You are here

Γουλί οι κουρεμένοι της Λαϊκής

07/11/2018 07:13

Λιγότερο από το 10% των καταθέσεων θα επιστραφεί στους κουρεμένους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς οι καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση περιορίζονται σήμερα στα €124 εκ., και στην καλύτερη περίπτωση θα πλησιάσουν τα €250-300 εκ.

Η εμπιστευτική έκθεση που παραχωρήθηκε στη βουλή από την Κεντρική Τράπεζα για την σχεδόν εξαετή διαχείριση της Τράπεζας θύμισε το μέγεθος της ζημιάς που υπέστησαν οι ανασφάλιστοι καταθέτες της, οι οποίοι έχασαν συνολικά €3,7 δισ.

Τα στοιχεία έφεραν επίσης στο φως το σημαντικό κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση, με τις συνολικές δαπάνες να πλησιάζουν τα €27 εκ., που πληρώνονται κυρίως σε δικηγόρους και συμβούλους.

Με βάση τα ακριβή στοιχεία έγιναν εισπράξεις €150,7 εκ. από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Σε πρόσφατη ενημέρωση της επιτροπής θεσμών αναφέρθηκε ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Λαϊκής που απομένει προς διάθεση είναι το υπόλοιπο πακέτο μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ύψους 4,8%, για το οποίο εξετάζεται ποια θα είναι η καλύτερη στιγμή για την πώληση του.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, η διαχείριση φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία και για την πώληση των θυγατρικών της Λαϊκής στην Ελλάδα προς εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Μετά την εν λόγω εξέλιξη, η διαδικασία διαχείρισης φαίνεται να ολοκληρώνεται και στο επόμενο στάδιο αναμένεται ότι θα οριστεί εκκαθαριστής για τη διανομή των εισπράξεων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, στους πιστωτές.

Το ποσό των €150,7 εκ. δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που προκύπτουν από τη συμφωνία πώλησης των θυγατρικών στην Ελλάδα, που σύμφωνα με ελλαδικά μέσα φτάνουν στα €73,5 εκ., ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις στα €224,2 εκ.

Λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί, οι κουρεμένοι καταθέτες της Λαϊκής θα έχουν να μοιραστούν ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3,3% των απωλειών τους εξαιρουμένης της πώλησης των θυγατρικών στην Ελλάδα, ή στο 5,2% των απωλειών τους, περιλαμβανομένων των εσόδων από την εν λόγω πώληση.

Αν η συμμετοχή στην Τρ. Κύπρου πωληθεί στην ίδια τιμή με αυτή που πωλήθηκε το πρώτο πακέτο μετοχών, οι εισπράξεις θα πλησιάσουν τα €250-300 εκ. ή το 6-8% των κουρεμένων ποσών.

Το μέγιστο ποσό είναι μάλλον απίθανο καθώς η σημερινή τιμή της μετοχής της BOCH φτάνει μόλις το €1,76.

Έσοδα από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

Η διαδικασία της διαχείρισης, απέφερε εισπράξεις €150,7 εκ, με το μεγαλύτερο ποσό, €64,8 εκ. να προέρχεται από την πώληση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η πράξη έγινε στη βάση τιμής πώλησης €3,05 ανά μετοχή.

Η πώληση των μετοχών της Lombard Bank Malta έφερε εισπράξεις €35,7 εκ. μέχρι το τέλος Αυγούστου ενώ, οι εισπράξεις από την πώληση της Marfin Bank Romania και Marfin Leasing Romania ανήλθαν στα €14,3 εκ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της επιτροπής θεσμών από το διαχειριστή Κλεόβουλο Αλεξάνδρου, η συμφωνία πώλησης 7 εκ. μετοχών που κατείχε η πρώην Λαϊκή Τράπεζα στη Lombard Bank της Μάλτας έκλεισε στα €49 εκ., ωστόσο μέρος του ποσού που φτάνει στα €13 εκ. εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί καθώς κατακρατείται από τις δικαστικές αρχές της Μάλτας μέχρις ότου τα κυπριακά δικαστήρια αναιρέσουν δικαστική υπόθεση εναντίον απόφασης των μαλτέζικων δικαστικών αρχών.

Ποσό €6,9 εκ. εισπράχθηκε από την CNP ασφαλιστική, αναφορικά με απαιτήσεις και επιστροφές ασφαλίστρων και €5,1 εκ. προήλθε από την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες εισπράξεις αναφορικά με υποκαταστήματα της Ελλάδας (MEB) και θυγατρικές στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιπες εισπράξεις κυμαίνονται από €50 χιλ. μέχρι και €3,9 εκ. και περιλαμβάνουν είσπραξη €1,8 εκ. από την πώληση της τράπεζας στην Ουκρανία και άλλων €650 χιλ. για την πώληση της τράπεζας στη Σερβία.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η είσπραξη μέρους του ποσού που συμφωνήθηκε για την πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία. Το ποσό της πώλησης ανήλθε στα €2,45 εκ. εντούτοις, μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεν είχαν ακόμα εισπραχθεί οι €600 χιλ.

Περιλαμβάνονται επίσης ποσά όπως επιστροφές από πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου (€3,9 εκ.), εισπράξεις από συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (IRS) (€3,7 εκ.), μερίσματα από θυγατρικές (€2,8 εκ.) και είσπραξη υπολοίπου από τις πληρωμές για αφυπηρετήσεις υπαλλήλων υποκαταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (€2,2 εκ.).

Στις εισπράξεις συγκαταλέγεται ακόμα ποσό €981,7 χιλ. από απροσδιόριστη πηγή που χαρακτηρίζεται ως «συνεργάτης», εισπράξεις €459,2 χιλ. από τη Lehman Brothers, €582 χιλ. από τη μερίδα της Λαϊκής στο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών, €334,9 χιλ. εισπράξεις από περιουσιακά υποκαταστημάτων στο ΗΒ, εισπράξεις τόκων και διοικητικών εξόδων από θυγατρικές, καθώς και επιταγή €50 χιλ. από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σε δικηγόρους τα περισσότερα έξοδα

Τη μερίδα του λέοντος σε ότι αφορά τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, έχουν οι πληρωμές σε δικηγόρους με το εν λόγω ποσό να φτάνει στα €16,5 εκ. από σύνολο εξόδων €26,8 εκ.

Ως επαγγελματικά έξοδα περιγράφεται ποσό €3,7 εκ. ενώ, καταγράφεται και πληρωμή στην Τράπεζα Κύπρου, ύψους €2,1 εκ.

Ποσό €1,9 εκ. αφορά αμοιβές συνεργατών του ειδικού διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής ενώ, η αμοιβή του ίδιου φτάνει στις €552,9 χιλ. Τα ταξιδιωτικά έξοδα του διαχειριστή και των συνεργατών του, ανέρχονται στις €146,5 χιλ.

Στη λίστα των πληρωμών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, ποσό €797,9 χιλ. για την εξαγορά μειοψηφίας στο κεφάλαιο της Air Serbia και οικονομική στήριξη της Axia Nova με €282,5 χιλ.

Της Μαρίας Χαμπή