You are here

Σε κίνδυνο εξασφαλίσεις και κεφάλαια τραπεζών

19/01/2021 06:56

Με έντονο σκεπτικισμό παρακολουθούν οι τράπεζες και η εγχώρια εποπτική αρχή τις κομματικές διεργασίες και το «πάρε – δώσε» κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης με αντικείμενο την αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος που διέπει τις εκποιήσεις, μία εξέλιξη η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή θέση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε πρόταση της ΕΔΕΚ για τη σύσταση δικαστηρίου το οποίο να επιλαμβάνεται διαφορών που προκύπτουν από πιστωτικές διευκολύνσεις μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας, πώληση ενυπόθηκου ακινήτου που αποτελεί εξασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης και υποθέσεις αξιογράφων που αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο 2008-2013.

Ανώτατα στελέχη τραπεζών με δηλώσεις τους στη StockWatch, αναφέρθηκαν στους κινδύνους που ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην περίπτωση κατά την οποία θα στρεβλωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των εκποιήσεων.

Υποστήριξαν ότι εάν η σύσταση ενός εξειδικευμένου δικαστικού σώματος που θα εκδικάζει χρηματοπιστωτικές διαφορές δεν συνοδεύεται και από θεσμικό χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο του οποίου θα εξετάζονται οι υποθέσεις, για να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες, τότε θα προκύψει μεγάλο πρόβλημα με τις εξασφαλίσεις των τραπεζών.

Οι εποπτικές αρχές, όπως συνέβη και με τον Συνεργατισμό, θα θεωρήσουν ότι οι εξασφαλίσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δεν θα έχουν αξία στους ισολογισμούς τους και θα απαιτήσουν κεφάλαια εν μέσω πανδημικής κρίσης, κάτι το οποίο θα είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί αυτή την περίοδο από τις τράπεζες.

Επιπρόσθετα, αν προκύψει πρόβλημα με τις εξασφαλίσεις, αυτό θα έχει άμεση επίδραση στον τρόπο αξιολόγησης των κεφαλαιακών αποθεμάτων των τραπεζών. Όταν οι επόπτες θα κληθούν να αξιολογήσουν τις παραδοχές των τραπεζών, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. 

Σύμφωνα με στελέχη εποπτικών αρχών, κάτω από τέτοιες συνθήκες, οι τράπεζες δεν θα έχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης και υποχρεωτικά, θα πιέσουν το δανεισμό αξιώνοντας περαιτέρω εξασφαλίσεις. 

Εξήγησαν ότι το τίμημα μίας τέτοιας εξέλιξης θα το πληρώσουν οι συνεπείς δανειολήπτες, τα νεαρά ζευγάρια και οι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, όπως τόνισαν, θα πληρώσουν το κόστος της πίεσης του δανεισμού.

Υπέδειξαν ότι η Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Ευρώπη και ενδεχόμενη στρέβλωση του νομικού πλαισίου των πλειστηριασμών, όπως σημείωσαν, θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με αρνητικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία και εν μέσω των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημική κρίση. 

Οι κενές περιεχομένου δεσμεύσεις της ΚΤ

Από το 2019, εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί δικαστηρίων νόμου για τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του επαρχιακού δικαστηρίου η οποία θα επιλαμβάνεται διαφορές μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας.

Επί του νομοσχεδίου αυτού είχε κάνει παρέμβαση η ΚΤ, μετά από σχετικές υποδείξεις των εποπτικών αρχών στη Φρανκφούρτη.

Η ΕΚΤ είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα επέτρεπε αλλαγή του νομοθετήματος που είχε ψηφιστεί σε σχέση με τις εκποιήσεις, για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί.

Ο διοικητής της ΚΤ Κ. Ηροδότου, είχε δεσμευτεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ότι η εποπτική Αρχή θα προχωρούσε να ετοιμάσει μηχανισμό για τις εκποιήσεις, στο πλαίσιο του οποίου οι δανειολήπτες που θα αισθάνονται ότι αδικούνται να μπορούσαν να προσφύγουν σε αυτό το μηχανισμό.

Ο κ. Ηροδότου είχε πει ότι μέχρι το Οκτώβριο του 2019 θα είχε καταθέσει στη Βουλή τη σχετική πρόταση της ΚΤ.

Τραπεζίτες που μίλησαν στη StockWatch ήγειραν και το θέμα ενός ηθικού διλήμματος.

Υποστήριξαν συγκεκριμένα ότι με τη σύσταση του εν λόγω δικαστικού σώματος που προωθεί η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποθρασυνθούν πλήρως οι κακοπληρωτές οι οποίοι θα φροντίσουν να εκμεταλλευτούν και αυτή τη διαδικασία.

Του Λεύκου Χρίστου