You are here

Η βουλή έπνιξε το σχέδιο Εστία

20/09/2019 07:12

Ελάχιστη ανταπόκριση έχει μέχρι σήμερα το σχέδιο Εστία δημιουργώντας νέο πονοκέφαλο στους τραπεζίτες που ήλπιζαν ότι το κρατικό σχέδιο για προστασία της πρώτης κατοικίας θα μειώσει τα προβληματικά τους δάνεια κατά €3,4 δισ.

Η ανταπόκριση των περίπου 12 χιλ. ευάλωτων δανειοληπτών, που εμπίπτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί για το σχέδιο Εστία, είναι πενιχρή.

Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής περίπου 100 αιτήσεις και ο αριθμός αυτός προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση και στις τράπεζες, που δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες για διόρθωση των ισολογισμών των τραπεζών μέσω της κρατικής στήριξης που προσφέρει το Εστία.

Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου που εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία υπολογίζεται στα €900 εκ. ενώ, το ποσό των ΜΕΔ της Ελληνικής που θα επωφεληθεί από το Εστία ανέρχεται στα €250 εκ.  Το μεγαλύτερο μέρος από τα €3,4 δισ. είναι δάνεια του πρώην συνεργατισμού που βρίσκονται σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η μη ανταπόκριση των κακοπληρωτών στο σχέδιο στήριξης τους φαίνεται να σχετίζεται με την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για το καθεστώς εκποιήσεων.

Αρμόδιοι εκτιμούν ότι οι άμεσα επηρεαζόμενοι πιθανόν να έχουν πίσω από το κεφάλι τους τη χαλάρωση του νόμου για τις εκποιήσεις, αλλά και την προοπτική να επανέλθει η βουλή και να θεσπίσει νέα «όπλα» προστασίας της πρώτης κατοικίας και περαιτέρω «εκφυλισμού» του επίμαχου νόμου για τις εκποιήσεις που είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2018.

Με τις τροποποιήσεις που θέσπισε η βουλή δίνει μεγάλη πίστωση χρόνου στους χρεώστες, καθώς μετά από σχετική παρέμβαση του χρηματοοικονομικού επιτρόπου, θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια για τα χρέη τους, πριν εκποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Όπως ανέφεραν στη StockWatch ανώτερα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών, η απογοητευτική ανταπόκριση των δανειοληπτών, ίσως φέρνει στην επιφάνεια τους αρχικούς φόβους που είχαν εκφραστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη και αυτών που εμπίπτουν του σχεδίου Εστία, είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή μπορούν αλλά δεν πληρώνουν.

Οι συγκεκριμένοι κακοπληρωτές, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις της βουλής για χαλάρωση του νόμου περί εκποιήσεων, φαίνεται, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, να έχουν «αποθρασυνθεί» αποφεύγοντας να μπουν σε μία διαδικασία μακροχρόνιας διευκόλυνσης για αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου.

Με την εκτίμηση αυτή συμφωνεί και το υπουργείο οικονομικών ανώτατο στέλεχος του οποίου δήλωσε στη StockWatch, ότι τα αρνητικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής σε ότι αφορά την υποβολή αιτήσεων για το Εστία, ενδεχομένως να οδηγήσουν τα αρμόδια υπουργεία εργασίας και οικονομικών, να προβούν σε αναθεώρηση κάποιων εκ των χειρισμών.

Επικρατεί επιπρόσθετα η άποψη ότι η πρόνοια που προβλέπεται στα κριτήρια για ένταξη στο Εστία με βάση την οποία ο δανειολήπτης που θα παύσει να εξυπηρετεί το δάνειο του, θα μπει σε διαδικασία εκποίησης του ακινήτου του από το ενδιαφερόμενο τραπεζικό ίδρυμα, ενδεχομένως να κρατά πίσω αρκετούς εκ των ενδιαφερομένων.

Ενώπιον των δύο υπουργείων, οικονομικών και εργασίας, έχει τεθεί έντονα τις τελευταίες μέρες η αντίδραση πολλών δανειοληπτών σε σχέση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο κτηματολόγιο για τη συμπλήρωση περίπου 30 εγγράφων και παραπεμπτικών για να κατατεθούν στο υπουργείο εργασίας και να εγγραφούν στο μητρώο του σχεδίου Εστία.

Υπάρχουν παράπονα ότι η απάντηση που λαμβάνουν από τους αρμόδιους λειτουργούς του κτηματολογίου, είναι ότι η προώθηση των εγγράφων και η διερεύνηση κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες διαθέτουν ή όχι επιπρόσθετη ακίνητη περιουσία, στο όνομα τους, στη σύζυγο ή στα παιδιά τους, είναι ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο μήνες.

Το υπουργείο οικονομικών είναι κοινωνός των παραπόνων αυτών και σε συνεργασία με το υπουργείο εσωτερικών και με την ίδια τη διεύθυνση του κτηματολογίου θα καταβληθεί προσπάθεια ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των εγγράφων και ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ενδιαφερομένων δανειοληπτών.

Ο μεγάλος αριθμός ευάλωτων δανειοληπτών, με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, προέρχεται από την πρώην Συνεργατική Τράπεζα τα δάνεια των οποίων ανήκουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ και τα διαχειρίζεται η Αλταμίρα.

Ανώτατο στέλεχος της εταιρείας ανέφερε στη StockWatch ότι αρμόδιοι λειτουργοί, συνεχίζουν να επικοινωνούν με τις περίπου 7 χιλ. των δανειοληπτών που εμπίπτουν των κριτηρίων για ένταξη τους στο Εστία σχεδόν επί καθημερινής βάσεως και μέχρι στιγμής προσήλθαν για να λάβουν σχετικές αιτήσεις μόλις 1000 άτομα, χωρίς, όπως σημείωσε, να είναι βέβαιο κατά πόσο οι δανειολήπτες αυτοί θα υποβάλουν την αίτηση τους.

Επικρατεί, ωστόσο, η άποψη ότι ενδεχομένως προς το τέλος της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως επισημαίνουν λειτουργοί των υπουργείων οικονομικών και εργασίας, θα προκληθεί τόση συμφόρηση που η διεκπεραίωση ελέγχου των αιτήσεων θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το σχέδιο Εστία απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι χορηγήσεις αυτές, που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη πρώτης κατοικίας, είναι μη εξυπηρετούμενες μέχρι την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Το σχέδιο καλύπτει ευάλωτους δανειολήπτες των οποίων η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει τις €350 χιλ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η οροφή του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ενός δικαιούχου δεν θα υπερβαίνει τις €60 χιλ.

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους.

Του Λεύκου Χρίστου