You are here

Άρον άρον στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για εξαγορά τραπεζών

26/09/2022 17:49

Την ομόφωνη έγκριση των κομμάτων ώστε το νομοσχέδιο που προβλέπει τη θέσπιση πλαισίου ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής μεθαύριο Πέμπτη για ψήφιση, αναμένει αύριο η Επιτροπή Οικονομικών.

Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη στη Βουλή και εξετάσθηκε σήμερα με τη μορφή του κατεπείγοντος από την αρμόδια Επιτροπή , όπως διαφάνηκε και από την συνεδρία, δεν είναι άσχετο με την πρόσφατη δημοσιοποίηση του ενδιαφέροντος για την εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου από το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Lone Star.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής η ομόφωνη έγκριση τους, για την άμεση προώθηση στην Ολοέλεια για ψήφιση, καθώς το εναρμονιστικό νομοσχέδιο παρέχει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να προστατεύουν εξαγορές μεγάλων εταιρειών, οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ξένους επενδυτές.

Σημειώνεται ότι εισηγήσεις από εμπλεκόμενους φορείς, όπως ο CIBA και ΣΕΛΚ εξετάσθηκαν από την Επιτροπή ενώ,  η Νομική Υπηρεσία ανέλαβε υποχρέωση να ενσωμάτωσει τις εισηγήσεις που υιοθετήθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου για να καταθέσει εντός της ημέρας στην Επιτροπή, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο στην Βουλή.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μιχάλης Ιακωβίδης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/452 της 19ης Μαρτίου 2019, τον οποίο δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Πρόσθεσε ότι στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, θεσπίζονται οι αναγκαίες διοικητικές και ποινικές διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεών του κανονισμού.

Πρόσθεσε, ότι περιορίζεται σε ένα «μηχανισμό ελέγχου» για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και δημιουργεί ένα μηχανισμό  συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ΑΞΕ που είναι πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

Από πλευράς του υπουργείου Ενέργειας, Συνδέσμου Τραπεζών, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ αναφέρθηκε ότι τοποθετούνται θετικά στην προώθηση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου και ευελπιστούν στη ψήφιση του, το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ ανέφερε μάλιστα, ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το τραπεζικό σύστημα της χώρας το συντομότερο δυνατόν.

Εισηγήσεις ΣΕΛΚ και CIBA

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, αναφέρθηκε ότι συμφωνούν στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κανονισμών και οδηγιών, όπως αυτές εκδίδονται από την ΕΕ.

Εκπρόσωπος του συνδέσμου σημείωσε ωστόσο ότι, θα χρειαστούν ρυθμίσεις για αντιμετωπισθεί ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος και το οικονομικό κόστος από την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τη νέα αυτή νομοθεσία, τόσο για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους επενδυτές.

Εισηγήθηκε μεταξύ άλλων, όπως αρμόδια αρχή να μην είναι όπως προβλέπει το νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά όπως απορρέει από το κείμενο του κανονισμού, το αρμόδιο όργανο να είναι ανεξάρτητο και να μην έχει οποιαδήποτε σχέση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και εισήγηση του Cyprus International Businesses’ Association (CIBA), αναφορικά με την αρμόδια αρχή που θα έχει τον έλεγχο των επενδύσεων. Συγκεκριμένα ο νομικός σύμβουλος του CIBA, Παντελής Χριστοφίδης, τόνισε ότι πρώτιστος στόχος τους είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής και η αποφυγή καταχώρησης προσφυγών κατά των αποφάσεων της.

Εισηγήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, την απάλειψη του άρθρου 14 του νομοσχεδίου το οποίο προνοεί ο Υπουργός Οικονομικών να δύναται με διάταγμα του να τροποποιεί ή να αντικαθιστά το παράρτημα του νόμου.

Όπως επεσήμανε, το εν λόγω παράρτημα αποτελεί ουσιώδη μέρος του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα τον πυρήνα του, καθώς παραθέτει τους παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμηθούν από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι, θα πρέπει να έχει το λόγο επί της τροποποίησης παραρτήματος αλλά και των προτεινόμενων κανονισμών, η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σημειώνεται ότι, το νομοσχέδιο θέτει τους παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμηθούν από την αρμόδια αρχή, κατά πόσον μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης προτάσεων από επενδυτές, για την εξαγορά επιχειρήσεων, οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα λαμβάνεται υπόψη αν οι επηρεαζόμενοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα ο οποίος αφορά στις υποδομές ζωτικής σημασίας (critical infrastructure), είτε φυσικές, είτε εικονικές, περιλαμβανομένων των υποδομών στους τομείς:

Της ενέργειας, των μεταφορών, της ύδρευσης, της υγείας, των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων, της άμυνας, των εκλογικών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες της άμεσης ξένης επένδυσης, όσον αφορά στην πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή τη δυνατότητα ελέγχου τέτοιων πληροφοριών.

Η αρμόδια αρχή, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μπορεί επιπρόσθετα να συνεκτιμήσει:

Εάν ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, περιλαμβανομένων κρατικών φορέων ή ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιοκτησιακής δομής ή της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

Εάν ο ξένος επενδυτής έχει ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες που θίγουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να προβαίνει σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες.  Εάν με την υλοποίηση ή εφαρμογή της ξένης επένδυσης διασφαλίζεται ή διατηρείται ικανοποιητική διασπορά της μετοχικής βάσης καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων επενδυτών στην επιχείρηση στρατηγικής σημασίας και στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το νομοσχέδιο σχετίζεται έμμεσα με τις τρεις μη δεσμευτικές προτάσεις που κατέθεσε το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Lone Star για εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας απέρριψε, λέγοντας ότι η Lone Star υποτιμά θεμελιωδώς την αξία και τις μελλοντικές προοπτικές της τράπεζας. Την πρόταση για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου είχε δημοσιεύσει το ταμείο στις 19 Αυγούστου.

Η Lone Star επανήλθε με νέα ανακοίνωση στις 6 Σεπτεμβρίου λέγοντας ότι εξετάζει τις επιλογές του σε σχέση με την πιθανότητα υποβολής αναθεωρημένης προσφοράς για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου.

Βάσει των ιρλανδικών κανόνων εξαγοράς (η μητρική εταιρεία της τράπεζας Κύπρου είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία), η Lone Star υποχρεούται όχι αργότερο από τις 17:00 (ώρα Ιρλανδίας) της 30ης Σεπτεμβρίου, είτε να ανακοινώσει την πρόθεσή να υποβάλει την τελική της προσφορά ή να κοινοποιήσει ότι δεν προτίθεται να το πράξει. Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επεκταθεί από το Ιρλανδικό Συμβούλιο Εξαγορών.

Της Ελένης Χαραλάμπους