You are here

ΚΤ, ΥΠΟΙΚ, τράπεζες, λένε όχι σε περαιτέρω αναστολή εκποιήσεων

19/10/2020 14:28

Την διαφωνία της Κεντρικής Τράπεζας, του υπουργείου οικονομικών και του συνδέσμου τραπεζών αντιμετωπίζουν οι πέντε προτάσεις νόμου που έχει ενώπιον της η επιτροπή οικονομικών για επέκταση της αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων.

Οι προτάσεις προέρχονται εκ μέρους τεσσάρων διαφορετικών κομμάτων, του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων και του ΕΛΑΜ και έχουν ως κοινό παρονομαστή την παράταση της αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι αρμόδιοι φορείς επεσήμαναν σήμερα τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων.

Για το ενδεχόμενο νέου κύματος ΜΕΔ προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας της Κύπρου και σημειώνοντας την αρνητική θέση της ΚΤ σε σχέση με τις προτάσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΚΤ είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για το μορατόριουμ στις δόσεις δανείων, κάνοντας αναφορά σε στοιχεία που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των συστάσεων του διοικητή της ΚΤ προς τις τράπεζες.

Εκ μέρους της ΚΤ αναφέρθηκε ότι οι αλλαγές του νομικού πλαισίου προκαλούν αβεβαιότητα, ενώ έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο μείωσης της αξίας των δανείων, αύξησης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και υποβάθμισης της επενδυτική βαθμίδας της χώρας, με συνεπακόλουθο την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Την ίδια στιγμή, η ΚΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την ΕΚΤ για την αλλαγή του πλαισίου.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου οικονομικών Γιώργος Παντελή, προειδοποίησε ότι η επέκταση αναστολής εκποιήσεων εγκυμονεί κινδύνους, ξεκαθαρίζοντας επίσης, την αντίθεση του υπουργείου με τις πέντε προτάσεις νόμου.

Ο κ. Παντελή υποστήριξε πως οποιαδήποτε περαιτέρω αναστολή των εκποιήσεων προστατεύει τους κακοπληρωτές εις βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες ήδη σημείωσαν ζημιές που μπορεί να επεκταθούν στην οικονομία.

Ο κ. Παντελή ανέφερε ότι ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ μέσω προβλέψεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να ανακτούν τις εξασφαλίσεις, υποδεικνύοντας ότι τυχόν επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων εγκυμονεί κίνδυνους.

Προειδοποίησε μάλιστα, ότι οι συνεχείς αλλαγές του πλαισίου για τις εκποιήσεις θα οδηγήσουν σε αξιολόγηση του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους οίκους αξιολόγησης ως αναποτελεσματικό και χρονοβόρο με αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, οδηγώντας σε εποπτικές απαιτήσεις, αύξηση των προβλέψεων και νέες κεφαλαιακές ανάγκες.

Αναφέρθηκε παράλληλα, στην πιθανότητα να επηρεαστεί η ανάκτηση της κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση των ΜΕΔ εκ μέρους της ΚΕΔΙΠΕΣ, κάνοντας λόγο για συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων αποζημίωσης της Ελληνικής Τράπεζας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, που θα καταστήσει πιθανή την ενεργοποίηση της εγγύησης της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Μιχάλης Κρονίδης υποστήριξε ότι οι προτάσεις επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα εξέφρασε τη διαφωνία του συνδέσμου με τις προτάσεις για λόγους τόσο συνταγματικούς, όσο και ουσιαστικούς.

Όπως ανέφερε ο κ. Κρονίδης, σε  περίπτωση υιοθέτησης των προτάσεων νόμου οι κυπριακές τράπεζες θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με ευρωπαϊκές τράπεζες αφού, ενώ έχουν κληθεί να εφαρμόσουν οδηγίες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, δεν θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου της εκποίησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος με την ΚΤ και το ΥΠΟΙΚ, υποστήριξε πως οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρακολουθούν τα γεγονότα και τις εγχώριες εξελίξεις και ανάλογα μεταβάλλουν τις εποπτικές απαιτήσεις τους σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Εκ μέρους της υπηρεσίας αφερεγγυότητας αναφέρθηκε ότι υπάρχει ευχέρεια μέσω του συμβούλου ένας χρεώστης να αλλάξει τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, είτε αναστολής, είτε μείωσης και ότι υπάρχουν στα σκαριά και νέες εισηγήσεις που θα βοηθήσουν στις διαδικασίες αυτές.

Άλλοι βλέπουν θετικά στην πρόταση ΑΚΕΛ

Ορισμένα θετικά σχόλια εκ μέρους εμπλεκόμενων φορέων εισέπραξε η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που προνοεί αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία εκποιήσεων, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 ή/και μέχρι τη λήξη της εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και πολιτικών αναφορικά με την διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, η αναθεωρημένη πρόταση είναι στοχευμένη για την προστασία της κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλ. και της πολύ μικρής επαγγελματικής στέγης, με λιγότερα από δέκα άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών μικρότερο των €2 εκ.

Τόσο η ΚΤ, όσο και το υπουργείο οικονομικών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σε κατοπινό στάδιο επί της αναθεωρημένης πρότασης, με το ΥΠΟΙΚ ότι είναι πιο στοχευμένη.
  
Ο χρηματοοικονομικός επίτροπος Παύλος Ιωάννου χαρακτήρισε βάσιμες τις τοποθετήσεις του υπουργείου οικονομικών και της ΚΤ σημειώνοντας ωστόσο, ότι υπάρχει η τραγική πραγματικότητα με τα παράπονα που φθάνουν από ανθρώπους που αγωνιούν ότι θα χάσουν τις περιουσίες τους. Οι λόγοι των προτάσεων, είπε, είναι πραγματικοί και ανησυχητικοί. Σε ότι αφορά την πρόταση του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι αποτελεί καλή βάση για συζήτηση, σημειώνοντας πως χρειάζεται μια πρόταση η οποία δεν θα δημιουργεί εποπτικούς κινδύνους.
 
Η εκπρόσωπος από το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις είπε ότι αποτελεί  καλό συμβιβασμό η πρόταση του ΑΚΕΛ, ωστόσο εκπρόσωπος του Κινήματος Προστασίας και Δικαιωμάτων Δανειοληπτών είπε ότι με το να δοθεί  αναστολή και παράταση δεν λύνεται το πρόβλημα και τόνισε την ανάγκη οριστικής λύσης.

Με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ) λέγοντας ότι η επαγγελματική στέγη είναι σημαντική καθώς είναι εκείνη που φέρνει τα εισοδήματα.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, είπε ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρξει αναστολή μέχρι τον Μάρτη του 2021, ενώ εκ μέρους του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), αναφέρθηκε στις ανησυχίες για απώλεια κύριας κατοικίας και μικρής ή μέτριας επαγγελματικής στέγης.

Εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ είπε ότι υπάρχει ανάγκη για προστασία δανειοληπτών που αποδεδειγμένα επιδεικνύουν πρόθεση να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και όχι για προστασία κακοπληρωτών, ενώ εκ μέρους της ΠΟΒΕΚ αναφέρθηκε ότι υπάρχει ετοιμότητα για στοχευμένες προτάσεις για διαφύλαξη της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης.

Της Μαρίας Χαμπή