You are here

Στην ολομέλεια ρυθμίσεις που επηρεάζουν εκκαθάριση Λαϊκής, FBME

30/10/2020 06:17

Ενώπιον της ολομέλειας της βουλής τίθεται σήμερα εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει ρυθμίσεις να την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και ενδέχεται να επηρεάσει τις διαδικασίες εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και της FBME.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, για εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την αντιμετώπιση εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία της περιόδου συμβιβασμού, την ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή, τη χρήση της αποτίμησης που πραγματοποιείται για σκοπούς εξυγίανσης κατά την άσκηση του δικαιώματος αμφισβήτησης μέτρων εξυγίανσης, το δικαίωμα της αρχής εξυγίανσης να ζητά την αναστολή δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με την αποσαφήνιση της δυνατότητας έκδοσης οδηγιών ή διαταγμάτων από την αρχή εξυγίανσης για σκοπούς καθορισμού της ακολουθίας απομείωσης ή μετατροπής υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και τη διασφάλιση της πρόσβασης της αρχής εξυγίανσης σε στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και ενημέρωση σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρύματος,

Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις για τη διαγραφή της επιφύλαξης για εφαρμογή διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου κατά την εφαρμογή του μέτρου πώλησης εργασιών σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και την ορθότερη διατύπωση των διαδικαστικών υποχρεώσεων για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης.

Επιφυλάξεις βουλευτών

Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, βουλευτές είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν στην ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή και ζήτησαν απαντήσεις για το κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις.

Σε σχετική επιστολή του υπουργείου οικονομικών σημειώνεται πως σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αφ’ ης οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύσουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, επηρεάζονται προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις που ενδεχομένως να επηρεαστούν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου αποτελούν οι υφιστάμενες διαδικασίες εξυγίανσης δύο συγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία τα μέτρα εξυγίανσης έχουν ανασταλεί, αυτές είναι η Λαϊκή Τράπεζα και η FBME.

Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, έχει υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, ενώ σε σχέση με τη δεύτερη περίπτωση η αρχή εξυγίανσης έχει αποστείλει εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ανάκληση της τραπεζικής άδειας.  Σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα προχωρήσει στην υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης.

Η αρχή εξυγίανσης θα προχωρήσει σε τερματισμό των μέτρων εξυγίανσης αμέσως μετά την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων εκκαθάρισης.

Ο ειδικός διαχειριστής στα δύο πιστωτικά ιδρύματα παραμένει στη θέση του για σκοπούς επίβλεψης της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σε κατοπινό στάδιο, βουλευτές εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις για πρόνοιες που αφορούν στον περιορισμό άλλων δικαστικών διαδικασιών και ειδικότερα στη δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης να ζητά από το δικαστήριο να αναστείλει την έκδοση απόφασης επί δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση, καθώς και στην υποχρέωση του δικαστηρίου να ανταποκριθεί.

Το υπουργείο οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στην αρχή εξυγίανσης να ζητά από το δικαστήριο να αναστείλει την έκδοση απόφασης, μόνο σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων και των εξουσιών εξυγίανσης.

Περαιτέρω, αντικαθίσταται η πρόνοια για υποχρέωση του δικαστηρίου να ανταποκριθεί στο αίτημα για αναβολή με σχετική πρόνοια, ώστε το δικαστήριο να επιλαμβάνεται του αιτήματος χωρίς καθυστέρηση.

Μ.Χ.