You are here

Ανέπεμψε 5 νόμους ο ΠτΔ, συγκαλείται η Ολομέλεια

12/05/2021 15:05

Επιστολές αναπομπής για πέντε νόμους έχει λάβει μέχρι στιγμής η Βουλή για ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στις τελευταίες της συνεδρίες, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο σύγκλησης της Ολομέλειας του Σώματος εντός του μήνα, για την αποδοχή ή απόρριψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκ μέρους της Βουλής, έχει ήδη δοθεί μια πρώτη ημερομηνία για σύγκληση της Ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, στις 10 το πρωί.

Οι νόμοι που αναπέμφθηκαν, αφορούν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κοινωνικών παροχών και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Οι λόγοι για τις πέντε αναπομπές

-Η πρώτη αναπομπή αφορά τον νόμου περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και εισάγει διατάξεις για ρυθμίσεις στις διαδικασίες του συστήματος αξιολόγησης αναπηρίας που μεταξύ άλλων, περιορίζουν τη δυνατότητα επαναξιολόγησης της αναπηρίας ενός προσώπου.

Όπως υποστηρίζεται, ο νόμος περιέχει στοιχεία διοικητικής λειτουργίας και επομένως καταστρατηγεί την αρχή της Διάκρισης Εξουσιών και καταστρατηγεί την διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας για σκοπούς κοινωνικών παροχών.  Προστίθεται πως η ψήφιση του νόμου συνεπάγεται επιβάρυνση του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και αύξηση εξόδων του προϋπολογισμού κατά παράβαση του Συντάγματος.

-Η δεύτερη αναπομπή αφορά τον νόμο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και την προσθήκη της απασχόλησης με σύμβαση αγοράς υπηρεσιών ή άλλη σύμβαση, στον όρο «μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση που υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου.

Όπως αναφέρεται, ο νόμος επιδιώκει ταύτιση της έννοιας «εξαρτημένη εργασία» με την έννοια «σύμβαση παροχής υπηρεσιών». Προστίθεται πως οι δύο έννοιες είναι εντελώς διαφορετικές και πως ο νόμος προσκρούει στο εργατικό δίκαιο που προστατεύει την εξαρτημένη εργασία και όχι την παροχή υπηρεσιών. Σημειώνεται πως προσκρούει επίσης, στο ενωσιακό δίκαιο μετατρέποντας το αποτέλεσμα διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού σε σχέση εργοδότη – εργοδοτουμένου.

Υποστηρίζεται ακόμα ότι η εξίσωση των παροχέων υπηρεσιών με τα μισθωτά πρόσωπα, θα αυξήσει τις δαπάνες του κράτους μετατρέποντας όσους παρέχουν υπηρεσίες σε μισθωτούς για τους οποίους το κράτος θα πρέπει να καταβάλει εισφορές σε διάφορα ταμεία.

Αναφορά γίνεται σε παραβίαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών με παρέμβαση σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και σε παραβίαση της συνταγματικής εξουσίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να αποφαίνεται επί των δημοσίων υπαλλήλων.

-Η τρίτη αναπομπή αφορά νόμο με τον οποίο απαλείφθηκαν δύο ασφαλιστικές δικλείδες από το νόμο για την παροχή επιδόματος ασθενείας σε ηλικίες 63-65 ετών. Με βάση το βασικό νόμο, μόνο σε περίπτωση που πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, δικαιούται επίδομα ασθενείας.

Στην επιστολή αναπομπής υποστηρίζεται ότι με έμμεσο τρόπο αποδυναμώνεται ένα από τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γίνεται λόγος για παραβίαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών.  Παράλληλα, εντοπίζεται σύγκρουση με το Σύνταγμα λόγω του ότι η ρύθμιση συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη για το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, λόγω δημιουργίας νέας κατηγορίας και επομένως αύξησης των δυνητικών δικαιούχων επιδόματος ασθενείας.

-Η τέταρτη αναπομπή έχει να κάνει με τροποποίηση του περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμου, ώστε να δικαιούνται ανεργιακό επίδομα, πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος, είναι προσωρινά άνεργα και δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη. Σύμφωνα με τον βασικό νόμο, πρόσωπο δικαιούται επίδομα ανεργίας, σε περίπτωση που δεν έχει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη.

Όπως και σε προηγούμενη αναπομπή, υποστηρίζεται πως η επέκταση του δικαιώματος σε δικαιούχους θεσμοθετημένης σύνταξης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση μέτρων που θεσμοθετήθηκαν για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προστίθεται ότι ο νόμος συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη για το ΤΚΑ και επομένως συγκρούεται με το Σύνταγμα και εντοπίζεται σύγκρουση με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

-Η πέμπτη αναπομπή αφορά τον νόμο περί δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα το προσόν της ελληνικής γλώσσας σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων για θέσεις επιστημονικών πυραμίδων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κλίμακας Α8 και άνω. Ο νόμος μεταξύ άλλων, ανεβάζει τις απαιτήσεις σε ότι αφορά το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής γλώσσας σε «πάρα πολύ καλή», αντί «πολύ καλή» που ισχύει για άλλες γλώσσες όπως Αγγλικά, Γαλλικά ή και Γερμανικά.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο καταρτισμός των σχεδίων υπηρεσίας είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας ενώ, εντοπίζεται παραβίαση της αρχής Διάκρισης των Εξουσιών, καθώς όπως υποστηρίζεται, οι ρυθμίσεις αυτές χαρακτηρίζονται και αποτελούν επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία.

Της Μαρίας Χαμπή