You are here

Προχωρούν στην ολομέλεια για αναστολή εκποιήσεων

01/12/2020 07:29

Ενώπιον της ολομέλειας οδεύουν οι προτάσεις νόμου για νέα αναστολή των εκποιήσεων καθώς τα κόμματα εμμένουν στη θέση τους, παρά τις προειδοποιήσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη ψήφιση τους.

Η επιτροπή οικονομικών εξέτασε το τελευταίο διάστημα πέντε προτάσεις νόμου που προήλθαν από τέσσερα διαφορετικά κόμματα, το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ, τους Οικολόγους και το ΕΛΑΜ, για αναστολή των εκποιήσεων.

Όπως έχει διαφανεί μέσα από τις συζητήσεις, η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, η οποία αναθεωρήθηκε ώστε να έχει πιο στοχευμένο χαρακτήρα, κερδίζει έδαφος και ενδέχεται να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της από την ολομέλεια. Ωστόσο, τα κόμματα δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους κατά τη χθεσινή τοποθέτηση στην επιτροπή οικονομικών, καθώς επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια επί της πρότασης.

Εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράστηκε η πρόθεση απόσυρσης των σχετικών προτάσεων του κόμματος, καθώς όπως αναφέρθηκε είναι άνευ αντικειμένου. Οι προτάσεις των Οικολόγων προβλέπουν αναστολή διαδικασιών εκποιήσεων λόγω μη αποπληρωμής δόσεων δανείου στην περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020.

Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ προβλέπει στοχευμένη αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τον Μάρτιο του 2021, για προστασία της κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλ. και της πολύ μικρής επαγγελματικής στέγης, με λιγότερα από δέκα άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών μικρότερο των €2 εκ. Την προώθηση της συγκεκριμένης πρότασης υποστήριξε κατά τις συζητήσεις ο χρηματοοικονομικός επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

Η ΕΔΕΚ προτείνει καθολική αναστολή όλων των διαδικασιών εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2020 λόγω της ύφεσης που αναμένεται να υπάρξει τόσο στην οικονομία της Κύπρου όσο και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με βάση την πρόταση του ΕΛΑΜ αναστέλλονται οι διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, λόγω των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στην οικονομία και ειδικότερα στους δανειολήπτες.

Για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η έγκριση των προτάσεων, προειδοποίησαν τις προηγούμενες εβδομάδες η Κεντρική Τράπεζα, το υπουργείο οικονομικών και ο σύνδεσμος τραπεζών.

Οι τρεις φορείς υπέδειξαν ότι οι αλλαγές του σχετικού νομικού πλαισίου προκαλούν αβεβαιότητα, ενώ έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο μείωσης της αξίας των δανείων, αύξησης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και υποβάθμισης της επενδυτική βαθμίδας της χώρας, με συνεπακόλουθο την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και τη γενικότερη επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η ΚΤ σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την ΕΚΤ για την αλλαγή του πλαισίου. Το υπουργείο οικονομικών υποστήριξε πως οποιαδήποτε περαιτέρω αναστολή θα προστατεύσει τους κακοπληρωτές έναντι των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών.

Εκ μέρους του υπουργείου είχαν χαρακτηριστεί άνευ αντικειμένου όλες οι προτάσεις, καθώς όπως διαβεβαίωσε με στοιχεία και ο σύνδεσμος τραπεζών, δεν προγραμματίζεται καμία εκποίηση πρώτης κατοικίας κάτω των €350 χιλ. το επόμενο διάστημα.

Ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης οποιασδήποτε εκ των προτάσεων, η ρύθμιση για παράταση της αναστολής των εκποιήσεων μπορεί να αντιμετωπίσει νέα εμπόδια. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο αναπομπής του νόμου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή ακόμα και αναφοράς του στο ανώτατο. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου, σε βαθμό που να ξεπεραστούν χρονικά οι πρόνοιες, χωρίς να τεθούν σε εφαρμογή.

Της Μαρίας Χαμπή