You are here

Πυρετώδεις διεργασίες για διόρθωση λαθών με συμψηφισμούς

14/09/2018 17:54

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) εργάζεται πυρετωδώς με στόχο τη διόρθωση των οποιωνδήποτε λαθών σε σχέση με τους συμψηφισμούς λογαριασμών του Συνεργατισμού, αν και το πρόβλημα φαίνεται να μην έχει διακριβωθεί ακόμα στην ολότητά του.

Σύμφωνα με σημείωμα του εκπροσώπου του υπουργείου οικονομικών Ανδρέα Χαραλάμπους προς τη βουλή σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην επιτροπή ελέγχου, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που χρήζουν εξέτασης αναφορικά με λάθη στους συμψηφισμούς, πέραν των 4.600 τρεχούμενων λογαριασμών οι οποίοι δεν περιλήφθηκαν στην περίμετρο της Ελληνικής Τράπεζας.

Ενέργειες για τη διόρθωση των λαθών, πραγματοποιούνται τόσο από πλευράς ΚΕΔΙΠΕΣ, όσο και σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα.

Σε ότι αφορά τους συμψηφισμούς που έγιναν, σημειώνεται ότι στόχος ήταν να καλυφθούν καθυστερήσεις δανείων πριν τη μεταφορά των καταθέσεων των εν λόγω δανειοληπτών στην περίμετρο της Ελληνικής Τράπεζας, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική και έγινε στη βάση τεσσάρων νομικών γνωματεύσεων από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους οι οποίες λήφθηκαν στις αρχές του 2018, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με το σημείωμα, συμψηφίστηκαν 2000 περίπου δάνεια και χρεωστικοί τρεχούμενοι λογαριασμοί, οι οποίοι είναι με έγγραφο δέσμευσης με κατάθεση. Επίσης για 3500 δάνεια και χρεωστικούς τρεχούμενους λογαριασμούς χωρίς έγγραφο δέσμευσης, συμψηφίστηκε μόνο το ποσό της καθυστέρησης.

Επίσης, αναφέρεται ότι επηρεάστηκαν 12.200 τρεχούμενοι λογαριασμοί και ο λόγος ήταν η παραμονή τους στην περίμετρο του φορέα. Η ΣΚΤ που δεν είχε πλέον τραπεζική άδεια και πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών, ήταν υποχρεωμένη να τους τερματίσει άμεσα, όπως σημειώνεται.

Για 7,6 χιλ. λογαριασμούς  εκ των 12,2 χιλ., υπήρχαν καθυστερήσεις πέραν του εγκεκριμένου ορίου και ακόμα και αν μεταφέρονταν στην Ελληνική τράπεζα, δεν θα υπήρχε πρόσβαση σε διαθέσιμα χρήματα, σύμφωνα με το σημείωμα.

Οι υπόλοιποι 4,6 χιλ. λογαριασμοί που με βάση τη μεθοδολογία που εφάρμοσε η Ελληνική Τράπεζα δεν περιλήφθηκαν στην μεταφερόμενη περίμετρο, ήταν με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση της ΣΚΤ εξυπηρετούμενοι.

«Είναι για αυτές τις περιπτώσεις που υπήρξαν έντονες αντιδράσεις αφού αποκόπηκε η πρόσβαση σε διαθέσιμα όρια» και η ΣΚΤ λόγω της απώλειας της τραπεζικής της άδειας υποχρεώθηκε να τους τερματίσει μαζί με τους υπόλοιπους 7,6 χιλ. λογαριασμούς, επισημαίνεται.

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται, η πλειοψηφία των παραπόνων αφορά 794 λογαριασμούς που είχαν συνολικά €7,7 εκ. διαθέσιμα υπόλοιπα.

Για τους εν λόγω λογαριασμούς καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες συμπερίληψής τους στην περίμετρο της Ελληνικής Τράπεζας ενώ, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σημειώνεται ότι αυτό θα γίνει εφικτό σύντομα, για τους 4600 λογαριασμούς που είναι ταξινομημένοι ως εξυπηρετούμενοι.

«Ενδεχομένως να έγιναν ορισμένα λάθη, τα οποία όμως θεωρούμε πως ήταν περιορισμένα και σίγουρα, όχι εκούσια», επισημαίνεται ενώ, προστίθεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι στη διάθεση όσων έχουν επηρεαστεί για να εξετάσει οποιοδήποτε λάθος έχει γίνει.

Αναφέρεται ακόμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη και εμπρόθεσμη ενημέρωση των επηρεαζόμενων πελατών, με προειδοποίηση δύο μηνών όπως ορίζει η νομοθεσία και παρατίθενται πρόσθετοι λόγοι που συντέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη.

«Η τότε ΣΚΤ θα έπρεπε να είχε ενδεχομένως προνοήσει και για το σενάριο ότι δεν θα παραχωρείτο περιορισμένη άδεια λειτουργίας για μια μεταβατική περίοδο ως η αρχική θέση του SSM και ταυτόχρονα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Τράπεζα θα κατέληγαν στη μη συμπερίληψη την περίμετρο της, των 4,6 χιλ. εξυπηρετούμενων στη βάση της δικής της κατηγοριοποίησης, τρεχούμενων λογαριασμών», αναφέρεται στο σημείωμα.

Συνεργασία για επίλυση του προβλήματος

Επισημαίνεται ότι ενόψει της θέσης της Ελληνικής Τράπεζας ότι είναι στη διάθεση των συγκεκριμένων πελατών για άμεσο άνοιγμα νέων λογαριασμών, και οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση, η ΚΕΔΙΠΕΣ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την τράπεζα για να επιλυθεί το πρόβλημα μεταξύ των δύο οργανισμών χωρίς να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι επηρεαζόμενοι με άνοιγμα νέου λογαριασμού.

Προστίθεται ότι από την Παρασκευή, η Ελληνική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποδεχθεί τη μεταφορά των 4,6 χιλ. τρεχούμενων στην περίμετρό της και απομένουν μόνο διαδικαστικά θέματα.

Εάν γίνει αυτό, τότε σε μεγάλο βαθμό όσοι θα είχαν διαθέσιμα χρήματα στον τρεχούμενό τους εάν συνέχιζαν οι τραπεζικές υπηρεσίες της ΣΚΤ, θα έχουν και πάλι πρόσβαση.

Αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες περιπτώσεις

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να προκύψουν κι άλλες περιπτώσεις που χρήζουν χειρισμού, σημειώνεται ότι εκ μέρους της ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει συσταθεί ομάδα που θα καταγράφει και θα εξετάζει ένα προς ένα τα παράπονα και θα ενημερώνεται σχετικά ο πελάτης.

Προστίθεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων θα ενισχυθεί περαιτέρω με άτομα σε όλες τις επαρχίες αλλά και κεντρικά και πως θα αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

Η πληροφόρηση για τα παράπονα θα μεταφέρεται στα μέλη της ομάδας που έχει συσταθεί για άμεση εξέταση σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο.

Οι λειτουργοί της ΚΕΔΙΠΕΣ προσπαθούν μέσω του μηχανογραφικού συστήματος να εντοπίσουν τις επιπρόσθετες περιπτώσεις που θα πρέπει να τύχουν άμεσης εξέτασης και οι οποίες θα αποστέλλονται και αυτές στην συγκεκριμένη ομάδα για διεκπεραίωση.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος το συντομότερο και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Της Μαρίας Χαμπή