένου κύρους ως πρόεδρο, ένα εκπρόσωπο της ελεγκτικής υπηρεσίας και ένα εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας ως μέλη. Η ελεγκτική υπηρεσία συμφώνησε με τη συμμετοχή εκπροσώπου της στην επιτροπή, κάτι στο οποίο ωστόσο, δήλωσε ότι διαφωνεί ο πρόεδρος της επιτροπής θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου.

Σε σχέση με την δήλωση στοιχείων που αφορούν πέραν από ΜΕΔ, τα δάνεια στα οποία οι ελεγχόμενοι είναι εγγυητές, τόσο βουλευτές όσο και εκπρόσωποι του υπουργείου δικαιοσύνης και της νομικής υπηρεσίας, τόνισαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων.

Τα μέλη της επιτροπής εξακολουθεί να απασχολεί το ζήτημα της συμπερίληψης στους ελεγχόμενους και δημοσιογράφων, πέραν των καναλαρχών και ιδιοκτητών μέσω μαζικής ενημέρωσης. Εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών εκφράστηκε εκ νέου η άποψη ότι η ειδοποιός διαφορά που πρέπει να καθορίσει την απόφαση για συμπερίληψη ή μη δημοσιογράφων στην υποχρέωση για υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες, είναι το εάν διατηρούν οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή σχέση με το μέσο που τους εργοδοτεί.

Αποσύρονται δύο νομοθετήματα

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην σημερινή συνεδρία, αποσύρεται η πρόταση νόμου των Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα, για διεύρυνση του καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων, ώστε να περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες και διευθυντές εφημερίδων, οι κύπριοι δημοσιογράφοι, επίτροποι ή έφοροι της κυπριακής Δημοκρατίας και οι εισαγγελείς που υπηρετούν στο γραφείου του γενικού εισαγγελέα, καθώς αυτή καλύπτεται από τις προτάσεις του προέδρου του Σώματος Δημήτρη Συλλούρη.

Με βάση τις προτάσεις του κ. Συλλούρη, στον κατάλογο ελεγχόμενων προστίθενται ο πρόεδρος και τα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου, ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης τα πρόσωπα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή του τόπου επειδή κατέχουν διευθυντική ή και άλλη υψηλόβαθμη θέση στη βιομηχανία των μέσω μαζικής ενημέρωσης, ή και σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον τομέα του Τύπου, ήτοι εφημερίδες ή άλλα έντυπα.

Εκτός ατζέντας της επιτροπής, φαίνεται ότι βγαίνει και νομοσχέδιο που κατατέθηκε το 2019 και προβλέπει μεταβατική διάταξη τριών μηνών για την υποβολή δήλωσης περιουσίας εκ μέρους του προέδρου και των μελών του συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ. Όπως αναφέρθηκε, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου έχουν τηρηθεί από τα μέλη του ΟΚΥΠΥ που υπέβαλαν δηλώσεις εντός του προβλεπόμενου περιθωρίου, παρά το ότι δεν είχε προχωρήσει η ψήφιση του. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι το νομοσχέδιο έχει ξεπεραστεί χρονικά, τα μέλη ζήτησαν την απόσυρση του εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας.

Η γραμματεία της επιτροπής θεσμών αναμένεται να ετοιμάσει κοινό κείμενο που να συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις για τροποποίηση του πλαισίου πόθεν έσχες, έτσι ώστε η επιτροπή να μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση.

Εξάλλου, σήμερα συνεδρίασε και η υποεπιτροπή της επιτροπής θεσμών με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης απόψεων εκ μέρους των βουλευτών για αλλαγές στον κώδικα.

Σκοπός της επιτροπής θεσμών είναι να καταλήξει το συντομότερο επί των δύο θεμάτων προωθώντας τα ενώπιον της ολομέλειας για τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Της Μαρίας Χαμπή