You are here

Μισές απαντήσεις έδωσε στην ad hoc η νομική υπηρεσία

24/09/2020 20:10

Μισές απαντήσεις φαίνεται να δίνει η νομική υπηρεσία προς την ad hoc επίτροπή για τη διερεύνηση δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, με επιστολή της ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου.

Ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης που πριν από μερικές εβδομάδες είχε αποχωρήσει από συνεδρίαση της επιτροπής επισημαίνοντας τους κινδύνους που επιφέρει η παρουσία της νομικής υπηρεσίας κατά τη συζήτηση ζητημάτων για τα οποία εκκρεμεί ανακριτικό έργο, έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να συνδράμει η νομική υπηρεσία στο έργο της επιτροπής.

Ωστόσο, δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα των μελών της ad hoc επιτροπής αναφορικά με το ποια ζητήματα εκκρεμούν προς διερεύνηση ενώπιον της νομικής υπηρεσίας και αφορούν εν γένει το τραπεζικό σύστημα και την κατάρρευση της οικονομίας.

Επί του συγκεκριμένου σημείου, ο κ. Αγγελίδης σημειώνει στην επιστολή του ότι η νομική υπηρεσία δεν διενεργεί η ίδια ή οι λειτουργοί της ανακριτικό έργο, προσθέτοντας πως η ποινική διερεύνηση και/ή η ανάκριση διεξάγεται κατά κανόνα από την αστυνομία, η οποία για σημαντικές υποθέσεις ενημερώνει κατά καιρούς τη νομική υπηρεσία και όταν χρειάζεται νομικές συμβουλές αποτείνεται σε αυτή για νομική καθοδήγηση. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, ο φάκελος προωθείται στη νομική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται για το εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι.

Αναπάντητο μένει και το ερώτημα της επιτροπής σχετικά με το εάν έχουν υποβληθεί στη νομική υπηρεσία άλλες έρευνες ή καταγγελίες από άλλους θεσμούς όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για θέματα που χρήζουν διερεύνησης ή που τυγχάνουν μελέτης, με απώτερο στόχο την στοιχειοθέτηση της διάπραξης πιθανών ποινικών αδικημάτων.

Μέλη της επιτροπής διερωτήθηκαν ποιος άλλος αξιωματούχος μπορεί να έχει γνώση για τις εν λόγω έρευνες σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και την κατάρρευση της οικονομίας.

Υπό προϋποθέσεις η βοήθεια προς την ad hoc

Με βάση την επιστολή, φαίνεται να περιορίζεται παράλληλα, το περιθώριο προσδοκιών της επιτροπής για στήριξη στο έργο της εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας, καθώς ο κ. Αγγελίδης σταχυολογεί τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την παροχή τέτοιας βοήθειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η θέση της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με τον τρόπο που θα μπορούσε να συνδράμει στην όλη προσπάθεια της ad hoc επιτροπής μπορεί να καθοριστεί αφού προηγουμένως διασαφηνιστεί το πλαίσιο, η φύση και το εύρος της έρευνας της επιτροπής, προϋπόθεση η οποία τέθηκε και από άλλους θεσμούς.

Ο κ. Αγγελίδης σημειώνει την ετοιμότητα της νομικής υπηρεσίας να απαντήσει σε ειδικά ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον, τα οποία επισημαίνει ότι θα πρέπει να εμπίπτουν «στο πεδίο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας και βρίσκονται εντός του πλαισίου της νομιμότητας λαμβανομένης υπόψη μεταξύ άλλων, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών αλλά και της ανάγκης διαφύλαξης του ανακριτικού έργου της Αστυνομίας».

Σε ότι αφορά ειδικότερα τη λίστα Γιωρκάτζη, ο κ. Αγγελίδης αναφέρει ότι η θέση της νομικής υπηρεσίας για κάποια ζητήματα που αφορούν στη λίστα έχει ήδη διατυπωθεί στη γνωμοδότησή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με την απόφαση της βουλής για δημοσιοποίηση της λίστας από τον πρόεδρο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αγγελίδης ρίχνει το μπαλάκι στη βουλή σε ότι αφορά τα ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της λίστας Γιωρκάτζη εκ μέρους της τέως διοικήτριας της ΚΤ.

«Εάν θεωρείτε ότι στην όλη διαδικασία πιθανόν να έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που κατέχετε για το θέμα ή μπορείτε να τα αποστείλετε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία καθηκόντως θα τα προωθήσει στην Αστυνομία για διερεύνηση», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο κ. Αγγελίδης αναφέρει ότι «επί του παρόντος και χωρίς να έχουμε ενώπιον μας συγκεκριμένα στοιχεία ή καταγγελίες δεν μπορούμε να αποφανθούμε εάν το όλο ζήτημα χρήζει διερεύνησης από την Αστυνομία».

Προσθαφαιρέσεις στη λίστα ελέγχου δανείων ΠΕΠ

Η επιτροπή προσπαθεί να καταλήξει επί του καταλόγου προσώπων για τα οποία θα ζητήσει διερεύνηση των δανείων τους από τον γενικό ελεγκτή.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσον θα πρέπει να ελεγχθούν μεταξύ άλλων, δάνεια ευρωβουλευτών, επιτρόπων του κράτους, δάνεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών, εφημερίδων και δικαστών.

Ο κατάλογος θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία της επιτροπής στην παρουσία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ενώ, η επιτροπή εξετάζει την εξαίρεση από την έρευνα στον πρώην Συνεργατισμό των δανείων νέων βουλευτών και νέων υπουργών που δεν ήταν ΠΕΠ κατά την επίμαχη περίοδο.

Η έρευνα για δάνεια των ΠΕΠ στον πρώην Συνεργατισμό αναμένεται να αποτελέσει την βάση για αντίστοιχη έρευνα που η επιτροπή στοχεύει να διεξάγει σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες. 

Η επιτροπή αναμένεται να καταλήξει και επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που θα τεθούν προς την επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, τη στιγμή που ακόμα αναμένονται απαντήσεις στις επιστολές που στάληκαν προς τις τράπεζες.

Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί απάντηση μόνο από την RCB, εκ μέρους της οποίας αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει καμία διαγραφή ή ευνοϊκή μεταχείριση σε ότι αφορά δανειακές διευκολύνσεις ΠΕΠ. 

Της Μαρίας Χαμπή