You are here

Αποκατέστησαν μισθωτούς για αποζημιώσεις τραπεζών

10/05/2019 16:52

Στην δεύτερη θέση της κατάταξης που αφορά τη σειρά προτεραιότητας δικαιούχων αποζημίωσης σε περίπτωση αφερέγγυας τράπεζας, επανέφερε τους μισθωτούς η βουλή, εγκρίνοντας σχετική τροπολογία κατά τη ψήφιση του τροποποιητικού νόμου περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με την τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, την οποία υπερψήφισαν τα πλείστα κόμματα με 32 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον, οι μισθωτοί επανήλθαν στην 2η θέση που κατείχαν μέχρι σήμερα στην εν λόγω κατάταξη, από την 8η θέση, στην οποία τους τοποθετούσε το κείμενο του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής οικονομικών, με το πρώτο εναρμονιστικό νομοσχέδιο που ενέκρινε η βουλή υιοθετούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης των υποχρεώσεων αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος (ΑΠΙ) σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Σκοπός είναι να ευθυγραμμιστεί το εν λόγω πλαίσιο με την ακολουθία απομείωσης και μετατροπής υποχρεώσεων σε περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα, όπως προβλέπεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο, να διασαφηνιστεί η ιεράρχηση απαιτήσεων που έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, να διαφοροποιηθεί η κατάταξη μεταξύ των ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων υψηλής κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες υποχρεώσεις εξαιρούνται ρητά ή ενδέχεται να εξαιρεθούν από την απομείωση ή τη μετατροπή τους σε μετοχές κατά την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης και να διασφαλιστεί η προνομιακή μεταχείριση των απαιτήσεων του κράτους που απορρέουν από κρατική ενίσχυση σε σχέση με άλλες ιδιωτικές απαιτήσεις ίδιου τύπου.

Με τον δεύτερο εναρμονιστικό νόμο, δημιουργείται μια νέα κατηγορία «μη προνομιούχου χρέους», η οποία πληροί συγκεκριμένα κριτήρια με υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα.

Η κατάταξη όπως διαμορφώνεται

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στον νόμο, πρώτοι στην ιεραρχία, για σκοπούς αποζημίωσης κατατάσσονται πλέον οι (1) φόροι προς το κράτος.

Στη συνέχεια ακολουθούν το (2) οι μισθωτοί, (3) το ταμείο εξυγίανσης και το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης, (4) οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις, (5) οι απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, (6) τα έξοδα του εκκαθαριστή, (7) οι καλυπτόμενες καταθέσεις μέχρι €100 χιλ. και οτιδήποτε εμπίπτει στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, (8) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν το επίπεδο κάλυψης των 100 χιλ. καθώς και καταθέσεις φυσικών προσώπων και ΜμΕ που θα ήταν επιλέξιμες εάν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός ΕΕ που ανήκουν σε ΑΠΙ που συστάθηκαν στην ΕΕ.

Ένατες στη σειρά προτεραιότητας έρχονται οι (9) λοιπές καταθέσεις και απαιτήσεις από εμπορικούς πιστωτές ή προμηθευτές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της τράπεζας και οι κοινές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις (περιλαμβάνονται καταθέσεις ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών εταιρειών κτλ), (10) τα χρεωστικά μέσα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (όπως η συμβατική διάρκεια 1 έτους, να μην είναι παράγωγα και να αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη κατάταξή τους – senior unpreferred debt), (11) λοιπά χρεωστικά μέσα χαμηλής κατάταξης (subordinated), (12) τα μέσα κατηγορίας 2, (13) τα πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 και (14) οι κοινές μετοχές κατηγορίας 1.

Άδικη η αλλαγή κατάταξης μισθωτών, λένε οι βουλευτές

Κατά τη ψήφιση των νομοσχεδίων, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού υποστήριξε ότι δεν είχε καμία ηθική λογική η μετακίνηση των εργαζομένων από τη δεύτερη στην όγδοη θέση, γεγονός το οποίο όπως είπε, υπογράμμισε και η ίδια η Κεντρική Τράπεζα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, σημείωσε ότι η νομική υπηρεσία επέμενε ότι με τη σειρά όπως περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο, θα υπάρξει ακριβής εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης ανέφερε ότι η νομική υπηρεσία θεωρεί πως οι μισθωτοί πρέπει να μπουν στην 8η θέση, αλλά η Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει πως πρέπει να μείνουν στη 2η θέση και επεσήμανε ότι η εν λόγω αλλαγή έγινε εξ αφορμής της κατάθεσης του νομοσχεδίου του οποίου δεν είναι αυτός ο σκοπός.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την νέα κατάταξη όπως περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο και την επιχειρούμενη μετακίνηση των μισθωτών προς τα πίσω σε ότι αφορά την σειρά προτεραιότητάς τους για αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να τυγχάνει προτεραιότητας λόγω των απωλειών που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση αφερεγγυότητας της τράπεζας.

Εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, ο πρόεδρος Γιώργος Λιλλήκας εξέφρασε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι είναι οι πιο ευάλωτοι σε μια αλυσίδα, όπου υπάρχει κρίση σε μια επιχείρηση.

Ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης σημείωσε ότι η τροπολογία του ΑΚΕΛ εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη επεσήμανε ότι με το νομοσχέδιο δημιουργείται η κατηγορία χρεωστικών μέσων υψηλού κινδύνου, τα οποία αυτή τη φορά θα γνωρίζουν οι κάτοχοί τους.

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Άννας Θεολόγου, η οποία αναφέρθηκε στην εισαγωγή στην κατάταξη, των κατόχων μη προνομιούχων ομολόγων τραπεζών, μιας νέας κατηγορίας που δημιουργείται με το νομοσχέδιο. Επεσήμανε ότι πρόκειται για άτομα που προβαίνουν σε τακτική επένδυση με υψηλό ρίσκο και οι οποίοι όπως είπε, συγκαταλέγονται σε αυτούς που θα αποζημιώνονται. Εξήγησε ότι γι’ αυτό το λόγο τοποθετείται υπέρ της τροπολογίας του ΑΚΕΛ αλλά εναντίον του νομοσχεδίου στην ολότητά του.

Τα δύο σχετικά νομοσχέδια περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων και περί ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και λοιπών οντοτήτων υπό την εποπτεία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, ψηφίστηκαν με 41 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 2 αποχές, και με 40 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 2 αποχές, αντίστοιχα.

Της Μαρίας Χαμπή