You are here

Αντιδρούν σε δικαιώματα προς εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

06/07/2020 18:11

Αντιδράσεις εκ μέρους κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο «περί αποδείξεως» έτσι ώστε δικαιώματα των τραπεζών να ισχύουν και για εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και για μη πιστωτικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρθηκε στη πρώτη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή οικονομικών, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, τα στοιχεία και έγγραφα που διατηρούν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και μη πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με δάνεια, θα μπορούν όπως και στις περιπτώσεις των τραπεζών, να χρησιμοποιηθούν ως μαχητό τεκμήριο σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, η τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη αφενός λόγω της πρακτικής δυσκολίας απόδειξης του χρέους από τις εν λόγω οντότητες και αφετέρου, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των οντοτήτων αυτών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με την τροποποίηση, το βάρος της απόδειξης του ποσού του χρέους, θα μετατίθεται στον δανειολήπτη.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Δήμητρα Βαλιαντή – Πλατή, σημείωσε κατά τη συζήτηση πως σε ότι αφορά τις τράπεζες, οι εγγραφές που περιλαμβάνονται στα βιβλία για σκοπούς μαρτυρίας είναι αποδεκτές ως μαχητό τεκμήριο στο δικαστήριο και πως όταν η τράπεζα προσκομίσει μια κατάσταση οι καταχωρήσεις που περιλαμβάνονται «είναι το σημείο από όπου ξεκινούμε ως τεκμήριο και μετά θα πρέπει ο δανειολήπτης να το αμφισβητήσει» είπε.  Σημείωσε ότι στην απουσία αυτής της ρύθμισης, είναι πιθανόν να ζητούνται στοιχεία για τα οποία απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία εντοπισμού τους «γραμμή προς γραμμή» στα αρχεία.

Πρόσθεσε πως από την στιγμή που μια εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων αναλαμβάνει ένα δάνειο, συνεχίζει με τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν.

Ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών Άγγελος Βότσης σημείωσε ότι οι καταχωρήσεις που παρουσιάζουν οι τράπεζες θεωρούνται δεδομένες και δεν της ζητείται να τις αποδείξει ενώ, οι πολίτες πρέπει να κάνουν πολλά για να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι.

Απευθυνόμενος προς το σύνδεσμο τραπεζών υπέδειξε ότι «εάν δεν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα πρέπει η εταιρεία να βρει και άλλα επιχειρήματα για να στηρίξει την υπόθεση και δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο το να παρουσιάσει τα στοιχεία και να πει πως έτσι είναι».

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, η προτεινόμενη ρύθμιση θα συμβάλει στην βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και στην ενδυνάμωση της δευτερογενούς αγοράς δανείων, με θετικό αντίκτυπο στην χρηματοπιστωτική αγορά και στην οικονομία ευρύτερα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών αναφέρθηκε στην πρόκληση του ψηλού ποσοστού ΜΕΔ, σημειώνοντας πως «εάν μειωθεί θα αναβαθμιστεί και η πιστοληπτική αξιολόγηση της οικονομίας».

Προβληματίζει η αναδρομικότητα

Βουλευτές του ΑΚΕΛ ζήτησαν διευκρινήσεις αναφορικά με το ζήτημα της αναδρομικότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κάνοντας λόγο για οικονομικά συμφέροντα που αλλάζουν τους νόμους.

Εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας ανέφερε ότι η αναδρομικότητα ισχύει για περιπτώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο δικαστήριο αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση, με το βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού να υποδεικνύει ότι οι υποθέσεις που έχουν ωριμάσει για εκδίκασή τους το 2020 έχουν καταχωρηθεί πριν από 7-8 χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε σε σχέση με την αναδρομικότητα, τα βιβλία που θα παρουσιάζονται θα είναι αυτά του προκατόχου άρα, σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τα στοιχεία που θα παρουσίαζε η τράπεζα.

Η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας σημείωσε ότι με τις αλλαγές που προτείνονται «δίνεται το δικαίωμα και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, όταν καταχωρηθεί αγωγή εναντίον δανειολήπτη, να προσκομίζουν τα δικά τους βιβλία για να μπορούν να αποδείξουν την υπόθεσή τους».

Κάνοντας αναφορά σε θέμα ισότητας, είπε πως «εφόσον φεύγει το τραπεζικό ίδρυμα και τη θέση του παίρνει η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, αυτή θα έχει το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση μη καταβολής πληρωμών κτλ», σημειώνοντας πως η ρύθμιση θα διευκολύνει τη διαδικασία.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις ανησυχίες των βουλευτών αναφορικά με το λεκτικό του κειμένου, εκφράζοντας διάθεση για τροποποιήσεις και επισημαίνοντας πως πρωταρχική σημασία έχει η διασφάλιση της δίκαιης δίκης και η συνέχιση της ίδιας διαδικασίας για να μην επηρεάζεται αρνητικά η μια ή η άλλη πλευρά.

Της Μαρίας Χαμπή