You are here

Εστιάζει στην πελατοκεντρική προσέγγιση η Ελληνική

11/07/2018 11:37

Η στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να διακρίνεται από μια πελατοκεντρική προσέγγιση, ανέφερε ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας, ανέφερε ότι «επιθυμούμε να γίνουμε η κύρια τράπεζα για τους επιλεγμένους πελάτες μας, οι οποίοι έχουν συνήθως την τάση να διατηρούν τραπεζικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό τραπεζών».

«Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των εσόδων μας από τα δικαιώματα και προμήθειες που προέρχονται από τους εν λόγω πελάτες», είπε.

Η στρατηγική της τράπεζας για το 2018 περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, με ταχύτερη επίλυση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την Τράπεζα. «Οι τροποποιήσεις και νέες νομοθεσίες που ψήφισε την Κυριακή η βουλή των αντιπροσώπων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες μας», πρόσθεσε.

Δεύτερον, είπε, η στρατηγική μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη, μέσω της μετατροπής της πλεονάζουσας ρευστότητας σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Η επιτυχία των στρατηγικών στόχων, πρόσθεσε, θα βασιστεί στους ακόλουθους πυλώνες:

Ανθρώπινο δυναμικό

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εκπαίδευση των συναδέλφων μας και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων όλων μας, ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις τραπεζικές ανάγκες του σήμερα», είπε.

«Ήδη προχωρούμε σε μια ολική μεταμόρφωση της κουλτούρας μας στην Τράπεζα διασφαλίζοντας αξίες όπως η αξιοκρατία, η δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης, η διαφάνεια, η επικοινωνία, και ο σεβασμός.

Τεχνολογία

«Θα συνεχίσουμε να κτίζουμε και να ενισχύουμε την τεχνολογία μας», είπε.

Αποδοτικότητα

Η εισαγωγή της νέας οργανωτικής δομής, είπε, θα ενισχύσει τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.

Έλεγχος Κινδύνων και Συμμόρφωσης

Ο κ. Μάτσης είπε ότι «εξακολουθούμε λοιπόν να εστιάζουμε στην περαιτέρω ενίσχυση, βελτίωση και αναβάθμιση του ελέγχου διαχείρισης των κινδύνων και της συμμόρφωσής μας».

Κύριες προσπάθειες, σημείωσε, είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, και ότι μεταξύ άλλων, η ποιότητα των νέων χορηγήσεων είναι και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Επίσης, «να περιορίσουμε σε ανεκτικά επίπεδα τους κίνδυνους που απορρέουν από θέματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Για τη συμφωνία απόκτησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σημείωσε ότι η συναλλαγή αυτή θα αλλάξει εντελώς την Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες μετατρέποντας την σαν την ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Επίσης, η τράπεζα θα γίνει πιο ισχυρή και θα χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, το δείκτη του κόστους προς το εισόδημα και το σημαντικότερο, την αναμενόμενη κερδοφορία. 

Επίσης, είπε, η Ελληνική θα μετατραπεί «σε μια τράπεζα που θα δικαιολογεί την επένδυση των μετόχων της, δίνοντάς τους τις κατάλληλες αποδόσεις και κάνοντας τους υπερήφανους για την επένδυση τους στην Ελληνική Τράπεζα».

Η τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των μετόχων για το κεφάλαιο που απαιτείται να αυξηθεί και των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Ο κ. Μάτσης τόνισε την ισχυρή δέσμευση του ιδίου αλλά και της ομάδας του «να παραμείνουμε επικεντρωμένοι και να εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουμε και να τιμήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη που όλοι εσείς έχετε επιδείξει στην εκτελεστική και μη εκτελεστική διοικητική ομάδα».

«Έχουμε κάθε πρόθεση να συνεχίσουμε την υλοποίηση όλων των στρατηγικών μας στόχων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Τράπεζας, τόσο για τους μετόχους της όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της».

Δύσκολος δρόμος

Στη δική του ομιλία, ο πρόεδρος του ΔΣ Ευριπίδης Πολυκάρπου, σημείωσε ότι «επιλέξαμε ένα δρόμο μακρύ, με επίπονες αποφάσεις που όμως πιστεύουμε ότι θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Σημαντικός στόχος της τράπεζας, σημείωσε είναι η ενδυνάμωση της θέσης στην κυπριακή αγορά και η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της παραχώρησης νέων βιώσιμων χορηγήσεων.

«Για να γίνει αυτό οφείλουμε να αλλάξουμε εκ των έσω. Οφείλουμε να γίνουμε ακόμη πιο πελατοκεντρικοί και να αποκτήσουμε μια πιο άμεση επαφή με τους πελάτες μας. Τα «θέλω» των πελάτων μας, υφιστάμενων και μελλοντικών, είναι απλά: Αποτελεσματικότητα/ Ταχύτητα / Ευελιξία / Λιγότερα κέντρα αποφάσεων / Λιγότερη γραφειοκρατία - Αυτά ζητάνε οι πελάτες», τόνισε.

«Μονόδρομος λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η απλοποίηση της οργανωτικής δομής της Τράπεζάς μας, και η αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών μας. Προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση της Οργανωτικής Δομής της Ελληνικής Τράπεζας, με την οποία ο Τομέας Ιδιωτών, ο Τομέας Επιχειρήσεων και ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής επικεντρώνονται πλέον στην άμεση και απρόσκοπτη επαφή με τους πελάτες μας».

Για τη συμφωνία με τη ΣΚΤ, σημείωσε ότι είναι καίριας σημασίας και με την ολοκλήρωσή της θα επωφεληθεί τόσο η Τράπεζα, αφού θα ισχυροποιηθεί η θέση της στην αγορά, όσο και ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας της Κύπρου, μέσω της επαναφοράς του αισθήματος ασφάλειας και της διατήρησης της σταθερότητάς του.

Της Γεωργίας Χαννή